Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 16

David uns împărat

1. Şi Domnul i-a zis lui Samuel: „Până când îl vei jeli* pe Saul pentru că l-am lepădat ca împărat peste Israel? Umple-ţi cornul* cu untdelemn şi du-te, te voi trimite la IsaiBogat betleemitul*, pentru că Mi-am ales* un împărat dintre fiii săi“.

2. Şi Samuel a zis: „Cum să mă duc? Dacă va auzi Saul, mă va ucide“. Şi Domnul a zis: „Ia cu tine o viţea şi spune: «Am venit să jertfesc* Domnului».

3. Şi cheamă pe Isai la jertfă; şi Eu îţi voi spune* ce să faci şi Îmi vei unge* pe acela pe care ţi-l voi spune“.

4. Şi Samuel a făcut ce a zis Domnul şi a venit la Betleem. Şi bătrânii cetăţii i-au ieşit înainte tremurândSau „au tremurat la venirea lui“* şi au zis: „Vii cu pace*?“

5. Şi el a zis: „Cu pace! Am venit să jertfesc Domnului. Sfinţiţi-vă* şi veniţi cu mine la jertfă“. Şi a sfinţit pe Isai şi pe fiii săi şi i-a chemat la jertfă.

6. Şi a fost aşa: când intrau ei, s-a uitat la EliabDumnezeul meu este Tată* şi a zis*: „Negreşit, unsul Domnului este înaintea Lui“.

7. Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita* la faţa lui, nici la înălţimea staturii lui, pentru că l-am lepădat; căci Domnul nu Se uită* cum se uită omul, pentru că omul se uită la înfăţişareSau „la ochi“*, dar Domnul Se uită la inimă*“.

8. Şi Isai a chemat pe AbinadabTatăl meu este nobil* şi l-a trecut înaintea lui Samuel. Şi el a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul“.

9. Şi Isai a trecut pe ŞamaPustietate. Şi el a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul“.

10. Şi Isai a trecut pe şapte dintre fiii săi pe dinaintea lui Samuel. Şi Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a ales pe aceştia“.

11. Şi Samuel a zis lui Isai: „Aceştia sunt toţi tinerii?“ Şi el a zis: „A mai rămas cel mai mic şi, iată, paşte* oile“. Şi Samuel a zis lui Isai: „Trimite şi adu-l. Pentru că nu vom şedea la masă până nu vine el aici“.

12. Şi a trimis şi l-au adus. Şi el era rumenSau „blond“* şi cu ochi frumoşi şi cu înfăţişare frumoasă*. Şi Domnul a zis*: „Ridică-te, unge-l, pentru că acesta este!“

13. Şi Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns* în mijlocul fraţilor săi. Şi Duhul* Domnului a venit peste DavidIubit începând din ziua aceea. Şi Samuel s-a ridicat şi a plecat la Rama.

David îi cântă lui Saul

14. Şi Duhul* Domnului S-a depărtat de la Saul şi un duh răuLit. „trist“*, de la Domnul, îl tulburaSau „îl înspăimânta“.

15. Şi slujitorii lui Saul i-au zis: „Iată, acum un duh rău de la Dumnezeu te tulbură.

16. Să vorbească acum domnul nostru: slujitorii tăi sunt înaintea* ta, ei să caute un bărbat care să fie cântăreţ iscusit din harfă; şi va fi aşa: când duhul cel rău de la Dumnezeu va fi asupra ta, el va cânta* cu mâna sa şi vei fi bine“.

17. Şi Saul a zis slujitorilor săi: „Găsiţi-mi acum un bărbat care ştie să cânte bine şi aduceţi-l la mine“.

18. Şi unul dintre tineri a răspuns şi a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai betleemitul care ştie să cânte, şi este un om viteaz, şi un om de război*, şi iscusit la vorbire, şi frumos la chip şi Domnul este* cu el“.

19. Şi Saul a trimis soli la Isai şi a zis: „Trimite-mi pe David, fiul tău, care este cu* oile“.

20. Şi Isai a luat* un măgar încărcat cu pâineLit. „un măgar de pâine“ (încărcat cu atâta pâine, câtă poate duce un măgar) şi un burduf cu vin şi un ied şi i-a trimis lui Saul prin David, fiul său.

21. Şi David a venit la Saul şi a stat înaintea* luiI-a slujit. Şi Saul l-a iubit mult; şi el a ajuns purtătorul armelor sale.

22. Şi Saul a trimis la Isai, zicând: „Să rămână, te rog, David înaintea mea, pentru că a căpătat favoare în ochii mei“.

23. Şi a fost aşa: când duhul* de la Dumnezeu era peste Saul, David lua harfa şi cânta cu mâna sa; şi Saul se uşura şi era bine şi duhul rău se depărta de la el.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)