Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 11

Înfrângerea amoniţilor

1. Şi NahaşŞarpe* amonitul s-a suit şi a aşezat tabăra împotriva* cetăţii Iabes-Galaad. Şi toţi oamenii din Iabes au spus lui Nahaş: „Fă legământ* cu noi şi îţi vom sluji“.

2. Şi Nahaş amonitul le-a zis: „Cu această condiţie îl voi încheia cu voi: să vă scot tuturor ochiul drept şi să pun aceasta ca batjocură* asupra întregului Israel“.

3. Şi bătrânii Iabesului i-au zis: „Dă-ne un răgaz de şapte zile, ca să trimitem soli în toate hotarele lui Israel şi, dacă nu vom avea nici un salvator, vom ieşi la tine“.

4. Şi solii au venit* la Ghibea lui Saul şi au spus aceste cuvinte în auzul poporului. Şi tot* poporul şi-a ridicat glasul şi a plâns.

5. Şi, iată, Saul venea de la câmp în urma boilor. Şi Saul a zis: „Ce are poporul de plânge?“ Şi i-au spus toate cuvintele bărbaţilor din Iabes.

6. Şi Duhul lui Dumnezeu a venit* peste Saul când a auzit aceste cuvinte şi mânia lui s-a aprins foarte tare.

7. Şi a luat o pereche de boi şi i-a tăiat* bucăţi şi a trimis în toate hotarele lui Israel prin mâna solilor, spunând: „Aşa se va face boilor oricăruia* nu iese după Saul şi după Samuel!“ Şi frica Domnului a căzut asupra poporului şi ei au ieşit ca un singur om.

8. Şi el i-a numărat la Bezec*; şi fiii lui Israel erau* trei sute de mii, iar bărbaţii lui Iuda, treizeci de mii.

9. Şi au spus solilor care veniseră: „Aşa să spuneţi bărbaţilor din Iabes-Galaad: «Mâine, când va arde soarele, veţi avea salvare»“. Şi solii au venit şi au spus bărbaţilor din Iabes-Galaad; şi ei s-au bucurat.

10. Şi bărbaţii din Iabes au zis: „Mâine vom ieşi la voi şi ne veţi face după tot ce este bine în ochii voştri“.

11. Şi a fost aşa: a doua zi, Saul* a pus poporul în trei* cete; şi ei au intrat în mijlocul taberei în straja dimineţii şi i-au bătut pe amoniţi până la arşiţa zilei. Şi a fost aşa: cei rămaşi au fost împrăştiaţi şi n-au rămas doi împreună dintre ei.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12. Şi poporul a spus lui Samuel: „Cine* este cel care a zis: «Să împărăţească Saul peste noi?» Aduceţi* pe oamenii aceia, ca să-i ucidem“.

13. Dar Saul a spus: „Nici un om* nu va fi omorât în ziua aceasta, pentru că Domnul a lucrat* astăzi izbăvire în Israel“.

14. Şi Samuel a spus poporului: „Veniţi să mergem la Ghilgal* şi să reînnoim împărăţia acolo“.

15. Şi tot poporul a mers la Ghilgal; şi acolo au făcut pe Saul împărat înaintea* Domnului, în Ghilgal; şi au adus acolo* jertfe de pace înaintea Domnului. Şi Saul şi toţi bărbaţii lui Israel s-au bucurat foarte mult acolo.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)