Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 8

Israeliţii cer împărat

1. Şi a fost aşa: când a îmbătrânit*, Samuel a pus* pe fiii* săi judecători peste Israel.

2. Şi numele celui întâi-născut al său era IoelYahve este Dumnezeu; şi numele celui de-al doilea, AbiiaTatăl meu este Yah; ei judecau în Beer-Şeba.

3. Şi fiii săi nu umblau* pe căile lui, ci se abăteau* după câştig şi luau mită* şi strâmbau judecata.

4. Şi toţi bătrânii lui Israel s-au adunat şi au venit la Samuel, la Rama.

5. Şi i-au zis: „Iată, tu ai îmbătrânit şi fiii tăi nu umblă pe căile tale; acum pune* peste noi un împărat, ca să ne judece, cum au toate naţiunile“.

6. Şi lucrul acesta a fost rău* în ochii lui Samuel, când au zis: „Dă-ne un împărat ca să ne judece“. Şi Samuel s-a rugat* Domnului.

7. Şi Domnul i-a zis lui Samuel: „Ascultă de glasul poporului în tot ce îţi zic ei, pentru că nu pe tine* te-au lepădat, ci pe Mine* M-au lepădat, ca să nu domnesc peste ei.

8. După toate faptele pe care le-au făcut, din ziua în care i-am scos din Egipt şi până în ziua aceasta – prin aceea că M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei – aşa îţi fac şi ţie.

9. Şi acum ascultă de glasul lor: dar mărturiseşte-le lămurit şi arată-le* felul în care împăratulSau „arată-le dreptul împăratului care“ va împărăţi peste ei“.

10. Şi Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care îi cerea un împărat.

11. Şi a zis: „Acesta* va fi felul în care împăratul va împărăţi peste voi: el va lua pe fiii* voştri şi îi va pune la carul* său şi între călăreţii săi, şi ei vor alerga înaintea carelor lui;

12. şi îi va lua ca să-i pună* căpetenii peste mii şi căpetenii peste cincizeci, şi ca să-i are câmpul, şi să-i strângă secerişul şi să-i facă uneltele de război şi uneltele carelor sale.

13. Şi va lua pe fiicele voastre ca să pregătească miresme, şi să fie bucătărese şi brutărese.

14. Şi va lua câmpurile voastre şi viile voastre şi cele mai bune* grădini de măslini ale voastre şi le va da slujitorilor săi.

15. Şi va lua zeciuială din seminţele voastre şi din viile voastre şi le va da căpeteniilorSau „famenilor“ sale şi slujitorilor săi.

16. Şi va lua pe robii voştri, şi pe roabele voastre şi pe tinerii voştri cei mai aleşi şi măgarii voştri şi îi va pune la lucrul său.

17. Va lua zeciuială din oileSau „caprele“ voastre şi veţi fi slujitorii lui.

18. Şi, în ziua aceea, veţi striga din cauza împăratului vostru, pe care vi-l veţi fi ales: şi Domnul nu vă va răspunde* în ziua aceea“.

19. Dar poporul n-a vrut* să asculte deLit. „să răspundă la“ glasul lui Samuel; şi au zis: „Nu! ci să fie un împărat peste noi,

20. ca să fim şi noi ca* toate naţiunile; şi împăratul nostru să ne judece şi să iasă înaintea noastră şi să poarte războaiele noastre“.

21. Şi Samuel a ascultat toate cuvintele poporului şi le-a spus în auzul Domnului.

22. Şi Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă* de glasul lor şi pune un împăratLit. „şi fă ca un împărat să împărăţească“ peste ei“. Şi Samuel a zis bărbaţilor lui Israel: „Duceţi-vă fiecare la cetatea lui“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)