Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 21

Fuga lui David la Nob

1. Şi David a venit la Nob, la preotul Ahimelec*. Şi Ahimelec a tremurat* la întâlnirea cu David şi i-a zis: „De ce eşti singur şi nu este nimeni cu tine?“

2. Şi David i-a zis preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a poruncit un lucru şi mi-a zis: «Să nu ştie nimeni nimic despre lucrul pentru care te trimit şi ce ţi-am poruncit; şi am îndrumat pe tineri în cutare şi cutare loc».

3. Şi acum, ce ai la îndemânăLit. „sub mâna ta“? Dă-mi cinci pâini în mâna mea sau ce se va găsi“.

4. Şi preotul a răspuns lui David şi a zis: „Pâine obişnuită n-am la îndemână, dar este pâine sfântă*, numai dacă tinerii s-au abţinut* de la femei“.

5. Şi David a răspuns preotului şi i-a zis: „Cu adevărat femeile au fost ţinute departe de noi în aceste trei zile, de când am ieşit, şi vasele* tinerilor sunt sfinte, deşi era o călătorie obişnuită; cu cât mai mult deci astăzi vor fi vasele lor sfinteSau „şi pâinea este într-un fel obişnuită, cu atât mai mult, pentru că astăzi este sfinţită din nou în vase“?“

6. Şi preotul i-a dat* pâine sfântă, pentru că nu era acolo altă pâine decât pâinile punerii înainte*, care fuseseră luate dinaintea Domnului, ca să pună pâine caldă, în ziua când erau luate.

7. (Şi în ziua aceea era acolo unul dintre slujitorii lui Saul închis înaintea Domnului; şi numele lui era Doeg* edomitul, căpetenia păstorilor lui Saul.)

8. Şi David a zis lui Ahimelec: „Şi nu ai aici la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că dispoziţia împăratului era grabnică“.

9. Şi preotul i-a zis: „Sabia lui Goliat filisteanul, pe care l-ai lovit în Valea* Terebinţilor, iată, este aici, învelită* într-o pânză, în spatele efodului: dacă vrei s-o iei, ia-o, pentru că nu este alta aici în afară de aceasta“. Şi David a zis: „Nu este alta ca ea, dă-mi-o!“

David la împăratul Achiş

10. Şi David s-a ridicat şi a fugit în ziua aceea de la faţa lui Saul şi s-a dus la Achiş, împăratul Gatului.

11. Şi slujitorii lui Achiş* i-au zis: „Nu este acesta David, împăratul ţării? Nu despre acesta au cântat una alteia în jocuri, zicând: «Saul a bătut* miile lui, şi David zecile lui de mii»?“

12. Şi David a pus* aceste cuvinte la inimă şi s-a temut foarte mult de Achiş, împăratul Gatului.

13. Şi şi-a schimbat* purtarea înaintea ochilor lor şi a făcut pe nebunul în mâinile lor şi zgâria pe uşile porţii şi lăsa să-i curgă balele pe barbă.

14. Şi Achiş a zis slujitorilor săi: „Iată, vedeţi că omul acesta este nebun; de ce l-aţi adus la mine?

15. Duc eu lipsă de nebuni, de aţi adus pe acesta să facă pe nebunul înaintea mea? Să intre acesta în casa mea?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)