Faptele Apostolilor

Capitolul 22

Mărturia lui Pavel

1. „FraţiLit. „Bărbaţi fraţi“* şi părinţi, ascultaţi-mi acum apărarea faţă de voi!“

2. Şi, auzind ei că le vorbea în limbaGr. „dialektos“ evreiască, au făcut şi mai multă linişte. Şi el a spus:

3. „Eu* sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în cetatea aceasta, la* picioarele lui Gamaliel*, educatUnele ms. „educat la picioarele lui Gamaliel“ după* exactitatea legii părinţilor, fiind* zelos pentru Dumnezeu, cum* sunteţi şi voi toţi astăzi.

4. Eu am* persecutat această Cale până la moarte, legând şi trimiţând în închisori şi bărbaţi şi femei;

5. după cum şi marele preot îmi este martor şi toţi* bătrâniiLit. „şi toată bătrânimea“, de la care*, primind şi scrisori către fraţi, am mers la Damasc, ca să aduc legaţi la Ierusalim şi pe cei care erau acolo, ca să fie pedepsiţi.

6. Şi a fost că, pe când* călătoream şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată din cer a strălucit o lumină mare împrejurul meu.

7. Şi am căzut la pământ şi am auzit un glas, spunându-mi: «Saule, Saule, pentru ce Mă persecuţi?»

8. Şi eu am răspuns: «Cine eşti, Doamne?» Şi El mi-a zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul, pe care tu Îl persecuţi».

9. Iar cei* care erau împreună cu mine au văzut, în adevăr, lumina şi s-au umplut de fricăUnele ms. omit „şi s-au umplut de frică“, dar n-au auzit glasul Celui care-mi vorbea.

10. Şi am spus: «Ce să fac, Doamne?» Şi Domnul mi-a zis: «Ridică-te şi mergi la Damasc şi acolo ţi se va spune despre toate care-ţi sunt rânduite să le faci».

11. Şi, pentru că nu vedeam, datorită gloriei acelei lumini, fiind dus de mână de cei care erau cu mine, am venit la Damasc.

12. Şi un* oarecare Anania, om evlavios după lege, cu mărturie* bună de la toţi iudeii* care locuiesc acolo,

13. venind la mine şi stând lângă mine, mi-a spus: «Frate Saul, primeşte-ţi vedereaSau „priveşte în sus“!» Şi eu, în acelaşi ceas, am privit în sus la el.

14. Şi el a spus: «Dumnezeul* părinţilor noştri te-a* ales dinainte ca să cunoşti voia Lui şi să-L* vezi pe* Cel Drept şi să* auzi glas din gura Lui;

15. pentru că* Îi vei fi martor către toţi oamenii despre ceea ce* ai văzut şi ai auzit.

16. Şi acum, ce zăboveşti? Ridică-te şi fii botezat şi fii spălat* de păcatele tale, chemând* Numele LuiUnele ms. „Numele Domnului“».

17. Şi a fost că*, după ce m-am întors la Ierusalim şi mă rugam în templuGr. „hieron“, am fost în extaz;

18. şi L-am* văzut spunându-mi: «Grăbeşte-te* şi ieşi repede din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre Mine».

19. Şi eu am spus: «Doamne, ei* înşişi ştiu că eu puneam în închisoare şi băteam* prin sinagogi pe cei care cred în Tine;

20. şi* când se vărsa sângele martorului Tău Ştefan, stăteam şi eu acolo şi încuviinţam* uciderea luiUnele ms. omit „uciderea lui“ şi păzeam hainele celor care-l omorau».

21. Şi El mi-a zis: «Du-te, pentru că* Eu te voi trimite departe, la naţiuni»“.

22. Şi l-au ascultat până la cuvântul acesta şi şi-au ridicat glasul, spunând: „Ia* de pe pământ pe unul ca acesta, pentru că* nu trebuie să trăiască!“

23. Şi, pe când strigau ei şi-şi aruncau hainele şi aruncau praf în aer,

24. comandantul a poruncit să fie dus în fortăreaţă, spunând să fie cercetat, cu biciuire, ca să afle pentru ce motiv strigau astfel împotriva lui.

25. Dar, când l-au întinsUnele ms. „l-a întins“ pentru bicele de curele, Pavel i-a zis centurionului care stătea lângă el: „Vă* este permis să biciuiţi un cetăţean roman şi necondamnat?“

26. Şi centurionul, auzind aceasta, a mers şi a raportat comandantului, spunând: „Unele ms. ad. „Ia seama la“Ce ai de gând să faci? Pentru că omul acesta este roman“.

27. Şi comandantul, venind, i-a zis: „Spune-mi, Unele ms. ad. „dacă“tu eşti roman?“ Şi el a spus: „Da“.

28. Şi comandantul a răspuns: „Eu cu o mare sumă de bani am cumpărat cetăţenia aceasta“. Şi Pavel a spus: „Iar eu sunt chiar născut roman“.

29. Îndată deci cei care erau gata să-l cerceteze au plecat de la el; şi comandantul de asemenea s-a temut, când a aflat că este roman şi pentru că-l legase.

Pavel înaintea sinedriului

30. Şi, a doua zi, dorind să cunoască sigur pentru ce este acuzat de iudei, l-a eliberatUnele ms. ad. „din lanţuri“ şi a poruncit să se aduneUnele ms. „să vină“ preoţii de seamă şi tot sinedriulUnele ms. ad. „lor“; şi, aducând pe Pavel jos, l-a pus înaintea lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)