Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 28

Samuel şi vrăjitoarea din En-Dor

1. Şi a fost aşa: în zilele acelea, filistenii* şi-au adunat oştirileSau „taberele“ pentru război, ca să se lupte cu Israel. Şi Achiş a zis lui David: „Să ştii bine că vei ieşi cu mine în tabără, tu şi oamenii tăi“.

2. Şi David a zis lui Achiş: „Acum vei şti ce poate face robul tău“. Şi Achiş a zis lui David: „De aceea, te voi pune păzitorul capului meu în toate zilele“.

3. (Şi Samuel murise* şi tot Israelul îl plânsese şi-l înmormântaseră la Rama*, în cetatea sa. Şi Saul îndepărtase din ţară pe cei care chemau* duhurile morţilor şi pe vrăjitori.)

4. Şi filistenii s-au adunat şi au venit şi şi-au aşezat tabăra la Sunem*. Şi Saul a adunat tot Israelul şi şi-au aşezat tabăra în Ghilboa*.

5. Şi Saul a văzut tabăra filistenilor şi s-a temut* şi inima sa a tremurat foarte tare.

6. Şi Saul a întrebat pe Domnul, dar Domnul nu i-a răspuns* nici prin vise*, nici prin Urim*, nici prin profeţi.

7. Şi Saul a zis slujitorilor săi: „Căutaţi-mi o femeie care cheamă duhurile morţilor, ca să merg la ea şi s-o întreb“. Şi slujitorii săi i-au zis: „Iată, este în En-Dor o femeie care cheamă duhurile morţilor“.

8. Şi Saul s-a schimbat şi s-a îmbrăcat cu alte haine şi a mers, el şi doi oameni cu el, şi au venit la femeie noaptea. Şi a zis: „Te rog, ghiceşte-mi* printr-un duh de mort şi ridică-mi pe acela pe care ţi-l voi numi“.

9. Şi femeia i-a zis: „Iată, ştii ce a făcut Saul, cum a stârpit* din ţară pe toţi cei care cheamă duhurile morţilor şi pe vrăjitori. De ce dar pui o cursă sufletului meu, ca să mă faci să mor?“

10. Şi Saul i-a jurat pe Domnul, zicând: „Viu este Domnul, dacă ţi se va întâmpla vreun răuSau „vreo pedeapsă“ din acest lucru“.

11. Şi femeia a zis: „Pe cine să-ţi ridic?“ Şi el a zis: „Ridică-mi pe Samuel“.

12. Şi femeia l-a văzut pe Samuel şi a strigat cu glas tare. Şi femeia i-a vorbit lui Saul, zicând: „De ce m-ai înşelat? Pentru că tu eşti Saul!“

13. Şi împăratul i-a zis: „Nu te teme; dar ce vezi?“ Şi femeia a zis lui Saul: „Văd un dumnezeuSau „dumnezei“*, suindu-se din pământ“.

14. Şi el i-a zis: „Ce chip are?“ Şi ea a zis: „Un om bătrân se suie şi este învelit* cu o mantie“. Şi Saul a cunoscut că era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi a făcut o plecăciune.

15. Şi Samuel a zis lui Saul: „De ce mi-ai tulburat* odihna, sculându-mă?“ Şi Saul a răspuns: „Sunt foarte strâmtorat*, pentru că filistenii fac război împotriva mea şi Dumnezeu S-a depărtat* de la mine şi nu-mi mai răspunde*, nici prin profeţi, nici prin vise. De aceea te-am chemat, ca să-mi faci cunoscut ce să fac“.

16. Şi Samuel i-a zis: „De ce mă întrebi, când Domnul S-a depărtat de la tine şi S-a făcut potrivnicul tău?

17. Şi Domnul ţi-a făcut cum a vorbit* prin mine şi Domnul a rupt împărăţia din mâna ta şi a dat-o aproapelui tău, lui David.

18. Pentru că n-ai ascultat* de glasul Domnului şi n-ai împlinit aprinderea mâniei Sale asupra lui Amalec, de aceea ţi-a făcut Domnul lucrul acesta astăzi.

19. Şi Domnul va da şi pe Israel cu tine în mâna filistenilor şi mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine*. Domnul va da şi tabăra lui Israel în mâna filistenilor“.

20. Şi Saul a căzut îndată întins la pământ şi s-a temut foarte mult de cuvintele lui Samuel şi nu era nici o putere în el, pentru că nu mâncase pâine toată ziua şi toată noaptea.

21. Şi femeia a venit la Saul şi a văzut că el era foarte tulburat şi i-a zis: „Iată, roaba ta a ascultat de glasul tău şi mi-am riscat viaţaLit. „mi-am pus viaţa în mâna mea“* şi am ascultat de cuvintele tale, pe care mi le-ai spus.

22. Şi acum ascultă, te rog, şi tu de glasul roabei tale şi lasă-mă să-ţi pun înainte o bucată de pâine; şi mănâncă, să ai putere când vei pleca la drum“.

23. Dar el a refuzat şi a spus: „Nu voi mânca!“ Dar slujitorii săi, precum şi femeia, au stăruit de el şi el a ascultat de glasul lor. Şi s-a ridicat de la pământ şi a şezut pe patSau „pernă“.

24. Şi femeia avea un viţel gras în casă şi s-a grăbit şi l-a înjunghiat; şi a luat făină şi a frământat şi a copt azime din ea.

25. Şi le-a adus înaintea lui Saul şi înaintea slujitorilor săi şi au mâncat. Apoi s-au ridicat şi au plecat chiar în noaptea aceea.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)