Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 18

1. Cel ursuz caută ce-i place lui,

se supără de orice lucru bun. -

Nebunului nu-i este de învăţătură,

ci vrea să arate ce ştie el. -

3. Cînd vine cel rău, vine şi dispreţul;

şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. -

4. Cuvintele gurii unui om sînt ca nişte ape adînci;

izvorul înţelepciunii este ca un şivoi care curge într-una. -

5. Nu este bine să ai în vedere faţa celui rău,

ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. -

6. Vorbele nebunului aduc ceartă,

şi gura lui înjură pînă stîrneşte lovituri. -

7. Gura nebunului îi aduce pieirea,

şi buzele îi sînt o cursă pentru suflet. -

8. Cuvintele bîrfitorului sînt ca prăjiturile:

alunecă pînă în fundul măruntaielor. -

9. Cine se leneveşte în lucrul lui

este frate cu cel ce nimiceşte. -

10. Numele Domnului este un turn tare;

cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost. -

11. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat;

în închipuirea lui, ea este un zid înalt. -

12. Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă,

dar smerenia merge înaintea slavei. -

13. Cine răspunde fără să fi ascultat,

face o prostie şi îşi trage ruşinea. -

14. Duhul omului îl sprijineşte la boală;

dar duhul doborît de întristare, cine-l va ridica? -

15. O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa,

şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. -

16. Darurile unui om îi fac loc,

şi-i deschid intrarea înaintea celor mari. -

17. Cel care vorbeşte întîi în pricina lui, pare că are dreptate,

dar vine celalt, şi-l ia la cercetare. -

18. Sorţul pune capăt neînţelegerilor,

şi hotărăşte între cei puternici. -

19. Fraţii nedreptăţiţi sînt mai greu de cîştigat decît o cetate întărită,

şi certurile lor sînt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. -

20. Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul,

din venitul buzelor lui se satură. -

21. Moartea şi viaţa sînt în puterea limbii;

oricine o iubeşte, îi va mînca roadele. -

22. Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea;

este un har pe care-l capătă dela Domnul. -

23. Săracul vorbeşte rugîndu-se,

dar bogatul răspunde cu asprime. -

24. Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui,

dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate. -