Proverbe

Capitolul 4

Îndemn la înţelepciune

1. Ascultaţi, fiilor, îndrumarea* unui tată şi luaţi seama să cunoaşteţi pricepereaSau „discernământul“; sau „inteligenţa“;

2. pentru că vă dau o bună învăţătură; nu părăsiţi învăţăturaLit. „legea“ mea.

3. Pentru că eu am fost fiu la tatăl meu, gingaş* şi singur în ochii mamei mele.

4. Şi el mă învăţa* şi-mi zicea: „Inima ta să păstreze cuvintele mele; păzeşte* poruncile mele şi trăieşte!

5. Dobândeşte* înţelepciune, dobândeşte inteligenţă. Nu uita, nici nu te abate de la cuvintele gurii mele.

6. N-o părăsi, şi ea te va susţine; iubeşte-o*, şi ea te va păzi.

7. Începutul* înţelepciunii esteSau „Înţelepciunea este cel mai important lucru“: dobândeşte* înţelepciune şi, cu tot ce ai dobândit, dobândeşte inteligenţă.

8. Înalţ-o*, şi ea te va înălţa, ea te va duce la onoare, dacă o vei îmbrăţişa.

9. Ea va da capului tău o ghirlandă de har, te va împodobi* cu o coroană de glorie.

10. ✡ Ascultă, fiul meu, şi primeşte cuvintele mele, şi anii* vieţii tale se vor înmulţi.

11. Te voi învăţa calea înţelepciunii, te voi conduce* pe cărările dreptăţii.

12. Când vei merge, paşii tăi nu vor fi strâmtoraţi*; şi când vei alerga, nu te vei poticni*.

13. Ţine cu tărie îndrumareaSau „învăţătura“, nu-i da drumul! Păzeşte-o, pentru că ea este viaţa ta!

14. ✡ Nu intra pe cărarea* celor răi şi nu merge pe calea celor nelegiuiţi.

15. Fereşte-te de ea, nu trece pe ea, abate-te de la ea şi treci mai departe!

16. Pentru că ei nu dorm*, dacă n-au făcut rău, şi nu au somn, dacă n-au făcut pe cineva să cadă.

17. Pentru că ei mănâncă* pâinea răutăţii şi beau vinul violenţeiLit. plural.

18. Dar cărarea* celor drepţi este ca lumina* strălucitoare, care luminează tot mai mult*, până când ziua e deplină*.

19. Calea* celor răi este ca întunericul gros: ei nu ştiu de ce se poticnesc*.

20. ✡ Fiul meu, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la spusele mele!

21. Să nu se depărteze* de ochii tăi, păstrează-le* în adâncul inimii tale!

22. Pentru că ele sunt viaţă* pentru cei care le află, şi sănătate* pentru toată carnea lor.

23. ✡ Păzeşte-ţi inima mai mult decât tot ce se păzeşteSau „decât tot ce păzeşti tu“, pentru că din* ea iesLit. „sunt“ izvoarele vieţii.

24. ✡ Depărtează de la tine înşelăciunea gurii şi alungă de la tine stricăciunea buzelor.

25. ✡ Ochii tăi să privească drept şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.

26. ✡ Cumpăneşte cărarea* picioarelor tale şi toate* căile tale să fie bine rânduiteSau „vor fi bine întărite“.

27. Nu te abate* nici la dreapta, nici la stânga; depărtează-ţi* piciorul de la rău!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)