Proverbe

Capitolul 20

Fereşte-te de îmbuibare

1. Vinul* este batjocoritor, băutura tare* este zgomotoasă; oricine se abate la ele nu este înţelept.

2. Mânia unui împărat este ca răcnetul* unui leu tânăr: cine îl provoacă la mânie păcătuieşte împotriva* propriului său suflet.

3. Este o onoare pentru cineva să se retragă* din ceartă, dar orice nebun se aruncă în ea.

4. Leneşul* nu va ara din cauza iernii; la seceriş va cerşi şi nu va avea nimic.

5. În inima omului, sfatul este o apă* adâncă şi un om priceput scoate din ea.

6. Mulţi oameni îşi vor vesti* propria bunătateSau „bunăvoinţă“; dar cine va găsi un om* credincios?

7. Cel drept umblă în integritatea* lui; ferice* de copiii săi după el!

8. Un împărat* care şade pe tronul judecăţii risipeşte tot răul cu ochii săi.

9. Cine* poate zice: „Mi-am curăţit inima, sunt curat de păcatul meu“?

10. Greutăţi* diferite şi măsuri diferiteLit. „O piatră şi o piatră, o efă şi o efă“: amândouă sunt o urâciune pentru Domnul.

11. Chiar un copil se cunoaşte* din faptele lui, dacă purtarea lui este curată şi dacă este dreaptă.

12. Şi urechea care aude* şi ochiul care vede, Domnul le-a făcut pe amândouă.

13. Nu iubi* somnul, ca nu cumva să sărăceşti; deschide-ţi ochii şi vei fi săturat cu pâine.

14. „Rău! Rău!“ zice cumpărătorul, dar se laudă după ce a plecat.

15. Există aur şi o mulţime de rubine, dar buzele cunoştinţei sunt o bijuterieSau „un vas“* preţioasă.

16. Ia-i* haina, pentru că s-a pus garanţie pentru altul şi ţine-l garanţie din pricina unor străiniUnii „pentru femeia străină“.

17. Pâinea înşelăciunii este dulce* pentru om, dar după aceea gura lui se va umple cu pietriş.

18. Planurile sunt întărite prin* sfat; şi fă* războiul cu sfat bun.

19. Cine* umblă cu vorba descoperă lucruri ascunse; de aceea nu te amesteca cu cel vorbăreţLit. „cu cel care îşi deschide buzele“*.

20. Celui care blestemă* pe tatăl său sau pe mama sa i se va stinge lampa* în mijlocul întunericuluiLit. „în ochiul întunericului“.

21. O moştenire* căpătată în grabă la început nu va fi binecuvântată* la sfârşit.

22. Nu zice*: „Voi răsplăti cu rău!“ Aşteaptă* pe Domnul şi El te va salva!

23. Greutăţi diferite sunt o urâciune pentru Domnul şi o balanţă falsă* nu este bună.

24. Paşii* omului sunt de la Domnul; şi cum poate un om să-şi înţeleagă propria cale?

25. Este o cursă pentru un om să spună în grabă: „Este sfinţit!“ şi să cerceteze lucrurile numai după* ce a promis.

26. Un împărat* înţelept risipeşte pe cei răi şi aduce roata* peste ei.

27. Duhul* omului este o lampă a Domnului, cercetând toate cămările sufletuluiSau „părţile cele mai dinăuntru ale pântecelui“.

28. ÎndurareaSau „Bunătatea“* şi adevărul îl păstrează pe împărat şi prin bunătate îşi întăreşte tronul.

29. Gloria tinerilor este puterea lor şi frumuseţea* bătrânilor este capul cărunt.

30. Bătăile care rănesc curăţă răul, şi loviturile, cămările sufletului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)