Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 14

Asa, împărat al lui Iuda

1. Şi Abiia a adormit cu părinţii săi şi l-au înmormântat în cetatea lui David. Şi Asa, fiul său, a împărăţit în locul său. În zilele lui, ţara a avut linişte zece ani.

2. Şi Asa* a făcut ce era bine şi drept în ochii Domnului Dumnezeului său:

3. pentru că a îndepărtat altarele străine şi înălţimile* şi a sfărâmat stâlpiiSau „statuile“* şi a tăiat aşerele*;

4. şi a poruncit lui Iuda să-L caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor şi să împlinească legea şi porunca.

5. Şi a îndepărtat înălţimile şi chipurileSau „stâlpii închinaţi“ soarelui din toate cetăţile lui Iuda; şi împărăţia a fost liniştită în timpul lui.

6. Şi a construit cetăţi întărite în Iuda, pentru că ţara avea linişte şi n-a avut nici un război în aceşti ani, pentru că Domnul îi dăduse odihnă*.

7. Şi a zis lui Iuda: „Să construim aceste cetăţi şi să le înconjurăm cu ziduri şi turnuri, porţi şi zăvoare. Ţara este încă înaintea noastră, pentru că L-am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru; L-am căutat şi ne-a dat odihnă de jur-împrejur“. Şi au construit şi au prosperat.

8. Şi Asa avea o oştire de trei sute de mii din Iuda, care purtau scuturi mari şi suliţe, şi două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scuturi mici şi trăgeau cu arcul*; toţi aceştia erau bărbaţi viteji*.

9. Şi Zerah* etiopianul-Lit. „cuşitul“ a ieşit împotriva lui cu o oştire de o mie de mii de oameni şi cu trei sute de care; şi a venit la Mareşa*.

10. Şi Asa a ieşit înaintea lui şi s-au aşezat în linie de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareşa.

11. Şi Asa a strigat* către Domnul Dumnezeul său şi a zis: „Doamne, pentru Tine este la fel de uşor să ajuţi*, fie că este multă putere, fie că nu este nici o putere. Ajută ne, Doamne Dumnezeul nostru, pentru că pe Tine ne sprijinim şi în Numele* Tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru: să nu învingă omul împotriva Ta!“

12. Şi Domnul a lovit* pe etiopieni înaintea lui Asa şi înaintea lui Iuda şi etiopienii au fugit.

13. Şi Asa şi poporul care era cu el i-au urmărit până la Gherar*; şi au căzut aşa de mulţi dintre etiopieni, că nu şi-au mai recăpătat putereaSau „etiopienii au fost nimiciţi, aşa că nici unul n-a fost lăsat în viaţă“; şi au fost zdrobiţi înaintea Domnului şi înaintea oştiriiSau „taberei“ Sale. Şi au luat foarte multă pradă.

14. Şi au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, pentru că spaima* Domnului era peste ei: şi au prădat toate cetăţile, pentru că era multă pradă în ele.

15. Şi au lovit şi corturile de vite şi au luat multe oi şi cămile şi s-au întors la Ierusalim.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)