Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 28

Ahaz, împărat al lui Iuda

1. Ahaz era în vârstă de douăzeci* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit şaisprezece ani în Ierusalim, dar n-a făcut ce era drept în ochii Domnului, ca David, tatăl său,

2. ci a umblat în căile împăraţilor lui Israel şi chiar a făcut chipuri* turnate baalilor*

3. şi a ars tămâieSau „a adus arderi-de-tot“ în Valea* Fiului lui Hinom şi a trecut* pe fiii săi prin foc*, după urâciunile naţiunilor pe care le alungase* Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

4. Şi a jertfit şi a ars tămâie pe înălţimi şi pe dealuri şi sub orice copac verde.

5. De aceea, Domnul Dumnezeul său l-a dat* în mâna împăratului SirieiEbr. „Aram“; şi ei l-au lovit* şi au luat de la el mulţi captivi şi i-au dus la Damasc.

Ba a fost dat şi în mâna împăratului lui Israel, şi el l-a lovit cu mare măcel.

6. Pentru că Pecah*, fiul lui Remalia, a ucis în Iuda o sută douăzeci de mii într-o zi, toţi bărbaţi viteji, pentru că părăsiseră* pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor.

7. Şi Zicri, un viteaz din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul împăratului, şi pe Azricam, căpetenia casei, şi pe Elcana, al doilea după împărat.

8. Şi fiii lui Israel au luat captivi de la fraţii* lor două sute de mii de femei, fii şi fiice, şi au luat o mare pradă de la ei şi au adus prada la Samaria.

9. Dar era acolo un profet* al Domnului, al cărui nume era Oded. Şi el a ieşit înaintea oştirii care venea la Samaria şi le-a zis: „Iată, pentru că Domnul Dumnezeul părinţilor voştri S-a mâniat pe Iuda, i-a dat* în mâna voastră, şi voi i-aţi ucis cu o furie care ajunge până la ceruri*;

10. şi acum socotiţi să vă supuneţi pe fiii lui Iuda şi ai Ierusalimului ca robi* şi roabe? Nu sunt cu voi, chiar cu voi, vinovăţii împotriva Domnului Dumnezeului vostru?

11. Şi acum ascultaţi-mă şi trimiteţi înapoi pe captivii pe care i-aţi luat de la fraţii voştri; pentru că mânia* aprinsă a Domnului este asupra voastră“.

12. Şi câţiva bărbaţi dintre capii fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meşilemot, şi Ezechia, fiul lui Şalum, şi Amasa, fiul lui Hadlai, s au ridicat împotriva celor care veneau de la luptă

13. şi le-au zis: „Să nu aduceţi aici pe captivi. Pentru că, la vina noastră faţă de Domnul, voi vă gândiţi să mai adăugaţi la păcatele noastre şi la vinovăţiile noastre: pentru că vina noastră este mare şi mânie aprinsă este asupra lui Israel“.

14. Şi ostaşii au lăsat pe captivi şi prada înaintea căpeteniilor şi a întregii adunări.

15. Şi bărbaţii care au fost numiţi* pe nume s-au ridicat şi au luat pe captivi, iar pe toţi cei care erau goi i-au îmbrăcat din pradă; şi i-au îmbrăcat şi i-au încălţat şi le-au dat să mănânce* şi să bea şi i-au uns şi i-au pus pe măgari pe toţi cei care erau slabi şi i-au dus la Ierihon, cetatea Palmierilor*, la fraţii lor. Şi s-au întors în Samaria.

Pedepsele asupra lui Ahaz

16. În timpul* acela, împăratul Ahaz a trimis la împăraţii Asiriei, ca să-l ajute.

17. Şi edomiţii* au venit din nou şi au bătut pe Iuda şi au luat captivi.

18. Şi filistenii* au năvălit asupra cetăţilor din şes şi de la sud ale lui Iuda şi au luat Bet-Şemeşul şi Aialonul şi Ghederotul şi Socoul şi cetăţile sale şi Timna şi cetăţile sale şi Ghimzoul şi cetăţile sale: şi au locuit acolo.

19. Şi Domnul a smerit pe Iuda, din cauza lui Ahaz, împăratul* lui Israel, pentru că el îl făcuse pe Iuda fără frâu* şi lucrase cu foarte mare necredincioşie faţă de Domnul.

20. Şi Tilgat-Pilneser*, împăratul Asiriei, a venit la el şi l-a strâmtorat şi nu l-a ajutat.

21. Pentru că Ahaz a jefuitLit. „a împărţit“ casa Domnului şi casa împăratului şi a căpeteniilor şi a dat împăratului Asiriei; dar nu i-a fost de nici un ajutor.

22. Şi, în timpul strâmtorării sale, a lucrat cu şi mai multă necredincioşie împotriva Domnului acest împărat Ahaz.

23. Şi a jertfit* dumnezeilor din Damasc care-l bătuseră; şi a zis: „Pentru că dumnezeii împăraţilor SirieiEbr. „Aram“ îi ajută, le voi jertfi şi ei mă vor ajuta*“. Dar ei au fost căderea lui şi a întregului Israel.

24. Şi Ahaz a strâns uneltele casei lui Dumnezeu, a tăiat în bucăţi uneltele casei lui Dumnezeu şi a închis* uşile casei Domnului şi şi-a făcut altare în fiecare colţ al Ierusalimului.

25. Şi în fiecare cetate a lui Iuda a făcut înălţimi, ca să ardă tămâie altor dumnezei; şi a întărâtat mânia Domnului Dumnezeului părinţilor săi.

26. Şi celelalte* fapte ale lui şi toate căile lui, cele dintâi şi cele de pe urmă, iată, sunt scrise în Cartea Împăraţilor lui Iuda şi ai lui Israel.

27. Şi Ahaz a adormit cu părinţii săi şi l-au înmormântat în cetate, în Ierusalim; dar nu l-au adus* în mormintele împăraţilor lui Israel. Şi Ezechia, fiul său, a împărăţit în locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)