Faptele Apostolilor

Capitolul 5

Anania şi Safira

1. Dar un bărbat cu numele Anania, împreună cu Safira, soţia lui, a vândut o proprietate

2. şi a oprit din preţ pentru sine, ştiind şi soţiaUnele ms. ad. „lui“; şi, aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor.

3. Dar Petru* a spus: „Anania, de ce ţi-a* umplut Satan inima, ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să opreşti pentru tine o parte din preţul ogorului?

4. Dacă rămânea nevândut, nu rămânea al tău? Şi, fiind vândut, nu era preţul lui în puterea ta? Pentru ce ţi-ai pus în inimă fapta aceasta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu“.

5. Şi Anania, auzind cuvintele acestea, a căzut* jos şi a murit. Şi mare frică i-a cuprins pe toţi cei care au auzitUnele ms. ad. „acestea“.

6. Şi cei mai tineri, ridicându-se, l-au* înfăşuratPentru înmormântare şi, ducându-l afară, l-au înmormântat.

7. Şi a fost că, după aproape trei ore, a intrat şi soţia lui, neştiind ce se întâmplase.

8. Şi Petru i-a răspuns: „Spune-mi dacă aţi vândut ogorul cu atât“. Şi ea a spus: „Da, cu atât“.

9. Şi Petru i-a zis: „Pentru ce v-aţi înţeles împreună să* ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor care l-au înmormântat pe soţul tău sunt la uşă şi te vor duce afară“.

10. Şi ea a căzut îndată la picioarele lui şi a murit. Şi tinerii, intrând, au găsit-o moartă; şi, ducând-o afară, au înmormântat-o lângă soţul ei.

11. Şi mare* frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei care auzeau aceasta.

Semne şi minuni prin apostoli

12. Şi prin* mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în popor (şi erau toţi* într-un gând în pridvorul lui Solomon,

13. dar* din ceilalţi nici unul nu îndrăznea să li se alăture; însă* poporul îi preamărea.

14. Şi tot mai mulţi credincioşi se adăugau la Domnul, mulţimi şi de bărbaţi şi de femei),

15. încât scoteau pe cei bolnavi pe străzi şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, venind* Petru, măcar umbra lui să treacă pesteLit. „să umbrească pe“ câte unul dintre ei.

16. Şi se aduna şi mulţimea din cetăţile din jur la IerusalimUnele ms. „din cetăţile dimprejurul Ierusalimului“, aducând bolnavi şi pe cei* chinuiţi de duhuri necurate, şi toţi erau vindecaţi.

Persecutarea apostolilor

17. Şi*, ridicându-se marele preot şi toţi cei împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au umplut de invidie

18. şi au* pus mâinileUnele ms. ad. „lor“ pe apostoli şi i-au pus în închisoarea publică.

19. Dar un înger* al Domnului, în timpul nopţii, a deschis uşile închisorii şi, scoţându-i afară, le-a zis:

20. „Mergeţi, şi staţi şi vorbiţi poporului în templuGr. „hieron“ toate* cuvintele Vieţii acesteia“.

21. Şi, auzind ei aceasta, au intrat dis-de-dimineaţă în templuGr. „hieron“ şi-i învăţau. Şi, venind marele* preot şi cei împreună cu el, au adunat sinedriul şi întregul sfat al bătrânilor fiilor lui Israel şi au trimis la închisoare după ei.

22. Şi slujitorii, venind, nu i-au găsit în închisoare. Şi, întorcându-se, au dat de ştire, spunând:

23. „Am găsit închisoareaUnele ms. ad. „în adevăr“ încuiată în toată siguranţa şi pe paznici stând la uşiUnele ms. „stând afară în faţa uşilor“; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru“.

24. Şi, când au auzit cuvintele acestea, atât preotul câtUnele ms. omit „atât preotul cât“ şi căpitanul* templului şi preoţii de seamă erau nedumeriţi cu privire la ei, ce ar putea să fie aceasta.

25. Şi a venit cineva şi le-a dat de ştireUnele ms. ad. „spunând“: „Iată, oamenii pe care i-aţi pus în închisoare sunt în templuGr. „hieron“, stând şi învăţând poporul“.

26. Atunci căpitanul, plecând împreună cu slujitorii, i-au adus, nu cu forţa, pentru că* se temeau de popor, să nu-i ucidă cu pietre.

27. Şi i-au adus şi i-au pus în sinedriu. Şi marele preot i-a întrebat, spunând:

28. „V-am* poruncitUnele ms. „Nu v-am poruncit noi…?“ cu stricteţe să nu-i învăţaţi în Numele acesta. Şi, iată, aţi umplut Ierusalimul de învăţătura voastră şi vreţi* să aduceţi asupra noastră sângele* Omului acestuia“.

Apărarea apostolilor

29. Dar Petru şi apostolii, răspunzând, au spus: „Trebuie* să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni.

30. Dumnezeul* părinţilor noştri L-a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L* pe lemn.

31. Pe Acesta*, Dumnezeu L-a înălţat prin dreapta Sa ca DomnLit. „Iniţiator“* şi Mântuitor*, ca să* dea pocăinţă lui Israel şi iertare de păcate.

32. Şi noi* suntem martoriUnele ms. ad. „ai Săi“ ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe* care Dumnezeu L-a dat celor care ascultă de El“.

33. Dar ei, când* au auzit, îi tăia la inimă şi se sfătuiau să-i omoare.

Apărarea lui Gamaliel

34. Dar un fariseu numit Gamaliel*, învăţător al legii, onorat de tot poporul, s-a ridicat în sinedriu şi a poruncit să-i scoată puţin afară pe oameniUnele ms. „pe apostoli“.

35. Şi le-a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama la voi înşivă cu privire la oamenii aceştia, ce aveţi de gând să faceţi.

36. Pentru că înainte de aceste zile s-a ridicat Teuda, spunând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbaţi, cam patru sute. El a fost omorât şi toţi câţi ascultau de el au fost risipiţi şi n-au ajuns la nimic.

37. După el s-a ridicat Iuda galileeanul, în zilele recensământului, şi a atrasUnele ms. ad. „mult“ popor după el; şi el a pierit, şi toţi câţi ascultau de el au fost risipiţi.

38. Şi acum vă spun: „Depărtaţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-i, deoarece, dacă* planul acesta sau lucrarea aceasta este de la oameni, va fi nimicită;

39. dar*, dacă este de la Dumnezeu, nu-i veţi putea nimiciUnele ms. „n-o veţi putea nimici“; alte ms. „n-o puteţi nimici“; ca nu cumva să fiţi găsiţi şi luptând* împotriva lui Dumnezeu“.

40. Şi ei au ascultat de sfatul lui. Şi, chemându-i* pe apostoli, i-au bătut* şi le-au poruncit să nu vorbească în Numele lui Isus şi le-au dat drumul.

41. Ei deci au plecat dinaintea sinedriului, bucurându-se* că au fost socotiţi vrednici să fie dispreţuiţi pentru Numele LuiUnele ms. omit.

42. Şi în fiecare zi, în* templuGr. „hieron“ şi prin case, nu încetau* să înveţe şi să predice Evanghelia că Isus este HristosulUnele ms. „Evanghelia lui Isus, Hristosul“.



Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)