Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 7

Chivotul Domnului trimis la Chiriat-Iearim

1. Şi oamenii din Chiriat-Iearim* au venit şi au suit chivotul Domnului şi l-au adus în casa lui AbinadabTatăl nobleţei sau al dărniciei* pe dealSau „la Ghibea“ şi au sfinţit* pe Eleazar, fiul lui, ca să păzească chivotul Domnului.

2. Şi a fost aşa: din ziua în care a rămas chivotul în Chiriat-Iearim a trecut mult timp, douăzeci de ani. Şi toată casa lui Israel a plâns după Domnul.

3. Şi Samuel a vorbit către toată casa lui Israel, zicând: „Dacă vă întoarceţi* la Domnul din toată inima voastră, scoateţi* dumnezeii străini şi astarteele* din mijlocul vostru şi îndreptaţi-vă inimile* către Domnul şi slujiţi-I numai* Lui; şi El vă va scăpa din mâna filistenilor“.

4. Şi fiii lui Israel au scos baalii* şi astarteele şi au slujit numai Domnului.

Pocăinţa israeliţilor

5. Şi Samuel a zis: „Adunaţi* pe tot Israelul la Miţpa şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi“.

6. Şi s-au adunat la Miţpa şi au scos apă* şi au vărsat-o înaintea Domnului şi au postit* în ziua aceea şi au spus acolo: „Am păcătuit* împotriva Domnului!“ Şi Samuel a judecat pe fiii lui Israel în Miţpa.

7. Şi filistenii au auzit că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa şi căpeteniile filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. Şi fiii lui Israel au auzit şi s-au temut de filisteni.

8. Şi fiii lui Israel au spus lui Samuel: „Nu înceta* să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne salveze din mâna filistenilor“.

9. Şi Samuel a luat un miel* de lapte şi l-a adus întreg ardere-de-tot Domnului. Şi Samuel a strigat* către Domnul pentru Israel şi Domnul i-a răspuns.

10. Şi, pe când aducea Samuel arderea-de-tot, filistenii au înaintat ca să lupte împotriva lui Israel. Şi în ziua aceea Domnul a tunat* cu un tunet puternic asupra filistenilor şi i-a pus în învălmăşeală; şi au fost bătuţi înaintea lui Israel.

11. Şi bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa şi au urmărit pe filisteni şi i-au lovit până sub Bet-CarCasa păşunii.

Eben-Ezer

12. Şi Samuel a luat* o piatră şi a pus-o între Miţpa şi ŞenColţ de stâncă şi i-a pus numele Eben-EzerPiatră de ajutor şi a zis: „Până aici Domnul ne-a ajutat“.

13. Şi filistenii au fost supuşi* şi n-au mai venit* în hotarele lui Israel; şi mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în toate zilele lui Samuel.

14. Şi cetăţile pe care le luaseră filistenii de la Israel au fost restituite lui Israel, de la Ecron până la Gat; şi Israel şi-a salvat hotarul din mâna filistenilor. Şi a fost pace între Israel şi amoriţi.

Samuel judecător

15. Şi Samuel a judecat* pe Israel în toate zilele vieţii sale.

16. Şi mergea în fiecare an şi făcea înconjurul între Betel şi Ghilgal şi Miţpa şi judeca pe Israel în toate locurile acelea.

17. Şi se întorcea* la Rama, pentru că acolo era casa lui; şi acolo judeca pe Israel. Şi a zidit* acolo un altar Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)