Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 14

Vitejia lui Ionatan

1. Şi a fost aşa: într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care-i purta armele: „Hai să trecem la straja filistenilor care este de cealaltă parte“. Dar n-a spus tatălui său.

2. Şi Saul locuia la marginea Ghibei*, sub RimonSau „sub rodiul“, care este în Migron, şi poporul care era cu el era cam de şase sute de oameni.

3. (Şi AhiiaAhimelec*, fiul lui Ahitub, fratele lui I-Cabod*, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul Domnului în Şilo, purta* efodul.) Şi poporul nu ştia că Ionatan plecase.

4. Şi între trecătorile peste care căuta Ionatan să treacă la straja* filistenilor era un colţ de stâncă de o parte şi un colţ de stâncă de cealaltă parte; şi numele unuia era Boţeţ şi numele celuilalt, Sene.

5. Şi un colţ se înălţa în partea de nord, în dreptul Micmaşului, şi celălalt spre sud, în dreptul Ghebei.

6. Şi Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Hai să trecem la straja acestor necircumcişi*; poate că Domnul va lucra pentru noi; pentru că pe Domnul nimic nu-L împiedică să salveze* prin mulţi sau prin puţini“.

7. Şi purtătorul armelor sale i-a zis: „Fă tot ce este în inima ta, mergi unde vreiLit. „întoarce-te“; iată-mă, sunt cu tine, după inima ta“.

8. Şi Ionatan a zis: „Iată, vom trece la oamenii aceia şi ne vom arăta lor.

9. Dacă ne vor vorbi aşa: «Staţi, până vom veni noi la voi!», atunci vom sta în locul nostru şi nu ne vom sui la ei.

10. Iar dacă vor zice aşa: «Suiţi-vă la noi!», atunci ne vom sui, pentru că Domnul i-a dat în mâna noastră. Şi acesta* ne va fi semnul“.

11. Şi amândoi s-au arătat străjii filistenilor; şi filistenii au zis: „Iată, evreii ies din găurile unde s-au ascuns*“.

12. Şi oamenii străjii au răspuns lui Ionatan şi purtătorului armelor sale şi au zis: „Suiţi-vă la noi şi vă vom arăta ceva“. Şi Ionatan a zis purtătorului armelor sale: „Suie-te după mine, pentru că Domnul i-a dat în mâna lui Israel“.

13. Şi Ionatan s-a suit pe mâini şi pe picioare, şi purtătorul armelor sale după el. Şi ei au căzut* înaintea lui Ionatan şi purtătorul armelor sale îi ucidea după el.

14. Şi această primă lovitură pe care au dat-o Ionatan şi purtătorul armelor sale a fost cam de douăzeci de oameni, pe o întindere cam de o jumătate de pogonLit. „pe o întindere de un jug“, suprafaţă ce putea fi arată de doi boi într-o zi de pământ.

15. Şi a fost un tremur* în tabără, în câmp şi în tot poporul; straja şi cotropitorii* au tremurat* şi ei, iar pământul s-a cutremurat, pentru că era un tremur* de la Dumnezeu.

16. Şi străjerii lui Saul din Ghibea lui Beniamin s-au uitat şi, iată, mulţimea se împrăştia şi se risipea* în toate părţileSau „se împrăştia şi se ucideau unii pe alţii“.

17. Şi Saul a spus poporului care era cu el: „Număraţi acum şi vedeţi cine a plecat dintre noi“. Şi au număratSau „au făcut apelul“ şi, iată, Ionatan şi purtătorul armelor sale nu erau acolo.

18. Şi Saul a zis lui Ahiia: „Adu chivotulSept. „efodul“ lui Dumnezeu!“ Căci chivotul lui Dumnezeu era în acele zile cu fiii lui Israel.

19. Şi a fost aşa: pe când vorbea* Saul cu preotul, vuietul care era în tabăra filistenilor creştea tot mai mult; şi Saul a spus preotului: „Trage-ţi mâna!“

20. Şi Saul şi tot poporul care era cu el au fost chemaţi împreună şi au venit la luptă; şi, iată, sabia fiecărui om era împotriva* semenului său: o foarte mare învălmăşeală.

21. Şi evreii care erau de mai înainte la filisteniSau „care erau robi ai filistenilor“ şi care se suiseră cu ei în tabăra dimprejur s-au unit şi ei cu israeliţii care erau cu Saul şi cu Ionatan.

22. Şi toţi bărbaţii lui Israel care se ascunseseră* în ţinutul muntos al lui Efraim au auzit că filistenii fugeau şi i-au urmărit şi ei în luptă.

23. Şi Domnul a salvat* pe Israel în ziua aceea şi lupta s-a întins dincolo* de Bet-Aven.

Ionatan în primejdie

24. Şi bărbaţii lui Israel erau foarte obosiţi în ziua aceea, pentru că Saul pusese poporul sub jurământ*, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca pâine până diseară şi până mă voi răzbuna pe vrăjmaşii mei“. Şi nimeni din tot poporul n-a gustat mâncare.

25. Şi toţi* cei ai ţării au intrat într-o pădure şi era miere* pe suprafaţa câmpului.

26. Şi poporul a venit în pădure şi, iată, mierea curgea, dar nimeni nu şi-a dus mâna la gură, pentru că poporul se temea de jurământ.

27. Dar Ionatan nu auzise când pusese tatăl său poporul sub jurământ şi şi-a întins capătul toiaguluiSau „sabiei“ care era în mâna sa şi l-a înmuiat în fagurul de miere şi şi-a dus mâna la gură; şi ochii i s-au luminat.

28. Şi unul din popor a răspuns şi a zis: „Tatăl tău a pus cu tărie poporul sub un jurământ, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca pâine astăzi“. Şi poporul era obosit.

29. Şi Ionatan a spus: „Tatăl meu a tulburat ţara! Vedeţi, vă rog, că mi s-au luminat ochii, pentru că am gustat puţin din mierea aceasta.

30. Cu cât mai mult, dacă poporul ar fi mâncat astăzi în voie din prada vrăjmaşilor săi, pe care a găsit-o! Pentru că n-ar fi fost acum mai mare măcel între filisteni?“

31. Şi în ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaş până la Aialon. Şi poporul era foarte obosit.

32. Şi poporul s-a năpustit asupra prăzii şi au luat oi şi boi şi viţei şi i-au înjunghiat pe pământ; şi poporul a mâncat cu* sânge.

33. Şi au spus lui Saul, zicând: „Iată, poporul păcătuieşte împotriva Domnului, mâncând cu sânge“. Şi el a spus: „V-aţi purtat cu necredincioşie! Rostogoliţi-mi acum o piatră mare“.

34. Şi Saul a zis: „Împrăştiaţi-vă prin popor şi spuneţi-le: «Aduceţi la mine fiecare boul său şi fiecare oaiaSau „capra“ sa şi înjunghiaţi-le aici şi mâncaţi; şi nu păcătuiţi împotriva Domnului, mâncând cu sânge“. Şi tot poporul a adus în noaptea aceea fiecare boul său, şi i-au înjunghiat acolo.

35. Şi Saul a zidit* un altar Domnului; acesta a fost primul altar pe care l-a zidit elLit. „cu acesta a început el să zidească un altar“ Domnului.

36. Şi Saul a zis: „Să coborâm după filisteni noaptea şi să-i prădăm până se va lumina de ziuă; şi să nu lăsăm nici un om dintre ei“. Şi i-au zis: „Fă tot ce este bine în ochii tăi“. Şi preotul a zis: „Să ne apropiem aici de Dumnezeu“.

37. Şi Saul a întrebat* pe Dumnezeu: „Să cobor după filisteni? Îi vei da în mâna lui Israel?“ Dar în ziua aceea El nu i-a răspuns*.

38. Şi Saul a zis: „Apropiaţi-vă* aici toate căpeteniile poporului şi cercetaţi şi vedeţi prin cineSau „prin ce“ a fost făcut păcatul acesta astăzi.

39. Pentru că viu* este Domnul care salvează pe Israel: dacă ar fi chiar prin Ionatan, fiul meu, va muri“. Şi nimeni din tot poporul nu i-a răspuns.

40. Şi a zis către tot Israelul: „Staţi voi de o parte, şi eu şi Ionatan, fiul meu, de cealaltă parte“. Şi poporul a zis lui Saul: „Fă ce este bine în ochii tăi“.

41. Şi Saul a zis Domnului Dumnezeului lui Israel: „Dă* o mărturie* desăvârşită!“ Şi Saul şi Ionatan au fost aleşi şi poporul a scăpat.

42. Şi Saul a zis: „Aruncaţi sorţ între mine şi Ionatan, fiul meu“. Şi a fost ales Ionatan.

43. Şi Saul a zis lui Ionatan: „Spune-mi ce ai făcut*“. Şi Ionatan i-a spus şi a zis: „Am gustat puţină miere* cu vârful toiagului care este în mâna mea: iată, voi muri!“

44. Şi Saul a zis: „Aşa să-mi facă Dumnezeu* şi încă şi mai mult, dacă nu vei muri*, Ionatane!“

45. Şi poporul a zis lui Saul: „Să moară Ionatan, care a lucrat această mare salvareSau „victorie“ în Israel? Departe* una ca aceasta! Viu este Domnul, că nu va cădea un păr din capul său la pământ, pentru că astăzi el a lucrat* cu Dumnezeu“. Şi poporul a răscumpărat pe Ionatan, ca să nu moară.

46. Şi Saul s-a întors de la urmărirea filistenilor; şi filistenii s-au dus la locul lor.

Războaiele lui Saul şi familia lui

47. Şi Saul a luat împărăţia peste Israel şi a luptat împotriva vrăjmaşilor săi, de jur-împrejur, împotriva Moabului, şi împotriva fiilor* lui Amon, şi împotriva Edomului, şi împotriva împăraţilor din Ţoba*, şi împotriva filistenilor.

48. Şi, oriîncotro se întorcea, era învingătorSau „îi punea în învălmăşeală“. Şi s-a arătat viteazSau „a strâns oştire“ şi a bătut* pe Amalec şi a scăpat pe Israel din mâna jefuitorilor săi.

49. Şi fiii* lui Saul au fost: Ionatan şi Işvi şi Malchişua. Şi numele celor două fiice* ale sale au fost: numele celei întâi-născute, Merab, şi numele celei mai tinere, Mical.

50. Şi numele soţiei lui Saul a fost Ahinoam, fiica lui Ahimaaţ. Şi numele căpeteniei oştirii sale: Abner, fiul lui Ner, unchiul* lui Saul.

51. Şi Chis*, tatăl lui Saul, şi Ner, tatăl lui Abner, erau fiii lui Abiel.

52. Şi a fost război greu împotriva filistenilor în toate zilele lui Saul. Şi, când vedea Saul pe vreun bărbat tare sau viteaz, îl lua* la sine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)