Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 6

Chivotul trimis la Bet-Şemeş

1. Şi chivotul Domnului a fost şapte luni în ţinutul filistenilor.

2. Şi filistenii au chemat* pe preoţi şi pe ghicitori, zicând: „Ce să facem cu chivotul Domnului? Arătaţi-ne cuSau „în“ ce să-l trimitem la locul său“.

3. Şi ei au zis: „Dacă trimiteţi chivotul Dumnezeului lui Israel, nu-l trimiteţi fără nimic*, ci întoarceţi-I negreşit o jertfă* pentru vină; atunci vă veţi vindeca şi veţi şti* de ce nu se depărtează mâna Sa de la voi“.

4. Şi au zis: „Ce jertfă pentru vină Îi vom întoarce?“ Şi ei au zis: „Cinci tumori* de aur şi cinci şoareci de aur, după numărul* căpeteniilor filistenilor; pentru că o singură plagă a fost peste voiSau „pe ei“ toţi şi peste căpeteniile voastre.

5. Şi să faceţi chipurile tumorilor* voastre şi chipurile şoarecilor voştri, care vă strică pământul, şi să daţi* glorie Dumnezeului lui Israel: poate că Îşi va uşura* mâna de peste voi, şi de peste dumnezeii* voştri, şi de peste pământul vostru.

6. Şi pentru ce v-aţi împietri inima, cum* şi-au împietrit egiptenii şi Faraon inima lor? După ce a lucrat între ei cu putere, nu i-au lăsat* să plece? Şi ei au plecat!

7. Şi acum, faceţi un car* nou şi luaţi două vaci tinere, care alăptează, peste care n-a fost pus* jug, şi înjugaţi vacile la car şi mânaţi acasă viţeii lor de la ele.

8. Şi luaţi chivotul Domnului şi puneţi-l în car şi puneţi* într-o ladă, alături de el, obiectele de aur, pe care I le întoarceţi ca jertfă pentru vină şi trimiteţi-l, ca să plece.

9. Şi veţi vedea: dacă se va sui pe calea hotarului său la Bet-Şemeş*, El ne-a făcut acest rău mare; dacă nu, atunci vom şti* că nu mâna Sa ne-a lovit, ci a venit asupra noastră din întâmplare“.

10. Şi oamenii au făcut aşa. Şi au luat două vaci tinere care alăptau şi le-au înjugat la car şi au închis viţeii lor acasă.

11. Şi au pus în car chivotul Domnului, şi lada, şi şoarecii de aur şi chipurile tumorilor lor.

12. Şi vacile au mers drept înainte pe drum, pe drumul spre Bet-ŞemeşCasa soarelui: mergeau pe un drum ridicat, mergând şi mugind, şi nu s-au abătut* nici la dreapta nici la stânga. Şi căpeteniile filistenilor au mers în urma lor până la hotarul Bet-Şemeşului.

Chivotul Domnului trimis la Bet-Şemeş

13. Şi cei din Bet-Şemeş secerau grânele în vale; şi şi-au ridicat ochii şi au văzut chivotul şi s-au bucurat când l-au văzut.

14. Şi carul a venit în câmpul lui Iosua din Bet-Şemeş şi a rămas acolo. Şi acolo era o piatră mare. Şi au despicat lemnele carului şi au adus vacile ardere-de-tot Domnului.

15. Şi leviţii au coborât chivotul Domnului şi lada care era cu el, în care se aflau obiectele de aur, şi le-au pus pe piatra cea mare; şi oamenii din Bet-Şemeş au adus arderi-de-tot în ziua aceea şi au oferit jertfe Domnului.

16. Şi cele cinci* căpetenii ale filistenilor au văzut şi s-au întors la Ecron în aceeaşi zi.

17. Şi acestea* sunt tumorile de aur pe care le-au întors Domnului filistenii, ca jertfe pentru vină: una pentru Asdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat*, una pentru Ecron;

18. şi şoarecii de aur, după numărul tuturor cetăţilor filistenilor, care erau ale celor cinci căpetenii, de la cetăţile întărite până la satele de la ţară şi până laUnele ms. „şi martoră este“ piatra cea mare a lui Abel, pe care au pus jos chivotul Domnului; ea este până în ziua aceasta în câmpul lui Iosua din Bet-Şemeş.

19. Şi Domnul a lovit* pe unii locuitori din Bet-Şemeş, pentru că se uitaseră în chivotul Domnului; şi a lovit din popor şaptezeci de bărbaţiUnele ms. ad.şi cincizeci de mii de bărbaţi“. Şi poporul s-a jelit, pentru că Domnul lovise poporul cu o mare lovitură.

20. Şi oamenii din Bet-Şemeş au zis: „Cine* poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Şi de la noi la cine să se suie?“

21. Şi au trimis soli la locuitorii din Chiriat-IearimCetatea pădurilor*, zicând: „Filistenii au adus înapoi chivotul Domnului. Coborâţi şi suiţi-l la voi!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)