Faptele Apostolilor

Capitolul 21

Spre Ierusalim

1. Şi când, despărţindu-ne de eiSau „smulgându-ne dintre ei“, în sfârşit am plecat cu corabia mai departe, am venit drept la Cos şi a doua zi la Rodos şi de acolo la Patara.

2. Şi, găsind o corabie care trecea în Fenicia, ne-am urcat în ea şi am plecat;

3. şi, zărind Cipru şi lăsându-l la stânga, am mers spre Siria şi am acostat în Tir, pentru că acolo corabia urma să descarce încărcătura.

4. Şi, găsindu-i pe ucenici, am rămas acolo şapte zile; aceştia* îi spuneau lui Pavel, prin Duhul, să nu se suie la Ierusalim.

5. Dar, când am împlinit zilele, am plecat şi ne-am reluat călătoria, însoţindu-ne toţi, cu soţii şi copii, până afară din cetate. Şi, îngenunchind pe ţărm, ne-am rugat.

6. Şi, după ce ne-am îmbrăţişat unii pe alţii, noi ne-am suit în corabie şi ei s-au întors la ale lor*.

Pavel la Ptolemaida şi la Cezareea

7. Şi noi, sfârşind călătoria, am ajuns din Tir la Ptolemaida şi, după ce i-am salutat pe fraţi, am rămas cu ei o zi.

8. Şi, plecând a doua ziUnele ms. ad. „Pavel şi noi care eram cu el“; alte ms. ad. „Pavel şi cei care erau cu el au venit“, am venit la Cezareea; şi, intrând în casa lui Filip evanghelistul*, care* era unul din cei şapte, am rămas la el.

9. Şi acesta avea patru fiice fecioare care* profeţeau.

10. Şi, rămânând noi acolo multe zile, a coborât unul din Iudeea, un profet cu numele Agab*;

11. şi, venind la noi şi luând brâul lui Pavel şi legându-şi mâinile şi picioarele, a zis: „Aşa spune Duhul Sfânt: astfel* vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al cărui brâu este acesta şi-l vor da în mâinile naţiunilor“

12. Şi, când am auzit acestea, atât noi, cât şi localnicii, îl rugam să nu se suie la Ierusalim.

13. Dar Pavel a răspuns: „Ce* faceţi plângând şi frângându-mi inima? Pentru că eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar să şi mor la Ierusalim pentru Numele Domnului Isus“.

14. Şi cum el nu se lăsa înduplecat, am tăcut, spunând: „Facă-se voia* Domnului!“

15. Şi, după aceste zile, pregătindu-ne de plecare, ne-am suit la Ierusalim.

16. Şi au venit şi dintre ucenicii din Cezareea împreună cu noi, aducând peSau „ducându-ne la“ Mnason, un cipriot, un vechi ucenic, la care să găzduim.

La Ierusalim, în templu

17. Şi când* am ajuns noi la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie.

18. Şi a doua zi, Pavel a intrat împreună cu noi la Iacov* şi toţi bătrânii au venit acolo.

19. Şi, după ce i-a salutat, au istorisit*, unul câte unul, cele ce a făcut Dumnezeu între naţiuni, prin* lucrarea lui.

20. Şi ei, auzind, Îl glorificau pe DumnezeuUnele ms. „pe Domnul“; şi i-au spus: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut şi toţi sunt zeloşi* pentru lege.

21. Şi ei au fost înştiinţaţi despre tine că îi înveţi lepădarea de Moise pe toţi iudeii dintre naţiuni, spunând că ei nu trebuie să-şi circumcidă copiii, nici să umble potrivit obiceiurilor.

22. Ce este deci de făcut? Negreşit, trebuie să se adune mulţime, pentru căUnele ms. „sigur“ vor auzi că ai venit.

23. Deci fă ceea ce-ţi spunem: avem patru bărbaţi care sunt sub jurământ;

24. ia-i şi curăţeşte-te împreună cu ei şi plăteşte-le cheltuielile, ca să-şi radă* capul. Şi toţi vor cunoaşteUnele ms. „să cunoască“ că nu este nimic din ceea ce au fost înştiinţaţi despre tine; ci că şi tu însuţi umbli după rânduială, păzind legea.

25. Iar cu privire la cei dintre naţiunile care au crezut, noi* am scris, hotărând ca eiUnele ms. ad. „să nu ţină altceva decât“ să se ferească şi de ceea ce este jertfit idolilor şi de sânge şi de ce este sugrumat, şi de curvie“.

26. Atunci Pavel, luând cu sine pe oamenii aceia, în ziua următoare, curăţindu-se, a* intrat împreună cu eiSau „după ce s-a curăţit împreună cu ei, a intrat“ în templuGr. „hieron“, anunţând* timpul de împlinire a zilelor curăţirii, până când se aducea darul pentru fiecare dintre ei.

Arestarea lui Pavel

27. Şi, când erau aproape să se împlinească cele şapte zile, iudeii* din Asia, văzându-l în templuGr. „hieron“, au întărâtat toată mulţimea şi au* pus mâinile pe el,

28. strigând: „Bărbaţi israeliţi, ajutor! Acesta este omul care* învaţă pe toţi de pretutindeni împotriva poporului şi a legii şi a locului acestuia, chiar a adus şi greci în templuGr. „hieron“ şi a întinat acest loc sfânt“.

29. Pentru că îl văzuseră mai înainte pe Trofim*, efeseanul, împreună cu el în cetate, pe care gândeau că Pavel l-a adus în templuGr. „hieron“.

30. Şi toată cetatea a fost pusă în mişcare şi poporul a alergat din toate părţile; şi, apucându-l pe Pavel, îl trăgeau afară din templuGr. „hieron“ şi îndată au fost închise uşile.

31. Şi, pe când căutau să-l omoare, a venit vestea la comandantul cohortei că tot Ierusalimul este tulburat;

32. acesta*, luând cu sine îndată ostaşi şi centurioni, a alergat jos la ei. Iar ei, văzând pe comandant şi pe ostaşi, au încetat să-l bată pe Pavel.

33. Atunci comandantul s-a apropiat şi l-a* apucat şi a poruncit să fie legat cu două lanţuri; şi a întrebat cine este şi ce a făcut.

34. Şi, în mulţime, unii strigau una, alţii altceva. Şi neputând cunoaşte ceva sigur, din cauza agitaţiei, a poruncit să-l ducă în fortăreaţă.

35. Dar, când a ajuns pe trepte, a trebuit ca el să fie purtat de ostaşi, din cauza violenţei mulţimii;

36. pentru că mulţimea poporului venea în urmă, strigând: „Luaţi-l*!“

37. Dar când era să fie dus în fortăreaţă, Pavel ·i-a spus comandantului: „Îmi este permis să-ţi spun ceva?“ Şi el a spus: „Ştii greceşte?

38. Nu* eşti deci egipteanul acela care, înainte de aceste zile, s-a răsculat şi a scos în pustiu pe cei patru mii de ucigaşi?“

39. Dar Pavel a spus: „Eu* sunt iudeuLit. „bărbat iudeu“ din Tars, cetăţean al unei cetăţi nu fără însemnătate din Cilicia, şi te rog, dă-mi voie să vorbesc poporului“.

40. Şi, după ce el i-a dat voie, Pavel, stând pe trepte, a* făcut semn poporului cu mâna; şi, făcându-se linişte mare, le a vorbit în limbaGr. „dialektos“ evreiască, spunând:Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)