Faptele Apostolilor

Capitolul 14

Pavel şi Barnaba în Iconia

1. Şi a fost că, în Iconia, ei au intrat împreună în sinagoga iudeilor şi au vorbit astfel încât a crezut o mare mulţime, atât de iudei, cât şi de greci.

2. Dar iudeii necredincioşiSau „neascultători“ au întărâtat şi au înrăit sufletele naţiunilorCelor dintre naţiuni împotriva fraţilor.

3. Ei au rămas deci mult timp acolo, vorbind cu îndrăzneală în Domnul, care* mărturisea pentru Cuvântul harului Său, dândUnele ms. „şi dădea“ să se facă semne şi minuni prin mâinile lor.

4. Şi mulţimea din cetate s-a împărţit, şi unii erau cu iudeii, şi unii cu apostolii*.

5. Şi, când s-a făcut o împotrivire, atât a naţiunilor, cât şi a iudeilor, împreună cu mai-marii lor, ca să-i* insulte şi să-i ucidă cu pietre,

6. ei, dându-şi seama, au fugit* în cetăţile Licaoniei, Listra şi Derbe, şi în ţinutul din jur;

7. şi acolo vesteau Evanghelia.

În Listra şi în Derbe

8. Şi în* Listra şedea un om neputincios de picioare, Unele ms. ad. „fiind“olog din pântecele mamei lui, care nu umblase niciodată.

9. Acesta îl asculta pe Pavel când vorbea, care, uitându-se ţintă la el şi văzând* că are credinţă ca să fie vindecatSau „mântuit“,

10. a spus cu glas tare: „Unele ms. ad. „În Numele Domnului Isus Hristos îţi spun:“Ridică-te* drept pe picioarele tale!“ Şi el a sărit şi umbla.

11. Iar mulţimile, văzând ce făcuse Pavel, şi-au ridicat glasurileUnele ms. „glasul“, spunând în licaonă: „Zeii*, asemănându-se oamenilor, au coborât la noi!“

12. Şi îl numeau pe Barnaba, JupiterGr. „Zeus“, iar pe Pavel, MercurGr. „Hermes“, pentru că el era purtătorul de cuvânt.

13. Şi preotul lui Jupiter, care era în faţa cetăţiiUnele ms. ad. „lor“, aducând tauri şi ghirlande la porţi, împreună cu mulţimile, voia* să aducă jertfe.

14. Dar, când au auzit acestea apostolii Barnaba şi Pavel, şi-au* sfâşiat hainele şi s-au repezit spreUnele ms. „în“ mulţime, strigând şi spunând:

15. „Oamenilor, de ce* faceţi acestea? Şi noi suntem* oameni de aceeaşi fire cuLit. „cu aceleaşi patimi ca“ voi, vestindu-vă Evanghelia ca să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuniReferitoare la zeităţi* la* Dumnezeul cel viu, care* a făcut cerul şi pământul şi marea şi toate cele care sunt în ele;

16. care*, în generaţiile trecute, a lăsat toate naţiunile să meargă pe căile lor,

17. deşi*, în adevăr, nu S-a lăsat fără mărturie, făcând bine şi dându-văUnele ms. „dându-ne“* din cer ploi şi timpuri roditoare, umplându-văUnele ms. „umplându-ne“ inimile de hrană şi bucurie“.

18. Şi, spunând acestea, cu greu au oprit mulţimile să nu le aducă jertfe.

19. Dar au venit iudei de la* Antiohia şi Iconia şi, după ce au convins mulţimile şi l-au lovit* cu pietre pe Pavel, l-au târât afară din cetate, gândind că a murit.

20. Dar, când l-au înconjurat ucenicii, el s-a ridicat şi a intrat în cetate. Şi a doua zi a plecat împreună cu Barnaba la Derbe.

Întoarcerea în Antiohia Siriei

21. Şi, după ce au vestit Evanghelia în cetatea aceea şi* au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra şi laUnele ms. omit Iconia şi laUnele ms. omit Antiohia,

22. întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i* să stăruie în credinţă şi spunând că prin multe necazuri trebuie* să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu.

23. Şi, după ce le-au ales* bătrâni în fiecare adunare, rugându-se cu posturi, i-au încredinţat Domnului, în care crezuseră.

24. Şi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia;

25. şi, după ce au vestit CuvântulUnele ms. ad. „Domnului“ în Perga, au coborât la Atalia.

26. Şi de* acolo au plecat cu corabia spre Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi* harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o împliniseră.

27. Şi, când au ajuns şi au strâns adunarea, le-au* istorisit tot ce făcuse Dumnezeu cu ei şi că deschisese* naţiunilor o uşă a credinţei.

28. Şi au rămas nu puţin timpUnele ms. ad. „acolo“ împreună cu ucenicii.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)