Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 20

1. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sînt gălăgioase;

oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. -

2. Frica pe care o însuflă împăratul este ca răcnetul unui leu,

cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuş. -

3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri;

dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere. -

4. Toamna, leneşul nu ară;

la secerat, ar vea să strîngă roade,

dar nu este nimic! -

5. Sfaturile în inima omului sînt ca nişte ape adînci,

dar omul priceput ştie să scoată din ele. -

6. Mulţi oameni îşi trîmbiţează bunătatea;

dar cine poate găsi un om credincios? -

7. Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui;

ferice de copiii lui după el! -

8. Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii,

risipeşte orice rău cu privirea lui. -

9. Cine poate zice: „Mi-am curăţit inima,

sînt curat de păcatul meu?“ -

10. Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri,

sînt o scîrbă înaintea Domnului. -

11. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui

dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. -

12. Urechea care aude, şi ochiul care vede,

şi pe una şi pe celalt, Domnul le-a făcut. -

13. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac;

deschide ochii, şi te vei sătura de pîne. -

14. „Rău! Rău!“ zice cumpărătorul,

şi plecînd, se fericeşte. -

15. Este aur şi sînt multe mărgăritare;

dar buzele înţelepte sînt un lucru scump. -

16. Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul;

şi ţine-l zălog pentru alţii. -

17. Pînea minciunii este dulce omului,

dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. -

18. Planurile se pun la cale prin sfat!

Fă războiul cu chibzuinţă. -

19. Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucrurile ascunse;

şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci. -

20. Dacă cineva blăstămă pe tatăl său şi pe mamă-sa,

i se va stinge lumina în mijlocul întunerecului. -

21. O moştenire repede cîştigată dela început,

nu va fi binecuvîntată la sfîrşit. -

22. Nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!“

Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. -

23. Domnul urăşte două feluri de greutăţi,

şi cîntarul mincinos nu este un lucru bun. -

24. Domnu îndreaptă paşii omului,

dar ce înţelege omul din calea sa? -

25. Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfîntă,

şi abea după ce a făcut juruinţa să se gîndească. -

26. Un împărat înţelept vîntură pe cei răi,

şi trece cu roata peste ei. -

27. Suflarea omului este o lumină a Domnului,

care pătrunde pînă în fundul măruntaielor. -

28. Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat,

şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. -

29. Slava tinerilor este tăria,

dar podoaba bătrînilor sînt perii albi. -

30. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sînt bătăile

şi vînătăile pînă la rană. -