Proverbe

Capitolul 10

Binecuvântarea dreptăţii, blestemul păcatului

1. ✡ Proverbele lui Solomon.

Un fiu înţelept* îl înveseleşte pe tată, dar un fiu nebun* este mâhnirea mamei sale.

2. Comorile* răutăţii nu folosesc la nimic, dar dreptatea* scapă de la moarte.

3. Domnul nu va îngădui* să flămânzească sufletul celui drept, dar respinge* lăcomia celor răi.

4. Cine lucrează cu mână* leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici* îmbogăţeşte.

5. Cine adună vara este un fiu înţelept, cine doarme la seceriş este un fiu* care face ruşine.

6. Pe capul* celui drept sunt binecuvântări, dar gura* celor răi acoperă violenţaSau „violenţa acoperă gura celor răi“ (şi în vers.11).

7. Amintirea* celui drept va fi spre binecuvântare, dar numele* celor răi va putrezi.

8. Cel înţelept* cu inima primeşte porunci, dar cel nebun cu buzele va cădea.

9. Cine umblă* în integritate umblă în siguranţă, dar cine îşi suceşte* căile va fi cunoscut.

10. Cine face* cu ochiul provoacă mâhnire şi cel nebun cu buzele va cădea.

11. Gura* celui drept este un izvor de viaţă, dar gura* celor răi acoperă violenţa.

12. Ura stârneşte certuri, dar dragostea* acoperă toate fărădelegile.

13. Înţelepciunea se găseşte pe buzele celui inteligent, dar o nuia* este pentru spatele celui fără minte.

14. Înţelepţii păstrează cunoştinţa, dar gura* nebunului este distrugere apropiată.

15. Averea* bogatului este cetatea sa tare; distrugerea săracilorNeajutoraţi, istoviţi este sărăcia lor.

16. Munca celui drept este pentru viaţă; câştigul celui rău este pentru păcat.

17. Respectarea îndrumăriiSau „a disciplinei“ este cărarea spre viaţă, dar cine părăseşte mustrarea se rătăceşte.

18. Cine acoperă* ura are buze mincinoase şi cine răspândeşte* defăimarea este nebun.

19. În mulţimea* vorbelor nu lipseşte păcatul, dar cine îşi stăpâneşte* buzele lucrează înţelept.

20. Limba celui drept este argint ales; inima celor răi este puţin lucru.

21. Buzele celui drept păstoresc pe mulţi, dar nebunii mor* din lipsă de minte.

22. Binecuvântarea* Domnului îmbogăţeşte şi El nu adaugă nici o durereSau „şi truda nu adaugă nimic“ la ea.

23. Pentru nebun este ca o joacă* să facă răutate, dar un om priceput are înţelepciune.

24. De ce se teme* cel rău, aceea i se va întâmpla, dar dorinţa* celor drepţi va fi împlinită.

25. CumSau „Îndată ce“ trece vârtejul, aşa nu mai este* cel rău; dar cel drept are o temelie* pentru totdeauna.

26. Ca oţetul pentru dinţi şi ca fumul pentru ochi, aşa este leneşul* pentru cei care îl trimit.

27. Temerea* de Domnul lungeşte zilele, dar anii* celor răi vor fi scurtaţi.

28. Speranţa* celor drepţi este bucurie, dar aşteptarea* celor răi va pieri.

29. Calea Domnului este putere pentru cel integru, dar distrugere pentru lucrătorii nelegiuirii.

30. Cel drept* niciodată nu se va clătina, dar cei răi nu vor locui în ţarăSau „pe pământ“.

31. Gura* celui drept scoate înţelepciune, dar limba înşelătoare* va fi tăiată.

32. Buzele celui drept cunosc ce* este plăcut, dar gura celor răi este înşelăciuneLit. plural.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)