Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 24

Ioas, împărat al lui Iuda. Repararea templului

1. Ioas era în vârstă de şapte* ani când a început să împărăţească şi a împărăţit patruzeci de ani în Ierusalim; şi numele mamei lui era Ţibia, din Beer-Şeba.

2. Şi Ioas a făcut ce era drept* în ochii Domnului în toate zilele preotului Iehoiada.

3. Şi Iehoiada i-a luat două soţii; şi el a născut fii şi fiice.

4. Şi a fost aşa: după aceasta, Ioas a avut pe inimă să repare casa Domnului.

5. Şi a adunat pe preoţi şi pe leviţi şi le-a zis: „Ieşiţi în cetăţile lui Iuda şi strângeţi* bani de la tot Israelul pentru repararea casei Dumnezeului vostru, din an în an; şi grăbiţi lucrul“. Dar leviţii nu s-au grăbit.

6. Şi împăratul l-a chemat* pe Iehoiada, capul, şi i-a zis: „Pentru ce n-ai cerut de la leviţi să aducă din Iuda şi din Ierusalim darea rânduită de Moise*, robul Domnului, adunării lui Israel, pentru cortul* mărturiei?“

7. Pentru că* Atalia cea rea şi fiii ei devastaseră casa lui Dumnezeu şi întrebuinţaseră pentru baali toate lucrurile* sfinţite ale casei Domnului.

8. Şi împăratul a poruncit şi au făcut* o ladă şi au pus-o afară, lângă poarta casei Domnului,

9. şi au dat de ştire prin Iuda şi prin Ierusalim să aducă Domnului darea* lui Moise, robul lui Dumnezeu, pusă peste Israel în pustiu.

10. Şi toate căpeteniile şi tot poporul s au bucurat şi au adus şi au aruncat banii în ladă, până s-a umplutSau „au terminat“.

11. Şi a fost aşa: la vremea când era adusă lada la locul de control al împăratului, prin mâna leviţilor, şi când vedeau că erau mulţi* bani în ea, scriitorulSau „secretarul“ împăratului şi slujbaşul marelui preot veneau şi goleau lada şi o luau şi o duceau înapoi la locul ei. Aşa făceau zi de zi; şi au strâns mulţi bani.

12. Şi împăratul şi Iehoiada îi dădeau celor care făceau lucrarea slujbei casei Domnului; şi ei tocmeau cioplitori în piatră şi tâmplari pentru a repara* casa Domnului, şi lucrători în fier şi în aramă pentru a întări casa Domnului.

13. Şi lucrătorii munceau şi lucrarea de reparare înainta prin mâna lor; şi au ridicat casa lui Dumnezeu după măsura ei şi au întărit-o.

14. Şi, după ce au terminat, au adus banii rămaşi înaintea împăratului şi a lui Iehoiada. Şi au făcut din* ei vase pentru casa Domnului, unelte pentru slujbă şi pentru jertfe şi ceşti şi unelte de aur şi de argint. Şi au adus în casa Domnului arderi-de-tot neîncetat în toate zilele lui Iehoiada.

15. Şi Iehoiada a ajuns bătrân şi sătul de zile şi a murit; era în vârstă de o sută treizeci de ani când a murit.

16. Şi a fost înmormântat în cetatea lui David lângă împăraţi, pentru că făcuse bine în Israel şi pentru Dumnezeu şi pentru casa Lui.

Ioas şi închinarea la idoli

17. Şi, după moartea lui Iehoiada, căpeteniile lui Iuda au venit şi s-au plecat înaintea împăratului; atunci împăratul i-a ascultat.

18. Şi au părăsit casa Domnului, Dumnezeul părinţilor lor, şi au slujit aşerelor* şi idolilor: şi a venit mânie* peste Iuda şi peste Ierusalim pentru această vină a lor.

19. Şi Domnul a trimis* profeţi printre ei, ca să-i întoarcă la El; şi au mărturisit împotriva lorI-au atenţionat, dar ei n-au plecat urechea.

20. Şi Duhul* lui Dumnezeu a venit pesteLit. „a îmbrăcat pe“ Zaharia, fiul preotului Iehoiada, şi el s-a ridicat în picioare, mai sus de popor, şi le-a zis: „Aşa zice Dumnezeu: Pentru ce călcaţi* poruncile Domnului? Nu veţi reuşi! Pentru că L-aţi părăsit* pe Domnul, şi El v-a părăsit“.

21. Şi au uneltit împotriva lui şi l-au lovit* cu pietre, după porunca împăratului, în curtea casei Domnului.

22. Şi împăratul Ioas nu şi-a adus aminte de bunătatea pe care i-o făcuse Iehoiada, tatăl lui Zaharia, ci l-a ucis pe fiul lui. Şi, când a murit, Zaharia a zis: „Să vadă Domnul şi să judeceLit. „să ceară“*!“

23. Şi a fost că, la sfârşitul anului, oştirea* SirieiEbr. „Aram“ s-a suit împotriva lui Ioas; şi au intrat în Iuda şi în Ierusalim şi au nimicit din popor pe toate căpeteniile poporului şi au trimis toată prada lor la împăratul Damascului.

24. Pentru că oştirea sirienilorAramei a venit cu o ceată mică* de oameni, dar Domnul a dat* în mâna lor o oştire foarte mare, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. Astfel sirienii au împlinit judecăţi* asupra lui Ioas.

25. Şi, după ce au plecat de la el (pentru că l-au lăsat în boli grele), slujitorii* săi au uneltit împotriva lui, pentru sângele* fiuluiSau „fiilor“ preotului Iehoiada, şi l-au ucis pe patul său, iar el a murit. Şi l-au înmormântat în cetatea lui David, dar nu l-au înmormântat în mormintele împăraţilor.

26. Şi aceştia sunt cei care au uneltit împotriva lui: Zabad*, fiul Şimeatei, amonita, şi Iozabad, fiul Şimritei, moabita.

27. Cât despre fiii lui şi mărimea* poverilorSau „tributului“ puse asupra lui şi înnoirea casei lui Dumnezeu, iată, acestea sunt scrise în istorisirea Cărţii Împăraţilor. Şi Amaţia*, fiul său, a împărăţit în locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)