Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 22

1. Un nume bun este mai de dorit decît o bogăţie mare,

şi a fi iubit preţuieşte mai mult decît argintul şi aurul. -

2. Bogatul şi săracul se întîlnesc:

Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul. -

3. Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde,

dar cei proşti merg înainte şi sînt pedepsiţi. -

4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul,

este bogăţia, slava şi viaţa. -

5. Spini şi curse sînt pe calea omului stricat:

cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. -

6. Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,

şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea. -

7. Bogatul stăpîneşte peste cei săraci,

şi cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut. -

8. Cine samănă nelegiuire, nelegiuire va secera,

şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -

9. Omul milostiv va fi binecuvîntat,

pentrucă dă săracului din pînea lui.

10. Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfîrşi,

neînţelegerile şi ocările vor înceta. -

11. Cine iubeşte curăţia inimii,

şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. -

12. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă,

dar înfruntă cuvintele celui stricat.

13. Leneşul zice: „Afară este un leu,

care m-ar putea ucide pe uliţă!“ -

14. Gura curvelor este o groapă adîncă;

pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. -

15. Nebunia este lipită de inima copilului,

dar nuiaua certării o va deslipi de el. -

16. Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia,

va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. -

17. Pleacă-ţi urechea, şi ascultă cuvintele înţelepţilor,

şi ia învăţătura mea în inimă.

18. Căci este bine să le păstrezi înlăuntrul tău,

şi să-ţi fie toate de odată pe buze. -

19. Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,

vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.

20. N-am aşternut eu oare în scris pentru tine

sfaturi şi cugetări,

21. ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate,

ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimete? -

22. Nu despuia pe sărac, pentrucă este sărac,

şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!

23. Căci Domnul le va apăra pricina lor,

şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. -

24. Nu te împrieteni cu omul mînios,

şi nu te însoţi cu omul iute la mînie,

25. ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui,

şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. -

26. Nu fi printre cei ce pun chezăşii,

printre cei ce dau zălog pentru datorii.

27. Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti,

pentruce ai voi să ţi se ia patul de supt tine?

28. Nu muta hotarul cel vechi,

pe care l-au aşezat părinţii tăi. -

29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lîngă împăraţi,

nu lîngă oamenii de rînd.