Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 10

Saul uns împărat

1. Şi Samuel a luat* vasul cu untdelemn şi l-a turnat pe capul lui şi l-a sărutat* şi i-a zis: „Nu te-a uns* Domnul conducător peste moştenirea* Sa?

2. Astăzi când vei pleca de la mine, vei întâlni doi bărbaţi la mormântul Rahelei*, în hotarul lui Beniamin, la ŢelţahUmbră*, şi ei îţi vor spune: «S-au găsit măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi; şi, iată, tatăl tău şi-a luat grija de la măgăriţe şi este îngrijorat* pentru voi, zicând: «Ce să fac pentru fiul meu?»

3. Şi de acolo vei merge înainte şi vei veni la stejarul din TaborÎnălţime şi acolo te vor întâlni trei oameni suindu-se* la Dumnezeu, la Betel, unul ducând trei iezi şi altul ducând trei turte de pâine şi altul ducând un burduf cu vin.

4. Şi te vor întreba de pace şi-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâinile lor.

5. După aceea vei veni la Ghibea-ElohimDealul lui Dumnezeu*, unde este straja filistenilor. Şi va fi aşa: când vei intra acolo în cetate, vei întâlni o ceată de profeţi, coborând* de pe înălţime cu liră, şi cu tamburină, şi cu fluier şi cu harfă, înaintea lor, şi ei vor profeţi*.

6. Şi Duhul* Domnului va veni peste tine şi vei profeţi* cu ei şi te vei schimba în alt om.

7. Şi va fi aşa: când ţi se vor întâmpla aceste semne*, să faci ce ţi se va părea potrivitLit. „ce îţi va găsi mâna“, pentru că Dumnezeu este* cu tine.

8. Şi să cobori înaintea mea la Ghilgal*; şi, iată, voi coborî la tine, ca să înalţ arderi-de-tot şi să aduc jertfe de pace. Să aştepţi şapte* zile, până voi veni la tine şi-ţi voi arăta ce să faci“.

9. Şi a fost aşa: pe când s-a întors ca să plece de la Samuel, Dumnezeu i-a datLit. „i-a întors“ altă inimă, şi toate semnele acelea s-au întâmplat în ziua aceea.

10. Şi au venit acolo, la Ghibea*, şi, iată, a întâlnit o ceată* de profeţi; şi Duhul lui Dumnezeu a venit peste el şi el profeţea printre ei.

11. Şi a fost aşa: cei care-l cunoscuseră mai înainte au văzut toţi că, iată, el profeţea printre profeţi; şi au zis unul altuia în poporLit. „şi poporul a zis unul altuia“: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Este* şi Saul printre profeţi?“

12. Şi un om de acolo a răspuns şi a zis: „Şi cine este tatăl lor?“ De aceea a ajuns o vorbă: „Este şi Saul printre profeţi?“

13. Şi, când a terminat de profeţit, a ajuns pe înălţime.

14. Şi unchiul lui Saul i-a zis lui şi slujitorului lui: „Unde v-aţi dus?“ Şi el a zis: „Să căutăm măgăriţele; şi, când am văzut că nu erau nicăieri, ne-am dus la Samuel“.

15. Şi unchiul lui Saul a zis: „Spune-mi, te rog, ce v-a spus Samuel“.

16. Şi Saul a zis unchiului său: „Ne-a spus lămurit că măgăriţele* s-au găsit“. Dar despre cuvântul împărăţiei, despre care îi vorbise Samuel, nu i-a spus.

Saul ales împărat prin sorţ

17. Şi Samuel a chemat* poporul împreună înaintea Domnului, la Miţpa*.

18. Şi a zis fiilor lui Israel: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Am scos* pe Israel din Egipt şi v-am salvat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau.

19. Dar voi aţi lepădat* astăzi pe Dumnezeul vostru care El Însuşi vă salvează din toate relele şi strâmtorările voastre şi I-aţi spus: «Nu, ciUnele ms. omit „Nu, ci“ pune un împărat peste noi!» Şi acum, înfăţişaţi-vă înaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre»“.

20. Şi Samuel a apropiat* toate seminţiile lui Israel şi a fost aleasă seminţia lui Beniamin.

21. Şi a apropiat seminţia lui Beniamin după familiile lor şi a fost aleasă familia lui Matri; şi a fost ales Saul, fiul lui Chis. Şi l-au căutat, dar nu l-au găsit.

22. Şi din nou au întrebat* pe Domnul: „A venit omul acesta aici?“ Şi Domnul a răspuns: „Iată, s-a ascuns între lucruriSau „bagaje““.

23. Şi au alergat şi l-au luat de acolo şi, când a stat în mijlocul poporului, era mai înalt decât tot* poporul, de la umăr în sus.

24. Şi Samuel a zis întregului popor: „Vedeţi pe acela pe care l-a ales* Domnul, că nu este nimeni ca el în tot poporul?“ Şi tot poporul a strigat de bucurieA strigat să spargă urechile şi a zis: „Trăiască* împăratul!“

25. Şi Samuel a spus poporului dreptul* împărăţiei şi l-a scris într-o carte şi a pus-o înaintea Domnului. Şi Samuel a dat drumul întregului popor, fiecărui om, la casa lui.

26. Şi Saul s-a dus şi el acasă*, la Ghibea; şi ceata acelora ale căror inimi le atinsese Dumnezeu a mers cu el.

27. Dar nişte fii* ai lui Belial ziceau: „Cum ne va salva acesta?“ Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus* nici un dar. Dar el s-a făcut că nu aude.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)