Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 31

Moartea lui Saul

1. Şi filistenii* s-au luptat împotriva lui Israel şi bărbaţii lui Israel au fugit dinaintea filistenilor şi au căzut ucişi pe muntele Ghilboa*.

2. Şi filistenii au urmărit aprig pe Saul şi pe fiii săi şi filistenii au lovit* pe Ionatan şi pe Abinadab şi pe Malchişua, fiii lui Saul.

3. Şi lupta* a fost grea pentru Saul şi arcaşii l-au ajuns şi a fost foarte înspăimântatSau „foarte rănit“ de arcaşi.

4. Şi Saul a zis* purtătorului armelor sale: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină aceşti necircumcişi* şi să mă străpungă şi să-şi bată joc de mine“. Iar purtătorul armelor sale n-a vrut, pentru că se temea* foarte mult. Şi Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncatSau „a căzut“* în ea.

5. Şi purtătorul armelor sale, când a văzut că Saul era mort, s-a aruncatc şi el în sabia lui şi a murit cu el.

6. Şi Saul şi cei trei fii ai săi şi purtătorul armelor sale şi toţi oamenii săi au murit în aceeaşi zi.

7. Şi bărbaţii lui Israel care erau dincolo de vale şi cei care erau dincolo de Iordan au văzut că bărbaţii lui Israel au fugit şi că Saul şi fiii săi erau morţi şi au părăsit cetăţile şi au fugit. Şi filistenii au venit şi au locuit în ele.

8. Şi a fost aşa: a doua zi au venit filistenii ca să-i dezbrace pe cei ucişi şi au găsit pe Saul şi pe cei trei fii ai săi căzuţi pe muntele Ghilboa.

9. Şi i-au tăiat capul şi l-au dezbrăcat de armele lui şi au trimis în toate părţile, în ţara filistenilor, ca să ducă vestea* în casele idolilor lor şi poporului.

10. Şi au pus armele* lui în casa astarteelor* şi i-au atârnat trupul* de zidul Bet-Şanului*.

11. Şi locuitorii din Iabes-Galaad au auzit* despre cele ce făcuseră filistenii lui Saul;

12. şi toţi bărbaţii viteji* s-au ridicat şi au mers toată noaptea şi au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor săi de pe zidul Bet-Şanului şi au venit la Iabes şi le-au ars* acolo.

13. Şi le-au luat oasele şi le-au îngropat* sub tamariscul din Iabes şi au postit şapte zile*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)