Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 15

Războiul cu amaleciţii

1. Şi Samuel a zis lui Saul: „Domnul m-a trimis* să te ung împărat peste poporul Său, peste Israel. Şi acum ascultă glasul cuvintelor Domnului.

2. Aşa zice Domnul oştirilor: „Am luat aminte la ce a făcut Amalec lui Israel, cum i s-a împotrivit* pe drum, când se suia din Egipt.

3. Acum du-te şi bate pe Amalec şi nimiceşte* tot ce este al lui şi nu-l cruţa, ci omoară şi bărbat şi femeie, copil şi sugar, bou şi oaie, cămilă şi măgar“.

4. Şi Saul a chemat poporul şi l-a numărat în Telaim: două sute de mii de pedeştri şi zece mii de bărbaţi ai lui Iuda.

5. Şi Saul a venit până la cetatea lui Amalec şi a pus o pândă în vale.

6. Şi Saul a zis cheniţilor*: „Plecaţi*, depărtaţi-vă şi coborâţi din mijlocul amaleciţilor, ca să nu vă nimicesc cu ei: pentru că voi aţi arătat îndurare* tuturor fiilor lui Israel când se suiau din Egipt“. Şi cheniţii au plecat din mijlocul amaleciţilor.

7. Şi Saul a bătut pe amaleciţi de la Havila*, cum vii la Şur*, care este în faţa Egiptului.

8. Şi a prins* viu pe Agag, împăratul amaleciţilor, şi a nimicit* pe tot poporul lui cu ascuţişul sabiei.

9. Şi Saul şi poporul au cruţat* pe Agag şi ce era mai bun din turmă şi din cireadă, şi vite grase şi mieiMiei graşi, hrăniţi pe păşune bună şi tot ce era bun, şi n-au vrut să le nimicească; dar orice lucru care era prost şi slab, pe acela l-au nimicit.

Neascultarea lui Saul

10. Şi cuvântul Domnului a fost către Samuel, zicând:

11. „Îmi pare rău* că am pus pe Saul împărat, pentru că s-a abătut* din urma Mea şi n-a împlinit* cuvintele Mele“. Şi Samuel s-a mâhnitSau „s-a mâniat“* foarte mult şi a strigat către Domnul toată noaptea.

12. Şi Samuel s-a sculat de dimineaţă, ca să-l întâmpine pe Saul dimineaţa. Şi i s-a istorisit lui Samuel, zicând: „Saul a venit la CarmelÎn Iuda* şi, iată, a înălţat un semn de victorieLit. „o mână“ (un monument) şi s-a întors şi a trecut mai departe şi a coborât la Ghilgal“.

13. Şi Samuel a venit la Saul. Şi Saul i-a zis: „Fii binecuvântat* de Domnul! Am împlinit cuvântul Domnului“.

14. Şi Samuel a zis: „Ce este atunci behăitul acesta de oi în urechile mele şi mugetul boilor pe care-l aud?“

15. Şi Saul a zis: „Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a cruţat* ce era mai bun în turmă şi în cireadă, ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău şi noi am nimicit pe celelalte“.

16. Şi Samuel i-a zis lui Saul: „Stai, şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul în noaptea aceasta“. Şi el i-a zis: „Spune!“

17. Şi Samuel i-a zis: „Oare nu când* erai mic în ochii tăi ai fost făcut cap al seminţiilor lui Israel? Şi Domnul te-a uns împărat peste Israel.

18. Şi Domnul te-a trimis pe cale şi a zis: «Du-te şi nimiceşte pe păcătoşii aceia, pe amaleciţi, şi luptă împotriva lor, până vor fi nimiciţi».

19. De ce dar n-ai ascultat de glasul Domnului, ci te-ai năpustit asupra prăzii şi ai făcut rău în ochii Domnului?“

20. Şi Saul a zis lui Samuel: „Am ascultat*, în adevăr, de glasul Domnului şi am mers pe calea pe care m-a trimis Domnul şi am adus pe Agag, împăratul amaleciţilor, şi am nimicit pe amaleciţi.

21. Dar poporul a luat* din pradă oi şi boi, pârga lucrurilor date nimiciriiÎnchinate prin blestem nimicirii, ca să jertfească Domnului Dumnezeului tău în Ghilgal“.

22. Şi Samuel a zis:

„Îi plac* Domnului arderile-de-tot şi jertfele,

ca ascultarea de glasul Domnului?

Iată, ascultarea* este mai bună decât jertfa,

şi luarea aminteLa glasul Domnului decât grăsimea berbecilor.

23. Pentru că răzvrătirea este ca şi păcatul ghicirii

şi încăpăţânareaSau „voinţa proprie“ este ca nelegiuirea şi ca închinarea la idoliEbr. „terafim“.

Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului,

şi El te-a lepădat* ca împărat“.

24. Şi Saul a zis lui Samuel: „Am păcătuit*, pentru că am călcat porunca Domnului şi cuvintele tale, căci m-am temut* de popor şi am ascultat de glasul lor.

25. Şi acum, iartă-mi, te rog, păcatul şi întoarce-te cu mine, ca să mă închin Domnului“.

26. Şi Samuel a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine: pentru că ai lepădat* cuvântul Domnului şi Domnul te-a lepădat ca împărat peste Israel“.

27. Şi Samuel s-a întors să plece şi Saul l-a apucat* de poala mantiei sale şi aceasta s-a rupt.

28. Şi Samuel i-a zis: „Domnul a rupt* astăzi împărăţia lui Israel de peste tine şi a dat-o aproapelui tău care este mai bun decât tine.

29. Şi Speranţa„Tăria“, „Eternitatea“ lui Israel nu va minţi*, nici nu-I va părea rău, pentru că El nu este om, ca să-I pară rău“.

30. Şi el a zis: „Am păcătuit, onorează-mă* acum, te rog, înaintea bătrânilor poporului meu şi înaintea lui Israel şi întoarce-te cu mine, ca să mă închin Domnului Dumnezeului tău“.

31. Şi Samuel s-a întors după Saul; şi Saul s-a închinat Domnului.

32. Şi Samuel a zis: „Aduceţi la mine pe Agag, împăratul amaleciţilor“. Şi Agag a venit la el încătuşatSau „cu veselie“. Şi Agag zicea: „Negreşit, amărăciunea morţii a trecut!“

33. Şi Samuel i-a zis: „Cum* a lipsit sabia ta pe femei de copii, aşa să fie lipsită de copii mama ta între femeiSau „înaintea femeilor“!“ Şi Samuel a tăiat pe Agag în bucăţi înaintea Domnului la Ghilgal.

34. Şi Samuel s-a dus la Rama*; şi Saul s-a suit la casa lui, în Ghibea* lui Saul.

35. Şi Samuel* nu l-a mai văzut pe Saul până în ziua morţii sale; dar Samuel îl jelea* pe Saul. Şi Domnului I-a părut rău că-l făcuse pe Saul împărat peste Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)