Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 13

Războiul lui Saul cu filistenii

1. Saul era în vârstă de… aniSe consideră că lipseşte ceva în traduceri când a devenit împărat*. Şi a împărăţit doi ani peste IsraelVersetul 1 lipseşte în Septuaginta.

2. Şi Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi din Israel: două mii erau cu Saul în Micmaş* şi în ţinutul muntos al Betelului, iar o mie erau cu IonatanDarul Domnului* în Ghibea* lui Beniamin; şi a trimis restul poporului, pe fiecare la cortul lui.

3. Şi Ionatan a înfrânt* straja filistenilor care era în Gheba*. Şi filistenii au auzit. Şi Saul a sunat din trâmbiţă prin toată ţara, zicând: „Să audă evreii!“

4. Şi tot Israelul a auzit zicându-se: „Saul a înfrânt straja filistenilor şi Israel de asemenea s-a făcut urât filistenilor“. Şi poporul a fost chemat împreună, după Saul, la Ghilgal.

5. Şi filistenii s-au adunat să lupte cu Israel, treizeci de mii de care şi şase mii de călăreţi şi popor, o mulţime ca nisipul* care este pe ţărmul mării. Şi s-au suit şi şi-au aşezat tabăra la Micmaş, spre răsărit de Bet-Aven*.

6. Şi bărbaţii lui Israel au văzut că erau în strâmtorare (pentru că poporul era strâns de aproape); şi poporul s-a ascuns* în peşteri, şi în tufişuri, şi în stânci, şi în întărituri, şi în gropi.

7. Şi evreii trecuseră Iordanul, ca să meargă în ţara* lui Gad şi în Galaad; iar Saul era încă în Ghilgal şi tot poporul îl urma tremurând.

8. Şi Saul a aşteptat* şapte zile, până la timpul pe care-l hotărâse Samuel; şi Samuel nu venea la Ghilgal; şi poporul se împrăştia de la el.

9. Şi Saul a zis: „Aduceţi-mi arderea-de-tot şi jertfele de pace“. Şi a înălţat arderea-de-tot.

10. Şi a fost aşa: de îndată ce a terminat de înălţat arderea-de-tot, iată, venea Samuel. Şi Saul i-a ieşit în întâmpinare, ca să-l binecuvânteze.

11. Şi Samuel a zis: „Ce ai făcut?“ Şi Saul a zis: „Pentru că vedeam că poporul se împrăştia de la mine şi tu nu veneai în ziua hotărâtă şi filistenii se adunaseră la Micmaş,

12. am zis: «Filistenii vor coborî acum asupra mea la Ghilgal, şi n-am căutat faţa Domnului!» Atunci nu m-am mai putut stăpâni* şi am adus arderea-de-tot“.

13. Şi Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat* nebuneşte; n-ai păzit* porunca Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi-o poruncise; pentru că Domnul ar fi întărit acum împărăţia ta peste Israel pentru totdeauna.

14. Dar acum* împărăţia ta nu va dura. Domnul Şi-a căutat* un om după* inima Sa şi Domnul l-a rânduitLit. „l-a poruncit“ conducător peste poporul Său, pentru că tu n-ai păzit* ce-ţi poruncise Domnul“.

15. Şi Samuel s-a ridicat şi s-a suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Şi Saul a numărat poporul care se afla cu el, cam şase sute* de inşi.

16. Şi Saul şi Ionatan, fiul său, şi poporul care se afla cu ei locuiau în GhibeaSau „Gheba“ lui Beniamin; şi filistenii şi-au aşezat tabăra în Micmaş.

17. Şi pustiitorii au ieşit din tabăra filistenilor în trei cete: o ceatăLit. „un cap“ a mers pe drumul către Ofra*, în ţinutul Şual;

18. şi altă ceată a mers pe drumul către Bet-Horon*; şi a treia ceată a mers pe drumul către hotarul care priveşte spre Valea Ţeboim*, înspre pustiu.

19. Şi în toată ţara lui Israel nu se afla* nici un fierar; pentru că filistenii ziseseră: „Nu cumva evreii să-şi facă sabie sau suliţă“.

20. Şi tot Israelul cobora la filisteni ca să-şi ascută fiecare fierul plugului şi coasa şi securea şi secera,

21. când era tocit fierul plugului, şi al coaselor, şi al furcilor cu trei coarne, şi al securilor şi ca să facă vârf vreunei ţepuşe.

22. Şi a fost aşa: în ziua luptei nu se găsea* nici sabie, nici suliţă în mâna nici unuia din poporul care era cu Saul şi cu Ionatan; dar la Saul şi la Ionatan, fiul său, se găsea.

23. Şi straja* filistenilor a ieşit la trecătoarea Micmaşului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)