Faptele Apostolilor

Capitolul 18

Corint

1. Şi, după acestea, plecând din Atena, elUnele ms. „Pavel“ a venit la Corint.

2. Şi, găsind pe un iudeu cu numele Acuila*, de neam din Pont, venit de curând din Italia, şi pe Priscila, soţia lui (deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma), a venit la ei;

3. şi fiindcă erau de aceeaşi meserie, a rămas cu ei şi* lucrau: pentru că meseria lor era facerea corturilor.

4. Şi* el stătea de vorbă în sinagogă în fiecare sabat şi îi convingea pe iudei şi pe greci.

5. Dar, când şi Sila şi Timotei au coborât* din Macedonia, Pavel era* dedicat în totul CuvântuluiUnele ms. „era dedicat în duh“, mărturisind iudeilor că Isus este Hristosul.

6. Dar, cum ei se împotriveau* şi huleau, el şi-a scuturat* hainele şi le-a zis: „Sângele* vostru să fie asupra capului vostru: eu* sunt curat; de acum* mă voi duce la naţiuni“.

7. Şi, plecând de acolo, a venit la casa unuia cu numele Unele ms. ad. „Titus“ sau „Tiţius“Iust, care se închina lui Dumnezeu, a cărui casă era vecinăLit. „lipită“ cu sinagoga.

8. Dar Crisp*, mai-marele sinagogii, a crezut în Domnul, împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinteni, auzind, au crezut şi au fost botezaţi.

9. Şi Domnul* i-a spus prin viziune, în noapte, lui Pavel: „Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea,

10. pentru că* Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău, fiindcă am mult popor în cetatea aceasta“.

11. Şi a rămas un an şi şase luni, învăţând între ei Cuvântul lui Dumnezeu.

12. Dar, pe când Gallio era proconsul al Ahaiei, iudeii s-au ridicat într-un gând împotriva lui Pavel şi l-au dus la scaunul de judecată,

13. spunând: „Acesta îi convinge pe oameni să se închine lui Dumnezeu împotriva legii“.

14. Dar, pe când Pavel era gata să deschidă gura, Gallio le-a zis iudeilor: „Dacă*, în adevăr, ar fi vreo nedreptăţire sau vreo faptă rea, iudeilor, după cuviinţă v-aş asculta!

15. Dar, dacă sunt neînţelegeriUnele ms. „dacă este o neînţelegere“ despre cuvinteLit. „un cuvânt“ şi nume şi legea pe care o aveţi, vă priveşte; pentru căUnele ms. omit „pentru că“ eu nu vreau să fiu judecător al acestor lucruri“.

16. Şi i-a alungat de la scaunul de judecată.

17. Şi, punând toţiUnele ms. ad. „grecii“ mâna pe Sosten*, mai-marele sinagogii, îl băteau înaintea scaunului de judecată; şi lui Gallio nu-i păsa de nimic din acestea.

Ierusalim şi Antiohia

18. Şi Pavel, după ce a stat încă multe zile, şi-a luat rămas bun de la fraţi şi a plecat cu corabia spre Siria – şi împreună cu el Priscila şi Acuila – după ce şi-a tuns* capul în Chencreea*, pentru că făcuse un jurământ.

19. Şi a ajunsUnele ms. „au ajuns“ la Efes şi i-a lăsat acolo, iar el însuşi, intrând în sinagogă, a stat de vorbă cu iudeii.

20. Şi când aceştia l-au rugat să rămână mai mult timpUnele ms. ad. „la ei“, el nu a voit,

21. ci şi-a luat rămas bun de la ei, spunând: „Trebuie* neapărat să ţin sărbătoarea viitoare la IerusalimUnele ms. omit „Trebuie neapărat să ţin sărbătoarea viitoare la Ierusalim“; darUnele ms. omit* mă voi întoarce din nou la voi, dacă va vrea Dumnezeu“. Şi a plecat din Efes pe mare.

22. Şi, ajungând la Cezareea, suindu-se şi salutând adunarea, a coborât la Antiohia.

Pavel în a treia călătorie misionară. Apolo

23. Şi, după ce a stat câtva timp, a plecat, străbătând pe rând ţinutul Galatiei* şi al Frigiei, întărindu-i* pe toţi ucenicii.

24. Iar un* iudeu cu numele Apolo, de origine din Alexandria, om cu darul vorbirii şi puternic în Scripturi, a venit la Efes.

25. El era învăţat în Calea Domnului şi, fiind înflăcărat* în duh, vorbea şi îi învăţa cu exactitate cele despre IsusUnele ms. „despre Domnul“, cunoscând* numai botezul lui Ioan.

26. Şi a început să vorbească plin de îndrăzneală în sinagogă. Şi Acuila şi PriscilaMulte ms. „Priscila şi Acuila“, auzindu-l, l-au luat la ei şi i-au arătat mai exact Calea lui Dumnezeu.

27. Şi, când el şi-a propus să treacă în Ahaia, fraţii le-au scris ucenicilor, îndemnându-i să-l primească bine; când a venit el, i-a* ajutat mult pe cei care crezuseră prin harSau „i-a ajutat mult, prin har, pe cei care crezuseră“.

28. Pentru că îi înfrunta cu mare putere pe iudei în public, dovedind* prin Scripturi că Isus este Hristosul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)