Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 10

Dezbinarea împărăţiei

1. Şi Roboam* a mers la Sihem, pentru că tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat.

2. Şi a fost aşa: când a auzit aceasta Ieroboam, fiul lui Nebat (şi el era în Egipt, unde fugise* de faţa împăratului Solomon), atunci Ieroboam s-a întors din Egipt.

3. Şi au trimis şi l-au chemat; şi Ieroboam şi tot Israelul au venit şi au vorbit lui Roboam, zicând:

4. „Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul; şi acum tu uşurează robia aspră a tatălui tău şi jugul lui cel greu pe care l-a pus asupra noastră, şi-ţi vom sluji“.

5. Şi el le-a zis: „Încă trei zile şi întoarceţi-vă la mine“. Şi poporul a plecat.

6. Şi împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care stătuseră înaintea lui Solomon, tatăl său, pe când trăia el, zicând: „Cum sfătuiţi voi să răspund poporului acestuia?“

7. Şi ei i-au vorbit, zicând: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta şi le vei fi pe plac şi le vei spune cuvinte bune, atunci ei vor fi slujitorii tăi în toate zilele“.

8. Dar el a părăsit* sfatul pe care i l-au dat bătrânii şi s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră împreună cu el, care stăteau înaintea lui.

9. Şi le-a zis: „Ce ne sfătuiţi voi să răspundem poporului acestuia, care mi-a vorbit, zicând: «Uşurează jugul pe care l-a pus tatăl tău asupra noastră»?“

10. Şi tinerii care crescuseră cu el i-au vorbit, zicând: „Aşa să zici poporului acestuia, care ţi-a vorbit, zicând: «Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, dar tu uşurează-ni-l!»; aşa să le zici: «Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu.

11. Şi acum, dacă tatăl meu a pus asupra voastră un jug greu, eu voi adăuga la jugul vostru: tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu cu scorpioaneUn fel de bici cu noduri»“.

12. Şi Ieroboam* şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, cum spusese împăratul, zicând: „Întoarceţi-vă la mine a treia zi“.

13. Şi împăratul le-a răspuns aspru; şi împăratul Roboam a părăsit sfatul bătrânilor

14. şi le-a vorbit după sfatul tinerilor, zicând: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu voi adăuga la el; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu cu scorpioane“.

15. Şi împăratul n-a ascultat de popor; pentru că aceasta* venea de la Dumnezeu, ca Domnul să împlinească cuvântul* Său pe care-l spusese lui Ieroboam, fiul lui Nebat, prin Ahiia şilonitul.

16. Şi tot Israelul a văzut că împăratul nu i-a ascultat; şi poporul a răspuns împăratului, zicând:

„Ce parte avem noi în David?

N-avem nici o moştenire în fiul lui Isai.

Fiecare la corturile tale, Israele!

Acum, vezi-ţi de casa ta, Davide!“

17. Şi tot Israelul a mers la corturile sale. Cât despre fiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda, Roboam a împărăţit peste ei.

18. Şi împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era peste taxe, şi fiii lui Israel l-au lovit cu pietre, şi el a murit. Şi împăratul Roboam s-a grăbit* să se suie în car, ca să fugă la Ierusalim.

19. Şi Israel s-a răzvrătit* împotrivaSau „s-a rupt de la“ casei lui David până în ziua aceasta.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)