Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 33

Manase împărat al lui Iuda

1. Manase era în vârstă de doisprezece* ani când a început să împărăţească şi a împărăţit cincizeci şi cinci de ani în Ierusalim.

2. Şi el a făcut rău în ochii Domnului, după urâciunile* naţiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

3. Şi a construit din nou înălţimile pe care le dărâmase* Ezechia, tatăl său, şi a ridicat altare lui Baal şi a făcut* aşere şi s-a închinat înaintea întregii* oştiri a cerurilor şi le-a slujit.

4. Şi a zidit altare în casa Domnului, despre care Domnul zisese: „În Ierusalim* va fi Numele Meu pentru totdeauna“.

5. Şi a zidit altare pentru toată oştirea cerurilor în cele două* curţi ale casei Domnului.

6. Şi a făcut ca fiii săi să treacă* prin foc în Valea Fiului lui Hinom; şi folosea magie* şi descântece şi vrăjitorie şi a rânduit pe cei care cheamă* duhurile morţilor şi pe ghicitori: a făcut rău peste măsură în ochii Domnului, provocându-L la mânie.

7. Şi a pus* chipul cioplit al idolului pe care-l făcuse, în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu le zisese lui David şi lui Solomon, fiul său: „În casa* aceasta şi în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate seminţiile lui Israel, voi pune Numele Meu pentru totdeauna

8. şi nu voi mai îndepărta* piciorul lui Israel din ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, numai dacă vor lua seama să facă după toate câte le-am poruncit, după toată legea şi rânduielile şi judecăţile date prin Moise“.

9. Şi Manase a rătăcit pe Iuda şi pe locuitorii Ierusalimului, ca să facă mai mult rău decât naţiunile pe care le nimicise Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

10. Şi Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte.

11. Şi Domnul a adus* peste ei pe căpeteniile oştirii împăratului Asiriei, şi l-au prins pe Manase cu arcanulSau „cu verigi“ şi l-au legat* cu lanţuriSau „cu două lanţuri“ de aramă şi l-au dus la Babilon.

12. Şi, când era în strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi s-a smerit* mult înaintea Dumnezeului părinţilor săi.

13. Şi s-a rugat Lui. Şi El a fost înduplecat* de el şi a auzit cererea lui şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia sa. Şi Manase a cunoscut*Domnul, El este DumnezeuSau „Dumnezeul cel adevărat.

14. Şi după aceasta a reconstruit zidul de afară al cetăţii lui David, pe partea dinspre apus, spre Ghihon*, în vale, până la intrarea Porţii Peştilor, şi l-a dus împrejurul* Ofelului şi l-a făcut foarte înalt. Şi a pus căpetenii de război în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.

15. Şi a îndepărtat pe dumnezeii străini*, şi idolul din casa Domnului, şi toate altarele pe care le construise pe muntele casei Domnului şi în Ierusalim, şi le a aruncat afară din cetate.

16. Şi a refăcut altarul Domnului şi a adusLit. „a jertfit“ pe el jertfe* de pace şi de mulţumire şi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel.

17. Totuşi, poporul încă jertfea pe înălţimi*, dar numai Domnului Dumnezeului lor.

18. Şi celelalte fapte ale lui Manase şi rugăciunea sa către Dumnezeul său şi cuvintele văzătorilor* care i-au vorbit în Numele Domnului Dumnezeului lui Israel, iată, sunt scrise în faptele împăraţilor lui Israel.

19. Şi rugăciunea sa, şi cum Dumnezeu a fost înduplecat de el, şi toate păcatele sale, şi necredincioşiile sale, şi locurile în care a construit înălţimi şi a aşezat aşere şi chipuri cioplite, înainte de a fi smerit, iată, sunt scrise în cuvintele lui HozaiÎn Sept. „în cuvintele văzătorilor“.

20. Şi Manase a adormit* cu părinţii săi şi l-au înmormântat în casa lui. Şi Amon, fiul său, a împărăţit în locul său.

Amon împărat al lui Iuda

21. Amon era în vârstă de douăzeci şi doi* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit doi ani în Ierusalim.

22. Şi a făcut rău în ochii Domnului, cum făcuse Manase, tatăl său. Şi Amon a jertfit tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse Manase, tatăl său, şi le-a slujit.

23. Şi nu s-a smerit înaintea Domnului, cum* se smerise Manase, tatăl său, pentru că el, Amon, a înmulţit vina.

24. Şi slujitorii* lui au uneltit împotriva lui şi l-au ucis* în casa lui.

25. Dar poporul ţării i-a omorât pe toţi cei care uneltiseră împotriva împăratului Amon; şi poporul ţării a făcut împărat în locul său pe Iosia, fiul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)