Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 12

Curaţia de inimă a lui Samuel

1. Şi Samuel a spus întregului Israel: „Iată, am ascultat* de glasul vostru în tot ce mi-aţi zis şi am pus un împărat* peste voi.

2. Şi acum, iată, împăratul merge* înaintea voastră; şi eu* am îmbătrânit şi am încărunţit şi, iată, fiii mei sunt cu voi, şi eu am umblat înaintea voastră din tinereţea mea până în ziua aceasta.

3. Iată-mă: mărturisiţi împotriva mea înaintea Domnului şi înaintea unsului* Său: Al cui* bou l-am luat? Sau al cui măgar l-am luat? Sau pe cine am înşelat? Pe cine am asuprit? Şi din mâna cui am luat o răscumpărareSau „mită“*, ca să-mi închid* ochii cu ea? Şi vă voi da-o înapoi“.

4. Şi ei au spus: „Nu ne-ai înşelat* şi nu ne-ai asuprit, nici n-ai luat nimic din mâna vreunui om“.

5. Şi le-a spus: „Martor este Domnul împotriva voastră şi martor este unsul Său în ziua aceasta, că n-aţi găsit* nimic în mâna* mea!“ Şi ei au zis: „Martor!“

Samuel nu mai este judecător

6. Şi Samuel a spus poporului: „Domnul a rânduit* pe Moise şi pe Aaron şi a scos pe părinţii voştri din ţara Egiptului.

7. Şi acum veniţiSau „staţi“ să mă judec* cu voi înaintea Domnului pentru toate faptele drepte* ale Domnului, pe care vi le-a făcut El, vouă şi părinţilor voştri.

8. Când* a venit Iacov în Egipt şi părinţii voştri au strigat* către Domnul, atunci Domnul a trimis* pe Moise şi pe Aaron şi ei au scos pe părinţii voştri din Egipt şi i-au făcut să locuiască în locul acesta.

9. Dar ei au uitat* pe Domnul Dumnezeul lor; şi El i-a vândut în mâna lui Sisera*, căpetenia oştirii Haţorului, şi în mâna filistenilor*, şi în mâna împăratului Moabului*, şi ei s-au luptat împotriva lor.

10. Şi ei au strigat către Domnul şi au spus: «Am păcătuit*, pentru că am părăsit pe Domnul şi am slujit* baalilor şi astarteelor; şi acum scapă-ne* din mâna vrăjmaşilor noştri şi-Ţi vom sluji».

11. Şi Domnul a trimis pe Ierub-Baal* şi pe BaracUnii „Bedan“ sau „Samson“ şi pe Iefta* şi pe Samuel* şi v-a scăpat din mâna vrăjmaşilor voştri, de jur-împrejur, ca să locuiţi în siguranţă.

12. Dar când aţi văzut că Nahaş*, împăratul fiilor lui Amon, venea împotriva voastră, mi-aţi zis*: «Nu!, ci să stăpânească un împărat peste noi!», când Domnul Dumnezeul vostru era Împăratul* vostru.

13. Şi acum iată* împăratul pe care l-aţi ales* şi pe care l-aţi cerut. Şi, iată, Domnul* a pus un împărat peste voi.

14. Dacă vă veţi teme* de Domnul, şi-I veţi sluji, şi veţi asculta de glasul Lui, şi nu vă veţi răzvrăti împotriva porunciiLit. „gurii“ Domnului, atunci atât voi cât şi împăratul care stăpâneşte peste voi veţi urma pe Domnul Dumnezeul vostru.

15. Dar dacă nu veţi asculta* de glasul Domnului şi vă veţi răzvrăti* împotriva poruncii Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră, ca şi împotriva părinţilor voştri.

16. Şi acum staţi şi veţi vedea acest lucru* mare pe care îl va face Domnul înaintea ochilor voştri.

17. Nu este astăzi secerişul* grâului? Eu voi striga* către Domnul şi El va trimite tunete şi ploaie* şi veţi cunoaşte şi veţi vedea că este mare răulLit. „sunt mari răutăţile voastre“* pe care l-aţi făcut în ochii Domnului, cerând un împărat pentru voi“.

18. Şi Samuel a strigat către Domnul; şi Domnul a trimis tunete şi ploaie în ziua aceea. Şi tot poporul s-a temut* mult de Domnul şi de Samuel.

19. Şi tot poporul a spus lui Samuel: „Roagă-te* Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim; pentru că la toate păcatele noastre am mai adăugat şi răul acesta de a cere un împărat pentru noi“.

20. Şi Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! În adevăr, voi aţi făcut tot răul acesta, numai nu vă abateţi* de la a-L urma pe Domnul şi slujiţi Domnului cu toată inima voastră.

21. Şi nu vă abateţi*, pentru că aţi urma deşertăciuni* care nu folosesc şi nu salvează, pentru că sunt deşertăciune.

22. Pentru că Domnul* nu va lepăda pe poporul Său, pentru Numele* Său cel mare; pentru că Domnului I-a plăcut* să vă facă poporul Său.

23. Cât despre mine, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând* să mă rog pentru voi! Şi vă voi învăţa* calea cea bună şi dreaptă;

24. numai temeţi-vă* de Domnul şi slujiţi-I în adevăr, cu toată inima voastră, pentru că vedeţi* ce lucruri mari* a făcut cu voi!

25. Dar, dacă veţi face rău, veţi pieri* şi voi* şi împăratul vostru“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)