Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 23

David scapă Cheila

1. Şi i-au spus lui David, zicând: „Iată, filistenii luptă împotriva Cheilei* şi jefuiesc ariile“.

2. Şi David a întrebat* pe Domnul, zicând: „Să merg şi să bat pe aceşti filisteni?“ Şi Domnul a zis lui David: „Mergi şi bate pe filisteni şi salvează Cheila“.

3. Şi oamenii lui David i-au zis: „Iată, ne temem aici, în Iuda, cu cât mai mult dacă vom merge la Cheila împotriva rândurilor filistenilor?“

4. Şi David a întrebat pe Domnul din nou. Şi Domnul i-a răspuns şi a zis: „Ridică-te, coboară la Cheila, pentru că voi da pe filisteni în mâna ta“.

5. Şi David a mers cu oamenii săi la Cheila şi s-a luptat* cu filistenii şi le-a luat vitele şi i-a lovit cu mare măcel. Şi David i-a salvat pe locuitorii Cheilei.

6. Şi a fost aşa: când Abiatar, fiul lui Ahimelec, a fugit* la David în Cheila, a coborât cu un efod în mână.

7. Şi i s-a spus lui Saul că David a venit la Cheila. Şi Saul a zis: „Dumnezeu l-a datLit. „l-a aruncat“ în mâna mea, pentru că s-a închis, intrând într-o cetate cu porţi şi drugi“.

8. Şi Saul a chemat tot poporul la război, ca să coboare la Cheila, să împresoare pe David şi pe oamenii săi.

9. Şi David a cunoscut că Saul uneltea răul împotriva lui. Şi a zis* preotului Abiatar: „Adu efodul!“

10. Şi David a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Robul Tău a auzit negreşit că Saul caută să vină la Cheila să nimicească* cetatea din cauza mea.

11. Mă vor da oamenii Cheilei în mâna lui? Va coborî Saul, după cum a auzit robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Te rog, spune robului Tău“. Şi Domnul a zis: „Va coborî“.

12. Şi David a zis: „Mă vor daLit. „Mă vor închide“ oamenii Cheilei, pe mine şi pe oamenii mei, în mâna lui Saul?“ Şi Domnul i-a zis: „Te vor da“.

13. Şi David s-a ridicat cu oamenii săi, cam* şase sute de inşi, şi au ieşit din Cheila şi au mers unde au putut. Şi i s-a spus lui Saul că David a scăpat din Cheila şi el a încetat să mai înainteze.

14. Şi David a locuit în pustiu, în întărituri, şi a rămas în ţinutul muntos*, în pustiul Zif*. Şi Saul îl căuta* în toate zilele, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâna lui.

David în pustiurile Zif şi Maon

15. Şi David a văzut că Saul a ieşit să-i caute viaţa; şi David era în pustiul Zif, în pădure.

16. Şi Ionatan, fiul lui Saul, s-a ridicat şi a mers la David, în pădure, şi i-a întărit încredereaLit. „mâna“ în Dumnezeu

17. şi i-a zis: „Nu te teme*, pentru că mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va ajunge şi tu vei fi împărat peste Israel şi eu voi fi al doilea după tine; şi chiar şi Saul, tatăl meu, ştie* aceasta“.

18. Şi amândoi au făcut legământ* înaintea Domnului; şi David a rămas în pădure, iar Ionatan a plecat acasă la el.

19. Şi zifiţii s-au suit* la Saul în Ghibea, zicând: „Nu se ascunde David la noi, în întărituri, în pădure, pe dealul Hachila, care este spre sud de IeşimonÎn dreapta pustiului?

20. Şi acum, împărate, după toată dorinţa sufletului tău de a coborî, coboară şi va fi treaba* noastră să-l dăm în mâna împăratului“.

21. Şi Saul a zis: „Binecuvântaţi să fiţi voi de Domnul, pentru că aţi avut milă de mine.

22. Duceţi-vă, vă rog, încredinţaţi-vă şi mai mult şi cunoaşteţi şi vedeţi locul lui, unde este piciorul lui şi cine l-a văzut acolo, pentru că mi s-a spus că este foarte prudentSau „şiret“.

23. Vedeţi deci şi cunoaşteţi toate ascunzătorile unde se ascunde şi întoarceţi-vă la mine cu ceva temeinic şi voi merge cu voi. Şi va fi aşa: dacă este în ţară, îl voi căuta prin toate miile lui Iuda“.

24. Şi s-au ridicat şi au mers la Zif, înaintea lui Saul. Iar David şi oamenii săi erau în pustiul Maon*, în câmpiaEbr. „Araba“ dinspre sud de Ieşimon.

25. Şi Saul şi oamenii săi s-au dus să-l caute. Şi i s-a spus lui David şi a coborât de pe stâncă şi a rămas în pustiul Maon.

26. Şi Saul a auzit şi l-a urmărit pe David în pustiul Maon. Şi Saul mergea pe latura aceasta a muntelui şi David şi oamenii săi pe cealaltă latură a muntelui şi David se grăbea* să scape de Saul. Şi Saul şi oamenii săi au înconjurat* pe David şi pe oamenii săi, ca să-i prindă.

27. Şi un sol* a venit la Saul, zicând: „Grăbeşte-te şi vino, pentru că filistenii s-au aruncat asupra ţării“.

28. Şi Saul s-a întors de la urmărirea lui David şi a mers împotriva filistenilor: de aceea au numit locul acela Sela-HamahlecotStânca scăpării sau Stânca împărţirii.

29. În unele traduceri capitolul 24 începe aiciŞi David s-a suit de acolo şi a locuit în întăriturile din En-Ghedi*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)