Cartea întâi a lui SamuelSau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 30

Întoarcerea lui David la Ţiclag

1. Şi a fost aşa: când au venit David şi oamenii săi la Ţiclag*, a treia zi, amaleciţii* năvăliseră în partea dinspre sud şi în Ţiclag şi bătuseră Ţiclagul şi-l arseseră cu foc;

2. şi luaseră captive pe femeile* care erau în el, mici şi mari: n-au ucis pe nimeni, ci i-au luat cu ei şi au mers pe drumul lor.

3. Şi David şi oamenii săi au venit în cetate şi, iată, era arsă cu foc, iar soţiile lor şi fiii lor şi fiicele lor erau luate captive.

4. Şi David şi poporul care era cu el şi-au înălţat glasul şi au plâns până nu mai era putere în ei să plângă.

5. Şi amândouă* soţiile lui David erau luate captive: Ahinoam din Izreel şi Abigail carmelita, soţia lui Nabal.

6. Şi David era foarte strâmtorat, pentru că poporul vorbea* să-l ucidă cu pietre, pentru că sufletul întregului popor era amărât, fiecare pentru fiii săi şi pentru fiicele sale. Şi David s-a întărit* în Domnul Dumnezeul său.

7. Şi David a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec: „Adu-mi*, te rog, efodul aici“. Şi Abiatar a adus efodul acolo la David.

8. Şi David a întrebat pe Domnul, zicând: „Să urmăresc* această ceată? O voi ajunge?“ Şi El i-a răspuns: „Urmăreşte-i, pentru că îi vei ajunge negreşit şi vei lua înapoi toate“.

9. Şi David a mers, el şi cei şase sute de inşi care erau cu el; şi au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei care rămâneau în urmă.

10. Şi David i-a urmărit, el şi patru sute de oameni; pentru că două* sute au rămas în urmă, cei care erau prea obosiţi ca să treacă pârâul Besor.

11. Şi au găsit pe un egiptean în câmp şi l-au adus la David; şi i-au dat pâine şi a mâncat; şi i-au dat apă şi a băut.

12. Şi i-au dat o bucată de turtă* de smochine şi două turte de stafide şi a mâncat* şi suflarea i-a revenit, pentru că nu mâncase pâine, nici nu băuse apă de trei zile şi trei nopţi.

13. Şi David i-a zis: „Al cui eşti? Şi de unde eşti?“ Şi el a zis: „Eu sunt un tânăr egiptean, rob al unui amalecit, şi stăpânul meu m-a părăsit, pentru că m-am îmbolnăvit acum trei zile.

14. Noi am năvălit în partea de sud a cheretiţilor* şi în cea care ţine de Iuda şi în partea de sud a lui Caleb* şi am ars Ţiclagul cu foc“.

15. Şi David i-a zis: „Vrei să mă cobori la ceata aceea?“ Şi el a zis: „Jură-mi pe Dumnezeu că nu mă vei omorî şi nu mă vei da în mâinile stăpânului* meu şi te voi coborî la ceata aceea“.

16. Şi l-a coborât şi, iată, erau împrăştiaţi pe toată faţa pământului, mâncând* şi bând şi jucând, pentru toată prada cea mare pe care o luaseră din ţara filistenilor şi din ţara lui Iuda.

17. Şi David i-a bătut din amurg şi până în seara zilei a doua; şi n-a scăpat nici unul dintre ei, în afară de patru sute de tineri care au încălecat pe cămile şi au fugit.

18. Şi David a luat înapoi tot ce luaseră amaleciţii; şi David a luat înapoi şi pe cele două soţii ale sale.

19. Şi nu le-a lipsit nici unul, mic sau mare, nici fii, nici fiice, nici pradă, nici nimic din toate câte luaseră de la ei: David a adus toate* înapoi.

20. Şi David a luat toate oile şi boii, pe care le-au mânat înaintea celorlalte vite şi ei ziceau: „Aceasta este prada lui David“.

21. Şi David a venit la cei două* sute de inşi care erau prea obosiţi ca să-l urmeze pe David şi pe care îi lăsase la pârâul Besor, şi ei au ieşit în întâmpinarea lui David şi în întâmpinarea poporului care era cu el; şi David s-a apropiat de popor şi i-a întrebat de sănătateLit. „pace“.

22. Şi toţi oamenii răi* şi ai lui BelialNevrednici dintre cei care merseseră cu David au răspuns şi au zis: „Pentru că n-au mers cu noi, nu le vom da nimic din prada pe care am luat-o înapoi, ci doar fiecăruia soţia sa şi fiii săi, ca să-i ia şi să plece“.

23. Dar David a zis: „Să nu faceţi aşa, fraţii mei, cu ceea ce ne-a dat Domnul, care ne-a păzit şi a dat în mâna noastră ceata care venea împotriva noastră.

24. Şi cine va asculta de voi în lucrul acesta? Căci cum este partea* celui care coboară la luptă, aşa va fi şi partea celui care rămâne la bagaje: vor împărţi deopotrivă“.

25. Şi aşa a fost din ziua aceea înainte; şi el a făcut aceasta regulă şi rânduială pentru Israel, până în ziua aceasta.

26. Şi David a venit la Ţiclag şi a trimis din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, zicând: „Iată un darLit. „o binecuvântare“ pentru voi, din prada vrăjmaşilor Domnului“:

27. celor din Betel, şi celor din Ramotul* de sudSau „Ramot-Neghev“, şi celor din Iatir*,

28. şi celor din Aroer*, şi celor din Sifmot*, şi celor din Eştemoa*,

29. şi celor din Racal, şi celor din cetăţile ierahmeeliţilor*, şi celor din cetăţile cheniţilor*,

30. şi celor din Horma*, şi celor din Cor-Aşan, şi celor din Atac,

31. şi celor din Hebron* şi tuturor locurilor pe unde mersese* şi venise David, el şi oamenii săi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)