Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 29

Neîncrederea filistenilor în David

1. Şi filistenii* şi-au adunat toate taberele la Afec* şi Israel şi-a aşezat tabăra la izvorul care este în Izreel.

2. Şi căpeteniile* filistenilor au înaintat cu sutele şi cu miile. Şi David şi oamenii săi au înaintat în garda din urmă cu Achiş.

3. Şi căpeteniile filistenilor au zis: „Ce caută aceşti evrei aici?“ Şi Achiş a zis căpeteniilor filistenilor: „Nu este acesta David, robul lui Saul, împăratul lui Israel, care a fost cu mine* aceste zile sau, mai bine zis, aceşti ani şi n-am găsit* nici o vină în el, din ziua când a ajunsLit. „a căzut“ la mine până în ziua aceasta?“

4. Dar căpeteniile filistenilor s-au mâniat pe el şi căpeteniile filistenilor i-au zis: „Trimite înapoi* pe omul acesta, ca să se întoarcă la locul său, unde l-ai aşezat, şi să nu coboare cu noi* la luptă, ca să nu ne fie potrivnicEbr. „satan“* în luptă*. Şi cu ce ar putea el să se împace cu domnul său? Nu cu capetele* acestor oameni?

5. Nu este acesta David, despre care cântau* una alteia în jocuri, zicând:

«Saul a ucis miile lui

şi David zecile lui de mii»?“

6. Şi Achiş l-a chemat pe David şi i-a zis: „Viu este Domnul, tu ai fost drept şi ieşirea* ta şi intrarea ta cu mine în tabără este bună în ochii mei; pentru că n-am găsit* rău în tine din ziua venirii tale la mine până în ziua aceasta; dar tu nu eşti plăcut în ochii căpeteniilor.

7. Şi acum întoarce-te şi mergi în pace şi să nu faci nimic rău în ochii căpeteniilor filistenilor“.

8. Şi David a zis lui Achiş: „Ce am făcut şi ce ai găsit în robul tău din ziua în care am fost înaintea ta până în ziua aceasta, ca să nu merg să mă bat împotriva vrăjmaşilor domnului meu, împăratul?“

9. Şi Achiş a răspuns şi a zis lui David: „Ştiu că eşti plăcut în ochii mei ca* un înger al lui Dumnezeu, dar căpeteniile* filistenilor au zis: «Să nu se suie cu noi la luptă».

10. Şi acum scoală-te dis-de-dimineaţă cu robii domnului tău, care au venit* cu tine; şi sculaţi-vă de dimineaţă şi, când veţi avea lumină, plecaţi“.

11. Şi David s-a sculat de dimineaţă, el şi oamenii săi, ca să plece a doua zi, să se întoarcă în ţara filistenilor. Şi filistenii* s-au suit la Izreel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)