Faptele Apostolilor

Capitolul 24

Pavel înaintea lui Felix

1. Şi, după cinci* zile, marele preot* Anania a coborât cu bătrâniiUnele ms. „unii bătrâni“ şi cu un orator, unul Tertul, şi au adus plângere împotriva lui Pavel, înaintea guvernatorului.

2. Şi el fiind chemat, Tertul a început să-l acuze, spunând: „Întrucât ne bucurăm de multă pace prin tine şi sunt luate măsuri excelente pentru această naţiune prin prevederea ta,

3. le primim bine întotdeauna şi pretutindeni, preaalesule Felix, cu toată mulţumirea.

4. Dar, ca să nu te reţin mai mult, te rog, în bunătatea ta, să ne asculţi pe scurt.

5. Pentru că ·l-am găsit* pe omul acesta ca o ciumă şi stârnind răzvrătire printre toţi iudeii din lume şi fiind un conducător al sectei nazarinenilor,

6. care a încercat să profaneze şi templulGr. „hieron“ şi pe care l-am prins şi am vrut să-l judecăm* după legea noastră;

7. dar*, venind comandantul Lisias, l-a scos cu forţa din mâinile noastre,

8. poruncind* acuzatorilor lui să vină la tineUnele ms. omit „şi am vrut să-l judecăm după legea noastră; dar, venind comandantul Lisias, l-a scos cu forţa din mâinile noastre, poruncind acuzatorilor lui să vină la tine“; cercetându-l, vei putea tu însuţi să cunoşti exact toate lucrurile de care noi îl acuzăm“.

9. Şi s-au alăturat şi iudeii împotriva lui Pavel, spunând că aşa este.

10. Iar Pavel, după ce guvernatorul i-a făcut semn să vorbească, a răspuns: „Ştiind că de mulţi ani eşti judecător al acestei naţiuni, bucurosUnele ms. „cu atât mai bucuros“ mă apăr în cele referitoare la mine.

11. Pentru că poţi cunoaşte că nu sunt mai mult de douăsprezece zile de când m-am suit ca să* mă închin la Ierusalim;

12. şi nici în templuGr. „hieron“ nu* m-au găsit stând de vorbă cu cineva sau făcând agitaţie în mulţime, nici în sinagogi, nici prin cetate;

13. nici nu pot dovedi cele de care mă acuză acum.

14. Dar îţi mărturisesc aceasta, că, după Calea* pe care ei o numesc sectă, aşa slujesc Dumnezeului* părinţilor mei, crezând toate cele scrise în lege* şi în profeţi,

15. având* în Dumnezeu speranţa, pe care şi ei înşişi o au, că* va fi o înviereUnele ms. ad. „a morţilor“ atât a celor drepţi, cât şi a celor nedrepţi.

16. În aceasta şi eu mă* deprind să am în totulUnele ms. „să am întotdeauna“ o conştiinţă fără vinăLit. „fără poticnire“ faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

17. Şi, după mulţi ani, am* venit să aduc milostenii naţiunii mele şi daruri.

18. Atunci* m-au găsit curăţit în templuGr. „hieron“, nici cu mulţime, nici cu agitaţie.

19. Dar erau nişte iudei din AsiaUnele ms. omit „Dar“; alte ms. „Atunci nişte iudei din Asia m-au găsit“, care* ar trebui să se înfăţişeze înaintea ta şi să mă acuze, dacă ar avea ceva împotriva mea;

20. sau chiar aceştia să spună ce rău au găsitUnele ms. „dacă au găsit vreun rău“ în mineUnele ms. omit „în mine“, când am stat înaintea sinedriului,

21. în afară de acest singur cuvântLit. „glas“ pe care l-am strigat stând între ei: «Pentru învierea morţilor sunt eu judecat astăzi înaintea voastr㻓.

22. Şi Unele ms. ad. „auzind acestea“Felix, cunoscând mai exact cele despre Cale, i-a amânat, spunând: „Când va coborî comandantul* Lisias, voi hotărî cele despre voi“.

23. ŞiUnele ms. omit i-a poruncit centurionului să-l păzeascăUnele ms. ad. „pe Pavel“ şi* să aibă libertate şi să nu-l oprească pe nici unul dintre ai lui să-i slujeascăUnele ms. ad. „sau să vină la el“.

24. Şi, după câteva zile, Felix, venind împreună cu Drusila, soţia lui, care era iudeică, a trimis după Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos.

25. Şi, pe când vorbea el despre dreptate şi înfrânare şi judecata viitoare, Felix, plin de teamă, a răspuns: „Acum mergi şi, când voi avea o ocazie, te voi chema“,

26. sperândUnele ms. ad. „de asemenea“, în acelaşi timp, că Pavel îi* va da baniUnele ms. ad. „ca să l lase să plece“; de aceea şi trimitea după el mai des şi vorbea cu el.

27. Iar când s-au împlinit doi ani, Felix a fost înlocuit de succesorul său, Porcius Festus. Şi Felix, dorind* să câştige favoarea iudeilor, l-a lăsat pe Pavel legat.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)