Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 35

Sărbătorirea Paştelui

1. Şi Iosia a sărbătorit Paştele pentru Domnul în Ierusalim; şi au înjunghiat* paştele în a paisprezecea zi a lunii întâi.

2. Şi a aşezat pe preoţi în slujbele* lor şi i-a încurajat* în slujba casei Domnului.

3. Şi a zis leviţilor care învăţau* pe tot Israelul, care erau sfinţi pentru Domnul: „Puneţi chivotul* sfânt în casa* pe care a construit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel: să nu mai fie povară* pe umerii voştri. Acum slujiţi Domnului Dumnezeului vostru şi poporului Său, Israel.

4. Şi pregătiţi-vă, după* casele voastre părinteşti, după cetele voastre, după scrierea* lui David, împăratul lui Israel, şi după scrierea lui Solomon*, fiul său;

5. şi staţi în locul* sfânt după cetele caselor părinteşti ale fraţilor voştri, ale fiilor poporului, şi dupăSau „pentru“ ceata casei părinteşti a leviţilor.

6. Şi înjunghiaţi paştele şi sfinţiţi-vă* şi pregătiţi-l pentru fraţii voştri, ca să facă întocmai după cuvântul Domnului dat prin Moise“.

7. Şi Iosia a dat* fiilor poporului un darDar ridicat din turmă, miei şi iezi, în număr de treizeci de mii, toate pentru darurile de jertfă de Paşti, tuturor care erau de faţă, şi trei mii de boi: aceştia erau din averea* împăratului.

8. Şi căpeteniile sale au dat de bunăvoie poporului, preoţilor şi leviţilor. Hilchia şi Zaharia şi Iehiel, capii casei lui Dumnezeu, au dat preoţilor, pentru darurile de jertfă de Paşti, două mii şase sute de miei şi trei sute de boi.

9. Şi Conania* şi Şemaia şi Netaneel, fraţii săi, şi Haşabia şi Ieiel şi Iozabad, căpeteniile leviţilor, au dat leviţilor, pentru darurileDaruri ridicate de jertfă de Paşti, cinci mii de miei şi cinci sute de boi.

10. Şi s-a pregătit slujba şi preoţii* s-au aşezat la locul lor şi leviţii în cetele* lor, după porunca împăratului.

11. Şi au înjunghiat paştele şi preoţii au stropit* sângele pe care-l luau din mâinile lor, şi leviţii au jupuit* jertfele.

12. Şi au pus deoparte arderile-de-tot, ca să le dea cetelor caselor părinteşti ale fiilor poporului, ca să le aducă Domnului, după cum este scris în cartea* lui Moise; şi tot aşa au făcut cu boii.

13. Şi au fript* paştele la foc, după rânduială; şi pe cele consacrate le-au fiert* în oale şi în cazane şi în cratiţe şi le-au dus repede tuturor fiilor poporului.

14. Şi, după aceasta, au pregătit pentru ei înşişi şi pentru preoţi; pentru că preoţii, fiii lui Aaron, erau ocupaţi până noaptea cu aducerea arderilor-de-tot şi a grăsimilor; de aceea leviţii au pregătit pentru ei înşişi şi pentru preoţi, fiii lui Aaron.

15. Şi cântăreţii, fiii lui Asaf, erau la locul lor, după porunca* lui David şi a lui Asaf şi a lui Heman şi a lui Iedutun, văzătorul împăratului, şi uşierii* la fiecare poartă: n-au avut nevoie să se depărteze de slujba lor, pentru că fraţii lor, leviţii, pregăteau pentru ei.

16. Şi toată slujba Domnului s-a pregătit în ziua aceea, ca să sărbătorească Paştele şi să aducă arderi-de-tot pe altarul Domnului, după porunca împăratului Iosia.

17. Şi fiii lui Israel, care erau de faţă, au sărbătorit Paştele în timpul acela şi sărbătoarea Azimelor*, şapte zile.

18. Şi n-a fost* Paşti ca acesta sărbătorit în Israel din zilele profetului Samuel; şi nici un împărat al lui Israel nu a sărbătorit Paştele cum l-a sărbătorit Iosia şi preoţii şi leviţii şi tot Iuda şi Israelul, care erau de faţă, şi locuitorii Ierusalimului.

19. În al optsprezecelea an al împărăţiei lui Iosia a fost sărbătorit Paştele acesta.

Iosia ucis

20. După toate acestea*, după ce Iosia a rânduit casa, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemişului*, la Eufrat; şi Iosia i-a ieşit în întâmpinare.

21. Şi Neco i-a trimis soli, zicând: „Ce este între mine şi tine, împărate al lui Iuda? Nu vin acum împotriva ta, ci împotriva casei cu care sunt în război-Lit. „casei războiului meu“. Şi Dumnezeu mi-a zis să mă grăbesc. Fereşte te să te împotriveşti lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească“.

22. Şi Iosia nu şi-a întors faţa de la el, ci şi-a schimbat hainele*, ca să se lupte cu el; şi n-a ascultat cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. Şi s-a dus să se lupte în valea Meghido.

23. Şi arcaşii au tras asupra împăratului Iosia şi împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-mă, pentru că sunt grav rănit“.

24. Şi slujitorii* săi l-au luat din car şi l-au pus în al doilea car pe care îl avea şi l-au dus la Ierusalim. Şi a murit; şi a fost înmormântat în mormintele părinţilor săi. Şi tot Iuda* şi Ierusalimul l-au jelit pe Iosia.

25. Şi Ieremia a plâns* pentru Iosia* şi toţi cântăreţii* şi cântăreţele au vorbit de Iosia în plângerile lor, până în ziua aceasta, şi le-au făcut o rânduială* în Israel: şi, iată, ele sunt scrise în plângeri.

26. Şi celelalte fapte ale lui Iosia şi lucrările sale evlavioase, după cele care sunt scrise în legea Domnului,

27. şi faptele sale cele dintâi şi cele de pe urmă, iată, sunt scrise în Cartea Împăraţilor lui Israel şi ai lui Iuda.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)