Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 19

David persecutat de Saul

1. Şi Saul a vorbit lui Ionatan, fiul său, şi tuturor slujitorilor săi, ca ei să-l omoare* pe David.

2. Dar lui Ionatan, fiul lui Saul, îi plăcea* mult de David. Şi Ionatan i-a spus lui David, zicând: „Tatăl meu Saul caută să te omoare; acum deci, te rog, păzeşte-te dimineaţa şi rămâi într-un loc tainic şi ascunde-te.

3. Şi eu voi ieşi şi voi sta lângă tatăl meu în câmpul unde vei fi şi voi vorbi de tine cu tatăl meu şi voi vedea ce este şi îţi voi spune*“.

4. Şi Ionatan a vorbit bine* de David lui Saul, tatăl său, şi i-a zis: „Să nu păcătuiască* împăratul împotriva robului său, împotriva lui David, pentru că el n-a păcătuit împotriva ta şi pentru că faptele sale au fost foarte bune pentru tine.

5. Căci şi-a pus viaţa* în joc şi a bătut* pe filistean şi Domnul a lucrat o mare salvare* pentru tot Israelul. Tu ai văzut şi te-ai bucurat; de ce* dar vrei să păcătuieşti împotriva* unui sânge nevinovat, să omori pe David fără motiv?“

6. Şi Saul a ascultat de glasul lui Ionatan. Şi Saul a jurat: „Viu este Domnul, că nu va fi omorât“.

7. Şi Ionatan l-a chemat pe David şi Ionatan i-a spus toate cuvintele acestea. Şi Ionatan l-a adus pe David la Saul; şi el a fost înaintea* lui ca mai înainte.

David scăpat de Mical

8. Şi din nou a fost război. Şi David a ieşit şi s-a luptat cu filistenii şi i-a lovit* cu mare măcel; şi ei au fugit dinaintea lui.

9. Şi un duh* rău de la Domnul a fost asupra lui Saul. Şi Saul şedea în casă cu suliţa sa în mână. Şi David cânta cu mâna lui.

10. Şi Saul căuta să pironească pe David cu suliţa de perete, dar el a alunecat dinaintea lui Saul şi Saul a lovit peretele cu suliţa. Şi David a fugit şi a scăpat în noaptea aceea.

11. Şi Saul a trimis* soli în casa lui David, ca să-l pândească şi să-l omoare dimineaţa. Şi Mical, soţia lui David, i-a spus, zicând: „Dacă nu-ţi vei scăpa viaţa la noapte, mâine vei fi omorât“.

12. Şi Mical l-a coborât* pe David pe fereastră. Şi el a plecat şi a fugit şi a scăpat.

13. Şi Mical a luat terafimul şi l-a pus în pat şi a pus plasa de păr de capră la capul său şi l-a acoperit cu hainaSau „pătura“.

14. Şi, când a trimis Saul soli să-l ia pe David, ea a zis: „Este bolnav“.

15. Şi Saul a trimis soli să-l vadă pe David, zicând: „Aduceţi-l în pat, la mine, ca să-l omor“.

16. Şi solii au venit şi, iată, terafimul era în pat şi plasa de păr de capră la capul lui.

17. Şi Saul a zis lui Mical: „Pentru ce m-ai înşelat astfel şi ai lăsat pe vrăjmaşul meu să plece şi a scăpat?“ Şi Mical a zis lui Saul: „El mi-a zis: «Lasă-mă să plec! Pentru ce să te omor*?»“

Fuga lui David la Rama

18. Şi David a fugit şi a scăpat şi a venit la Samuel* la Rama* şi i-a spus tot ce-i făcuse Saul. Şi el şi Samuel au mers şi au locuit în Naiot.

19. Şi i s-a spus lui Saul, zicând: „Iată, David este la Naiot în Rama“.

20. Şi Saul a trimis* soli să-l ia pe David. Şi ei au văzut o ceată* de profeţi care profeţeau şi pe Samuel căpetenie peste ei; şi Duhul lui Dumnezeu a venit asupra solilor lui Saul şi au profeţit* şi ei.

21. Şi i s-a spus lui Saul şi a trimis alţi soli şi au profeţit şi ei. Şi Saul a trimis soli din nou, a treia oară, şi au profeţit şi ei.

22. Atunci s-a dus şi el la Rama. Şi a venit la fântâna cea mare care este în Secu. Şi a întrebat şi a zis: „Unde sunt Samuel şi David?“ Şi unul a zis: „Iată, sunt la Naiot, în Rama“.

23. Şi a mers la Naiot, în Rama, şi Duhul* lui Dumnezeu a venit şi peste el şi el a mers profeţind, până a ajuns la Naiot, în Rama.

24. Şi s-a dezbrăcat* de haine şi a profeţit şi el înaintea lui Samuel şi a stat pe jos dezbrăcat* toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice: „Este* şi Saul printre profeţi?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)