Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 19

1. Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui,

decît un bogat cu buze stricate şi nebun. -

2. Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva,

şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău. -

3. Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cîrteşte împotriva Domnului cu inima lui. -

4. Bogăţia aduce un mare număr de prieteni,

dar săracul este părăsit de prietenul lui. -

5. Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit,

şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. -

6. Omul darnic are mulţi linguşitori,

şi toţi sînt prieteni cu cel ce dă daruri. -

7. Toţi fraţii săracului îl urăsc;

cu cît mai mult se depărtează prietenii lui de el!

El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. -

8. Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul;

cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. -

9. Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit,

şi celce spune minciuni va pieri, -

10. Unui nebun nu-i şade bine să trăiască în desfătări,

cu atît mai puţin unui rob să stăpînească peste voivozi. -

11. Înţelepciunea face pe om răbdător,

şi este o cinste pentru el să uite greşelile. -

12. Mînia împăratului este ca răcnetul unui leu,

şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. -

13. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său,

şi o nevastă gîlcevitoare este ca o straşină de pe care picură într-una. -

14. Casa şi averea le moştenim dela părinţi,

dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. -

15. Lenea te cufundă într-un somn adînc,

şi sufletul molatic sufere de foame. -

16. Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul;

cine nu veghează asupra căii sale, va muri. -

17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul,

şi El îi va răsplăti binefacerea. -

18. Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde,

dar nu dori să-l omori. -

19. Cel pe care-l apucă mînia trebuie să-şi ia pedeapsa;

căci dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. -

20. Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor! -

21. Omul face multe planuri în inima lui,

dar hotărîrea Domnului, aceea se împlineşte. -

22. Ceeace face farmecul unui om este bunătatea lui;

şi mai mult preţuieşte un sărac decît nu mincinos. -

23. Frica de Domnul duce la viaţă,

şi celce o are, petrece noaptea sătul,

fără să fie cercetat de nenorocire. -

24. Leneşul îşi vîră mîna în strachină,

şi n-o duce înapoi la gură. -

25. Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept;

mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. -

26. Cine jăfuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mamă-sa,

este un fiu care aduce ruşine şi ocară. -

27. Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura,

dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. -

28. Un martor stricat îşi bate joc de dreptate,

şi gura celor răi înghite nelegiuirea. -

29. Pedepsele sînt pregătite pentru batjocoritori,

şi loviturile pentru spinările nebunilor.