Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 3

Chemarea lui Samuel

1. Şi băiatul* Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Şi cuvântul* Domnului era rar în zilele acelea; viziunea nu era răspândită.

2. Şi a fost în timpul acela, când Eli era culcat la locul său (şi ochii săi începeau să se întunece, nu putea* să vadă)

3. şi candela* lui Dumnezeu nu era stinsă încă şi Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu,

4. că Domnul l-a chemat pe Samuel. Şi el a spus: „Iată-mă!“

5. Şi a alergat la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat“. Şi el a zis: „Nu te-am chemat, culcă-te din nou“. Şi s-a dus şi s-a culcat.

6. Şi Domnul a chemat din nou: „Samuele!“ Şi Samuel s-a sculat şi s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat“. Şi el a răspuns: „Nu te-am chemat, fiul meu, culcă-te din nou“.

7. Iar Samuel nu-L cunoştea* încă pe Domnul şi nici cuvântul Domnului nu i se descoperise.

8. Şi Domnul l-a chemat din nou, a treia oară, pe Samuel. Şi el s-a sculat şi s-a dus la Eli şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat“. Şi Eli a înţeles că Domnul îl chema pe băiat.

9. Şi Eli i-a zis lui Samuel: „Du-te, culcă-te. Şi va fi aşa: dacă te va chema, să zici: «Vorbeşte, Doamne, pentru că robul Tău ascult㻓. Şi Samuel s-a dus şi s-a culcat la locul său.

10. Şi Domnul a venit şi a stat şi a chemat ca în celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!“ Şi Samuel a zis: „Vorbeşte, pentru că robul Tău ascultă“.

11. Şi Domnul i-a zis lui Samuel: „Iată, voi face un lucru în Israel, la care vor ţiui* amândouă urechile oricui îl va auzi.

12. În ziua aceea voi împlini împotriva lui Eli tot* ce am zis despre casa lui, de la început până la sfârşit.

13. Pentru că i-am spus că voi judeca* pentru totdeauna casa lui pentru nelegiuirea pe care a ştiut-o: pentru că fiii săi* au adus blestem asupra lorSau „L-au dispreţuit pe Dumnezeu“, şi el nu i-a împiedicat*.

14. Şi de aceea am jurat casei lui Eli că nu se va face niciodată ispăşire* pentru nelegiuirea casei lui Eli, nici prin jertfă, nici prin dar de mâncare“.

15. Şi Samuel a rămas culcat până dimineaţa şi a deschis uşile casei Domnului. Şi Samuel se temea să-i spună lui Eli viziunea.

16. Şi Eli l-a chemat pe Samuel şi i-a zis: „Samuele, fiul meu!“ Şi el a spus: „Iată-mă!“

17. Şi Eli a zis: „Care este cuvântul pe care ţi l-a spus Domnul? Te rog, nu-l ascunde de mine. Aşa să-ţi facă* Dumnezeu şi încă mai mult, dacă vei ascunde de mine vreun cuvânt din toate cuvintele pe care ţi le-a spus!“

18. Şi Samuel i-a spus toate cuvintele şi nu a ascuns nimic de el. Şi Eli a zis: „Este* Domnul: să facă ce este bine în ochii Săi!“

19. Şi Samuel creştea* şi Domnul era* cu el şi n-a lăsat să cadă* la pământ nici unul din cuvintele Sale.

20. Şi tot Israelul, de la* Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Samuel era întărit profet al Domnului.

21. Şi Domnul S-a arătat din nou în Şilo, pentru că Domnul Se descoperea lui Samuel, în Şilo, prin cuvântul* Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)