Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 2

Pregătiri pentru construirea templului

1. Şi Solomon a hotărâtSau „s-a gândit“* să construiască o casă pentru Numele Domnului şi o casă pentru împărăţia sa.

2. Şi Solomon a numărat* şaptezeci de mii de oameni să poarte poveri şi optzeci de mii de cioplitori în piatră, pe munte, şi trei mii şase sute să-i supravegheze.

3. Şi Solomon a trimis* la Hiram, împăratul Tirului, zicând: „Cum* ai făcut lui David, tatăl meu, şi i-ai trimis cedri ca să-şi construiască o casă în care să locuiască, fă-mi şi mie.

4. Iată, eu construiesc* o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin, ca să ardLit. „să fac să fumege“* tămâie plăcut mirositoare înaintea Lui şi pentru aşezarea* neîncetată a pâinilor şi pentru arderile-de-tot* de dimineaţă şi de seară şi la sabate* şi la lunile noi şi la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta este rânduit pentru totdeauna în Israel.

5. Şi casa pe care o voi construi este mare, pentru că Dumnezeul nostru este mare, mai presus* de toţi dumnezeii.

6. Dar cine-I* poate construi o casă? Pentru că cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde; şi cine sunt eu să-I construiesc o casă, decât ca să ard tămâieSau „jertfe“ înaintea Lui?

7. Şi acum, trimite-mi un om priceput să lucreze în aur şi în argint şi în aramă şi în fier şi în purpură şi în stacojiu şi în albastru şi care să ştie să graveze, ca să lucreze cu oamenii pricepuţi care sunt cu mine în Iuda şi în Ierusalim, pe care i-a pregătit* David, tatăl meu.

8. Şi trimite-mi* şi lemn de cedru, de chiparos şi de santalEbr. „algum“, un conifer, din Liban, pentru că ştiu că slujitorii tăi se pricep la tăiatul lemnelor în Liban. Şi, iată, slujitorii mei vor fi cu slujitorii tăi.

9. Şi să-mi pregătească lemn mult, deoarece casa pe care o construiesc va fi mare şi minunată.

10. Şi, iată, voi da tăietorilor*, slujitorilor tăi care vor tăia lemnul, douăzeci de mii de cori de grâu treieratSau „grâu zdrobit“ şi douăzeci de mii de cori de orz şi douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn“.

11. Şi Hiram, împăratul Tirului, a zis în scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Solomon: „Pentru că Domnul iubeşte* pe poporul Său, de aceea te-a făcut împărat peste ei“.

12. Şi Hiram a zis: „Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a făcut* cerurile şi pământul, care a dat împăratului David un fiu înţelept, înzestrat cu pricepere şi înţelegere, care va construi o casă Domnului şi o casă pentru împărăţia sa.

13. Şi acum îţi trimit un bărbat priceput, înzestrat cu înţelegere, pe Hiram-AbiSau „Huram, tatăl meu“,

14. fiul* unei femei dintre fiicele lui Dan, şi al cărui tată era un bărbat din Tir, priceput să lucreze în aur şi în argint, în aramă, în fier, în piatră şi în lemn, în purpură, în albastru şi în in subţire şi în stacojiu şi să facă orice fel de gravură şi să inventeze orice invenţie care i se va da, cu oamenii tăi pricepuţi şi cu oamenii pricepuţi ai domnului meu David, tatăl tău.

15. Şi acum, domnul* meu să trimită robilor săi grâul şi orzul, untdelemnul şi vinul despre care a vorbit.

16. Şi vom tăia* lemn din Liban după toată trebuinţa ta şi ţi-l vom aduce în plute pe mare, la Iafo, şi îl vei sui la Ierusalim“.

17. Şi Solomon a numărat* pe toţi străinii care erau în ţara lui Israel, după numărătoarea pe care le-o făcuse David*, tatăl său. Şi s-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute.

18. Şi a pus şaptezeci* de mii dintre ei să fie purtători de poveri şi optzeci de mii cioplitori în piatră, în munţi, şi trei mii şase sute supraveghetori, care să pună pe popor să lucreze.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)