Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 22

David la Adulam şi la Miţpa

1. Şi David a plecat de acolo şi a scăpat* în peştera* Adulam. Şi fraţii săi şi toată casa tatălui său au auzit şi au coborât acolo la el.

2. Şi toţi* cei în nevoie şi toţi cei care aveau datorii şi toţi cei cu sufletul amărâtSau „nemulţumiţi“ s-au adunat la el şi el le-a fost căpetenie; şi erau cu el cam* patru sute de inşi.

3. Şi David a plecat de acolo la Miţpa, în Moab*, şi a zis împăratului Moabului: „Te rog, să rămânăLit. „să iasă“ tatăl meu şi mama mea printre voi, până când voi şti ce va face Dumnezeu cu mine“.

4. Şi i-a adus înaintea împăratului Moabului şi au rămas cu el cât timp a fost David în cetăţuieÎntăritură naturală; sau „peşteră“.

5. Şi profetul Gad* a zis lui David: „Nu rămâne în cetăţuieÎntăritură naturală; sau „peşteră“; pleacă şi intră în ţara lui Iuda“. Atunci David a plecat şi a intrat în pădurea Heret.

Saul ucide pe preoţii din Nob

6. Şi Saul a auzit că David a fost descoperit, el şi oamenii care erau cu el. Iar Saul şedea în Ghibea* sub tamariscul de pe înălţime, cu suliţa sa în mână, şi toţi slujitorii săi stăteau înaintea lui.

7. Şi Saul a zis slujitorilor săi care stăteau înaintea lui: „Ascultaţi acum, beniamiţilor! Vă va da* fiul lui Isai la toţi şi ogoare şi vii? Vă va pune el căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute,

8. de aţi uneltit toţi împotriva mea, şi nimeni nu-mi dă de ştire când fiul* meu a făcut învoială cu fiul lui Isai, şi nu este nimeni dintre voi căruia să-i pară rău de mine şi să-mi dea de ştire că fiul meu a răzvrătit pe slujitorul meu împotriva mea, ca să pândească împotriva mea, ca în ziua aceasta?“

9. Atunci Doeg* edomitul, care era pus peste slujitorii lui Saul, a răspuns şi a zis: „Am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec*, fiul lui Ahitub*,

10. şi acesta a întrebat* pe Domnul pentru el şi i-a dat merinde* şi i-a dat şi sabia lui Goliat, filisteanul“.

11. Şi împăratul a trimis să-l cheme pe preotul Ahimelec, fiul lui Ahitub, şi toată casa tatălui său, pe preoţii care erau în Nob; şi ei au venit toţi la împărat.

12. Şi Saul a zis: „Ascultă acum, fiu al lui Ahitub!“ Şi el a răspuns: „Iată-mă, domnul meu!“

13. Şi Saul i-a zis: „De ce aţi uneltit împotriva mea, tu şi fiul lui Isai, întrucât i-ai dat pâine şi sabie şi ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se ridice împotriva mea ca un pânditor, ca în ziua aceasta?“

14. Şi Ahimelec a răspuns împăratului şi a zis: „Şi cine este aşa de credincios* între toţi slujitorii tăi ca David, care este ginerele împăratului şi are intrare în sfatul tău tainic şi este preţuit în casa ta?

15. Astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine! Să nu arunce împăratul vreo vină asupra robului său, nici asupra întregii case a tatălui meu, pentru că robul tău nu ştie nimic din toate acestea, mic sau mare“.

16. Şi împăratul i-a zis: „Vei muri negreşit, Ahimelec, tu şi toată* casa tatălui tău“.

17. Şi împăratul a zis alergătorilor care stăteau împrejurul său: „Întoarceţi-vă şi omorâţi pe preoţii Domnului, pentru că şi mâna lor este cu David şi pentru că au ştiut când a fugit şi nu mi-au dat de ştire“. Dar slujitorii împăratului n-au vrut* să întindă mâna ca să se arunce asupra preoţilor Domnului.

18. Şi împăratul a zis lui Doeg: „Întoarce-te tu şi aruncă-te asupra preoţilor“. Şi Doeg edomitul s-a întors şi s-a aruncat asupra preoţilor şi a ucis* în ziua aceea optzeci şi cinci de inşi care purtau efodul de in.

19. Şi Saul a lovit Nobul*, cetatea preoţilor, cu ascuţişul sabiei, bărbaţi şi femei, copii şi sugari, şi boi, şi măgari, şi oi, cu ascuţişul sabiei.

20. Iar unul din fiii* lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, numit AbiatarOrfan, a scăpat* şi a fugit la David.

21. Şi Abiatar i-a spus lui David că Saul a ucis pe preoţii Domnului.

22. Şi David a zis lui Abiatar: „Am ştiut în ziua aceea, când era acolo Doeg edomitul, că va spune negreşit lui Saul. Eu sunt răspunzător de toate vieţile din casa tatălui tău.

23. Rămâi cu mine, nu te teme; pentru că cel care caută* viaţa mea caută şi viaţa ta; şi la mine vei fi bine păzit“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)