Faptele Apostolilor

Capitolul 1

Introducere

1. Am alcătuit cea dintâi istorisire, Teofile*, despre toate câte a început Isus să facă şi să înveţe,

2. până* în ziua în care a fost înălţatLit. „primit sus“, „luat sus“, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse* porunci apostolilor pe care i-a ales,

3. cărora, după patimile Sale, li S-a şi arătat El Însuşi viu*, cu multe dovezi, fiind văzut de ei timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre Împărăţia lui Dumnezeu;

4. şi, fiind* împreunăLit. „fiind adunat“ cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui: „pe care* aţi auzit-o de la Mine;

5. pentru că* Ioan, în adevăr, a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi* fi botezaţi cuLit. „în“, vezi adn. Mt. 3.11 Duh Sfânt“.

Înălţarea lui Isus la cer

6. Ei deci, fiind adunaţi împreună, L-au întrebat, spunând: „Doamne*, în acest timp restabileşti* Împărăţia pentru Israel?“

7. Şi El le-a zis: „Voi nu* trebuieLit. „Nu este al vostru“ să cunoaşteţi timpurile sau vremurile pe care Tatăl le-a aşezat subLit. „în“ propria Sa autoritate;

8. ci* veţi primi putere, când va veni* Duhul Sfânt peste voi, şi veţi* fi martorii Mei atât în Ierusalim, cât şi în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginea pământului“.

9. Şi, spunând* acestea, pe când priveau ei, a fost înălţatLit. „ridicat“ şi un nor L-a luatLit. „L-a luat sus“, „L-a luat înăuntru“ dinaintea ochilor lorLit. „de la ochii lor“.

10. Şi, pe când priveau ei ţintă spre cer în timp ce El Se ducea, iată, au stat lângă ei şi doi bărbaţi în* veşminte albe,

11. care au şi spus: „Bărbaţi galileeni*, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţatLit. „primit sus“, „luat sus“ de la voi în cer, aşa va* veni, în felul în care L-aţi văzut mergând spre cer“.

12. Atunci* s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cât un drum de sabat.

13. Şi, când au intrat, s-au suit în* camera de sus, unde stăteau atât Petru*, cât şi Ioan, şi IacovUnele ms. „şi Iacov şi Ioan“, şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu, şi Simon* Zelotul, şi Iuda*, frate al lui Iacov.

14. Toţi aceştia* stăruiau într-un gând în rugăciuneUnele ms. ad. „şi cerere“, împreună cu femeile*, şi cu Maria, mama lui Isus, şi împreună cu fraţii* Lui.

Alegerea lui Matia

15. Şi, în zilele acelea, Petru, ridicându-se în mijlocul fraţilorUnele ms. „ucenicilor“ (şi mulţimea* celor adunaţiLit. „mulţimea numelor adunate împreună“ era de aproape o sută douăzeci), a spus:

16. „FraţilorLit. „Bărbaţi fraţi“ (şi în 2.29;2.37), trebuia să se împlinească ScripturaUnele ms. ad. „aceasta“* pe care Duhul Sfânt a spus-o mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care* a devenit călăuză celor care L-au prins pe Isus,

17. pentru că el* era numărat întreUnele ms. „împreună cu“ noi şi a luat sorţul slujbei* acesteia.

18. Deci, în adevăr, acesta* a dobândit un ogor din plata* nelegiuiriiSau „nedreptăţii“ şi, căzând cu capul în jos, a plesnit prin mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele.

19. Şi lucrul acesta a ajuns cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, astfel că ogorul acela a fost numit în limbaGr. „dialektos“ lorUnele ms. ad. „proprie“: „Acheldama“, adică „Ogorul sângelui“.

20. Pentru că în Cartea Psalmilor este scris: «Locuinţa lui să ajungă* pustie şi să nu fie locuitor în ea» şi: «Slujba* lui de supraveghetorGr. „episkope“ s-o ia altul».

21. Deci trebuie ca, unul dintre bărbaţii care au mers împreună cu noi în tot timpul în care Domnul Isus intra şi ieşea între noi,

22. începând* de la botezul lui Ioan până în ziua când a fost înălţatLit. „primit sus“, „luat sus“* de a noi, unul* dintre aceştia să fie împreună cu noi martor al învierii Lui“.

23. Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba*, zis Iust, şi pe Matia.

24. Şi s-au rugat şi au spus: „Tu, Doamne, cunoscător* al inimilor tuturor, arată pe care dintre aceştia doi l-ai ales

25. ca să primească sorţulUnele ms. „locul“ acestei slujbe şi al apostoliei de la care Iuda s-a abătut, ca să meargă la locul lui“.

26. Şi au tras la sorţi pentru eiUnele ms. „au tras sorţii lor“; şi sorţul a căzut pe Matia şi a fost numărat cu cei unsprezece apostoli.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)