Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 36

Ioahaz împărat al lui Iuda

1. Şi poporul* ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-a făcut împărat la Ierusalim în locul tatălui său.

2. Ioahaz era în vârstă de douăzeci şi trei de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit trei luni în Ierusalim.

3. Şi împăratul Egiptului l-a dat jos, la Ierusalim, şi a pus asupra ţării un tribut de o sută de talanţi de argint şi un talant de aur.

4. Şi împăratul Egiptului a făcut pe Eliachim, fratele său, împărat peste Iuda şi Ierusalim şi i-a schimbat numele în Ioiachim. Şi Neco a luat pe Ioahaz, fratele său, şi l-a dus în Egipt.

Ioiachim împărat al lui Iuda

5. Ioiachim era în vârstă de douăzeci şi cinci* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit unsprezece ani în Ierusalim; şi a făcut rău* în ochii Domnului Dumnezeului său.

6. Împotriva lui s-a suit Nebucadneţar*, împăratul Babilonului, şi l-a legat cu lanţuriSau „cu două lanţuri“ de aramă, ca să-l ducă* la Babilon.

7. Şi Nebucadneţar a dus şi uneltele* casei Domnului la Babilon şi le-a pus în templulSau „palatul“ său, în Babilon.

8. Şi celelalte fapte ale lui Ioiachim şi urâciunile lui pe care le-a făcut şi ce s-a găsit în el, iată, sunt scrise în Cartea Împăraţilor lui Israel şi ai lui Iuda. Şi Ioiachin, fiul său, a împărăţit în locul său.

Ioiachin împărat al lui Iuda

9. Ioiachin era în vârstă de optSau „optsprezece“* ani când a început să împărăţească şi a împărăţit trei luni şi zece zile în Ierusalim. Şi a făcut rău în ochii Domnului.

10. Şi, după trecerea anuluiSau „primăvara“, împăratul Nebucadneţar a trimis* şi l-a adus la Babilon, împreună cu uneltele* de preţ ale casei Domnului; şi a făcut pe Zedechia*, frateleSau „ruda sa“ său, împărat peste Iuda şi Ierusalim.

Zedechia împărat al lui Iuda

11. Zedechia era în vârstă de douăzeci şi unu* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit unsprezece ani în Ierusalim.

12. Şi a făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului său; nu s-a smerit* înaintea profetului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului.

13. Şi s-a răsculat* împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Dumnezeu; şi şi-a înţepenit* grumazul şi şi-a împietrit inima, ca să nu se întoarcă la Domnul Dumnezeul lui Israel.

14. Toţi mai-marii preoţilor şi poporulSau „ai poporului“ şi-au înmulţit mult necredincioşia, după toate urâciunile naţiunilor; şi au întinat casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim.

Căderea Ierusalimului

15. Şi Domnul Dumnezeul părinţilor lor a trimis prin solii* Săi la ei, trezindu-i de dimineaţă şi trimiţându-i; pentru că Îi era milă de poporul Său şi de locaşul Său.

16. Dar ei batjocoreau* pe solii lui Dumnezeu şi dispreţuiau* cuvintele Lui şi râdeau* de profeţii Lui, până a izbucnit mânia* Domnului împotriva poporului Său şi n-a mai fost vindecare.

17. Şi a făcut* să se suie împotriva lor împăratul caldeenilor şi el a ucis* pe tinerii lor cu sabia în casa locaşului lor sfânt; şi nu a avut milăSau „nu a cruţat“ nici de tânăr, nici de fecioară, nici de bătrân, nici de cel încovoiat de bătrâneţe: pe toţi i-a dat în mâna lui.

18. Şi toate uneltele* casei lui Dumnezeu, mari şi mici, vistieriile casei Domnului şi vistieriile împăratului şi ale căpeteniilor sale, totul a dus la Babilon.

19. Şi au ars* casa lui Dumnezeu şi au dărâmat zidul Ierusalimului şi au ars cu foc toate palatele luiDin Ierusalim şi au distrus toate obiectele lui de valoare.

20. Şi a deportat la Babilon pe cei care scăpaseră* de sabie şi au fost robii* lui şi ai fiilor lui, până la stăpânirea împărăţiei perşilor,

21. ca să fie împlinit cuvântul Domnului prin gura lui Ieremia*, până când ţara s-a bucurat* de sabatele ei. În toate zilele pustiirii ei ea s-a odihnit*, ca să împlinească şaptezeci de ani.

Porunca lui Cirus

22. Şi, în anul întâi* al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului prin gura lui Ieremia*, Domnul a mişcat duhul lui Cirus*, împăratul Persiei; şi el a făcut un anunţLit. „o strigare“ în toată împărăţia sa, chiar în scris, zicând:

23. „Aşa* zice Cirus, împăratul Persiei: «Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I construiesc o casă la Ierusalim, care este în Iuda. Oricine dintre voi care este din poporul Său, Domnul Dumnezeul său să fie cu el şi să se suie acolo!»“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)