Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 29

Ezechia, împărat al lui Iuda

1. Ezechia* a început să împărăţească pe când era în vârstă de douăzeci şi cinci de ani şi a împărăţit douăzeci şi nouă de ani în Ierusalim. Şi numele mamei lui era Abiia, fiica lui Zaharia*.

2. Şi el a făcut ce era drept* în ochii Domnului, după toate câte făcuse David, tatăl său.

3. În anul întâi al împărăţiei sale, în luna întâi, a deschis* uşile casei Domnului şi le-a reparat.

4. Şi a adus înăuntru pe preoţi şi pe leviţi şi i-a adunat în locul deschis dinspre răsărit

5. şi le-a zis: „Ascultaţi-mă, leviţilor: sfinţiţi-vă* acum şi sfinţiţi casa Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi scoateţi necurăţia din sfântul locaş.

6. Pentru că părinţii noştri au păcătuit şi au făcut rău în ochii Domnului Dumnezeului nostru şi L-au părăsit, şi şi-au întors* faţa de la locaşul Domnului, şi şi-au întors spatele.

7. Ba au închis* şi uşile pridvorului şi au stins candelele şi n-au ars tămâie, nici n-au adus ardere-de-tot Dumnezeului lui Israel, în sfântul locaş.

8. Şi mânia* Domnului a fost peste Iuda şi Ierusalim şi i-a dat* tulburării, pustiirii şi fluieratuluiA nenorocire*, după cum vedeţi cu ochii voştri.

9. Şi, iată, părinţii* noştri au căzut ucişi de sabie, iar fiii noştri şi fiicele noastre şi soţiile noastre sunt în captivitate pentru aceasta.

10. Acum eu am pe inimă să fac un legământ* cu Domnul Dumnezeul lui Israel, ca să se întoarcă de la noi aprinderea mâniei Sale.

11. Fiii mei, nu fiţi nepăsători; pentru că pe voi v-a ales* Domnul să staţi înaintea Lui, să-I slujiţi şi să fiţi slujitorii Lui şi să ardeţi tămâie“.

12. Şi s-au ridicat leviţii: Mahat*, fiul lui Amasai, şi Ioel, fiul lui Azaria, dintre fiii chehatiţilor*; şi dintre fiii lui Merari: Chis, fiul lui Abdi, şi Azaria, fiul lui Iehaleleel; şi dintre gherşoniţi: Ioah, fiul lui Zima, şi Eden, fiul lui Ioah;

13. şi dintre fiii lui Eliţafan: Şimri şi Ieiel; şi dintre fiii lui Asaf: Zaharia şi Matania;

14. şi dintre fiii lui Heman: Iehiel şi Şimei; şi dintre fiii lui Iedutun: Şemaia şi Uziel.

15. Şi au adunat pe fraţii lor şi s au sfinţit* şi au mers după porunca împăratului, prin cuvintele Domnului, ca să cureţe* casa Domnului.

16. Şi preoţii au intrat înăuntrul casei Domnului, ca s-o cureţe, şi au scos în curtea casei Domnului toată necurăţia pe care au găsit-o în templul Domnului. Şi leviţii au luat-o ca s-o scoată afară la pârâul Chedron*.

17. Şi au început să facă sfinţirea în întâia zi a lunii întâi; şi, în ziua a opta a lunii, au venit în pridvorul Domnului; şi au sfinţit casa Domnului în opt zile şi, în ziua a şaisprezecea a lunii întâi, au terminat.

18. Şi au intrat la împăratul Ezechia şi au zis: „Am curăţit toată casa Domnului şi altarul arderii-de-tot şi toate uneltele lui şi masa pâinilor pentru punerea înainte şi toate uneltele ei.

19. Şi am pregătit şi am sfinţit toate uneltele pe care le aruncaseSau „le profanase“* împăratul Ahaz în timpul împărăţiei lui, în necredincioşia lui; şi, iată, sunt înaintea altarului Domnului“.

Restabilirea închinării în templu

20. Şi împăratul Ezechia s-a sculat de dimineaţă şi a adunat pe căpeteniile cetăţii şi s-a suit la casa Domnului.

21. Şi au adus şapte boi şi şapte berbeci şi şapte miei şi şapte ţapi ca jertfă pentru păcat*, pentru împărăţie, şi pentru locaşul sfânt şi pentru Iuda. Şi a poruncit fiilor lui Aaron, preoţilor, să-i aducăLit. „să facă să se înalţe“ pe altarul Domnului.

22. Şi au înjunghiat boii, iar preoţii au luat sângele şi l-au stropit* pe altar; şi au înjunghiat berbecii şi au stropit sângele pe altar; şi au înjunghiat mieii şi au stropit sângele pe altar.

23. Şi au apropiat ţapii jertfei pentru păcat înaintea împăratului şi a adunării şi şi-au pus mâinile* peste ei;

24. şi preoţii i-au înjunghiat şi au făcut curăţire de păcat cu sângele lor pe altar, ca să facă ispăşire* pentru tot Israelul; pentru că împăratul a zis: „Pentru tot Israelul este arderea-de-tot şi jertfa pentru păcat“.

25. Şi a pus* pe leviţi în casa Domnului cu chimvale, cu lire şi cu harfe, după porunca* lui David şi a lui Gad*, văzătorul împăratului, şi a lui Natan, profetul; pentru că porunca* era de la Domnul, prin profeţii Săi.

26. Şi leviţii au stat cu instrumentele* lui David şi preoţii cu trâmbiţele*.

27. Şi Ezechia a poruncit să se aducă arderea-de-tot pe altar. Şi, în clipa când a început arderea-de-tot, a început cântarea* Domnului, şi trâmbiţele împreună cu instrumentele lui David, împăratul lui Israel.

28. Şi toată adunarea s-a închinat, şi cântăreţii au cântat, şi trâmbiţaşii au sunat; toate acestea până s-a terminat arderea-de-tot.

29. Şi, când au terminat de adus arderea-de-tot, împăratul* şi toţi câţi se aflau cu el s-au plecatSau „au îngenuncheat“ şi s-au închinat.

30. Şi împăratul Ezechia şi căpeteniile au poruncit leviţilor să-L laude pe Domnul cu cuvintele lui David şi ale lui Asaf, văzătorul. Şi au cântat laude cu bucurie şi şi-au plecat capetele şi s-au închinat.

31. Şi Ezechia a răspuns şi a zis: „Acum v-aţi consacrat pentru Domnul; apropiaţi-vă şi aduceţi jertfe şi daruri* de mulţumireSau „jertfe de laudă“ în casa Domnului! Şi adunarea a adus jertfe şi daruri de mulţumire; şi toţi care erau cu inima binevoitoare* au adus arderi-de-tot.

32. Şi numărul arderilor-de-tot pe care le-a adus adunarea era: şaptezeci de boi, o sută de berbeci, două sute de miei; toate acestea erau ca ardere-de-tot pentru Domnul.

33. Şi cele consacrate erau: şase sute de boi şi trei mii de oi.

34. Dar erau prea puţini preoţi şi n-au putut să jupoaie toate arderile-de-tot; şi fraţii* lor, leviţii, i-au ajutat până s-a terminat lucrul şi până s-au sfinţit preoţii; pentru că leviţii* erau mai drepţi* la inimă, ca să se sfinţească*, decât preoţii.

35. Şi erau foarte multe arderi-de-tot, cu grăsimea* jertfelor de pace şi cu darurile* de băutură pentru arderea-de-tot.

Şi slujba casei Domnului a fost rânduită din nou.

36. Şi Ezechia şi tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu pregătise pe popor, pentru că lucrul s-a făcut pe neaşteptate.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)