Faptele Apostolilor

Capitolul 6

Cei şapte slujitori

1. Iar în zilele acelea, numărul* ucenicilor înmulţindu-se, s-a făcut un murmur al eleniştilorEvrei care vorbeau greceşte* împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujireaDe ajutorare* zilnică.

2. Şi cei doisprezece, chemând la ei mulţimea ucenicilor, au spus: „Nu* este potrivitSau „drept“ ca noi, lăsând Cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese.

3. De aceea, fraţilor, căutaţi* şapte bărbaţi dintre voi, cu mărturie bună, plini de Duh SfântUnele ms. omit şi de înţelepciune, pe care îi vom puneUnele ms. „să-i punem“ la această lucrare.

4. Iar noi vom* stărui în rugăciune şi în slujirea Cuvântului“.

5. Şi cuvântul acesta a plăcut înaintea întregii mulţimi; şi au ales pe Ştefan, bărbat* plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe Filip*, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae*, un prozelit din Antiohia,

6. pe care* i-au pus înaintea apostolilor; şi, după ce s-au rugat, şi-au* pus mâinile peste ei.

7. Şi Cuvântul* lui Dumnezeu sporea şi numărul ucenicilor se înmulţea foarte mult în Ierusalim şi o mare mulţime de* preoţi ascultau de credinţă.

Acuzarea lui Ştefan

8. Şi Ştefan, plin de harUnele ms. „credinţă“; alte ms. ad. „şi de credinţă“ şi de putere, făcea minuni şi semne mariSau „mari minuni şi semne“ în popor.

9. Şi s-au ridicat unii din sinagoga numită a libertinilorDin Libertum (o cetate din Africa) şi a cireneenilor şi a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia, având o dispută cu Ştefan.

10. Şi* nu erau în stare să se împotrivească înţelepciunii şi Duhului cuSau „prin“ care vorbea el.

11. Atunci* au pus nişte oameni să spună: „L-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu“.

12. Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari. Şi, venind asupra lui, l-au prinsSau „l-au târât cu forţa“ şi l-au dus la sinedriu.

13. Şi au pus martori falşi, care spuneau: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinteUnele ms. ad. „de hulă“ împotriva locaşuluiUnele ms. ad. „acestuia“ sfânt şi a legii.

14. Pentru că* l-am auzit spunând: Acest Isus, Nazarineanul, va dărâma* locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a lăsat Moise“.

15. Şi, privind ţintă la el, toţi cei care stăteau în sinedriu i-au văzut faţa ca o faţă de înger.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)