Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 9

Împărăteasa din Seba

1. Şi împărăteasa* din Seba a auzit de renumele lui Solomon şi a venit la Ierusalim ca să-l încerce pe Solomon cu întrebări greleEnigme, cu un alai foarte mare şi cu cămile încărcate cu mirodenii şi cu aur foarte mult şi cu pietre scumpe. Şi a venit la Solomon şi a vorbit cu el despre tot ce era în inima ei.

2. Şi Solomon i-a răspuns la toate întrebărileSau „lucrurile“ ei şi n-a fost nici un lucru dificil pentru Solomon, pe care să nu i-l fi explicat.

3. Şi când a văzut împărăteasa din Seba înţelepciunea lui Solomon şi casa pe care o construise

4. şi mâncarea de la masa lui şi ţinuta slujitorilor lui şi rânduiala slujbei servitorilor lui şi hainele lor şi paharnicii* lui şi hainele lor şi trepteleLit. „suişul“ lui pe care se urcaSau „arderea lui de tot pe care o înălţa“ la casa Domnului, i s-a tăiat răsuflareaLit. „n-a mai fost suflare în ea“.

5. Şi a zis împăratului: „Adevărat este cuvântul pe care l-am auzit în ţara mea despre lucrurile tale şi despre înţelepciunea ta,

6. dar n-am crezut cuvintele lor până când am venit şi le-am văzut cu ochii mei: şi, iată, nu mi s-a spus nici jumătate din mărimea înţelepciunii tale; tu întreci faima despre care am auzit.

7. Ferice de oamenii tăi şi ferice de aceşti slujitori ai tăi, care stau neîncetat înaintea ta şi ascultă înţelepciunea ta!

8. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care Şi-a găsit plăcerea în tine, ca să te pună pe tronul Său, ca să fii împărat pentru Domnul Dumnezeul tău! Pentru că Dumnezeul tău iubeşte* pe Israel, spre a-i statornici pentru totdeauna, de aceea te-a făcut împărat peste ei, ca să faci judecată şi dreptate“.

9. Şi ea a dat împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur şi foarte multe mirodenii şi pietre scumpe; şi n-au fost asemeneaSau „aşa de multe“ mirodenii ca cele pe care le-a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon.

10. (Şi de asemenea şi slujitorii lui Hiram şi slujitorii lui Solomon, care au adus aur* din Ofir, au adus şi lemn* de santalEbr. „algum“, un conifer şi pietre scumpe.

11. Şi împăratul a făcut din lemnul de santal trepte la casa Domnului şi la casa împăratului, şi harfe şi lire pentru cântăreţi. Şi nu se mai văzuse aşa ceva înainte în ţara lui Iuda.)

12. Şi împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit eaLit. „toată dorinţa ei“, tot ce a cerut, în afară de ce se cuvenea pentru ce adusese ea împăratuluiÎn afară de ce îi dăduse el în schimb pentru ce dăduse ea împăratului. Şi s-a întors şi a plecat în ţara ei, ea şi slujitorii ei.

Măreţia lui Solomon

13. Şi greutatea* aurului care venea la Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur,

14. în afară de ce aduceau negustorii cei mari şi negustorii cei mici şi de ce aduceau lui Solomon toţi împăraţii Arabiei şi guvernatorii ţării, în aur şi în argint.

15. Şi împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi de aur bătut: a folosit şase sute de sicli de aur bătut pentru un scut;

16. şi trei sute de scuturi mici de aur bătut: a folosit trei sute de sicli de aur pentru un scut. Şi împăratul le-a pus în casa* Pădurea Libanului.

17. Şi împăratul a făcut un tron mare de fildeş şi l-a acoperit cu aur curat.

18. Tronul avea şase trepte şi un scăunel pentru picioare, de aur, fixat de tron; şi erau braţe de o parte şi de alta a scaunului şi doi lei stăteau lângă braţe;

19. şi doisprezece lei stăteau acolo pe cele şase trepte de o parte şi de alta. Aşa ceva nu se mai făcuse în nici o împărăţie.

20. Şi toate vasele de băut ale împăratului Solomon erau de aur şi toate vasele casei Pădurea Libanului erau de aur curat: argintul era socotit de nimic în zilele lui Solomon.

21. Căci corăbiile împăratului se duceau la Tarsis* cu slujitorii lui Hiram: corăbiile din Tarsis veneau o dată la trei ani, aducând aur şi argint, fildeşSau „colţi de elefant“ şi maimuţe şi păuni.

22. Şi împăratul Solomon a fost mai mare în avere şi în înţelepciune decât toţi împăraţii pământului.

23. Şi toţi împăraţii pământului căutau faţa lui Solomon, ca să audă înţelepciunea lui, pe care o pusese Dumnezeu în inima lui.

24. Şi îşi aduceau fiecare darul său: vase de argint şi vase de aur şi haine, arme* şi mirodenii, cai şi catâri, câte o cotă în fiecare anLit. „an de an“.

25. Şi Solomon avea* patru mii de iesle pentru cai, şi care, şi douăsprezece mii de călăreţi; şi i a aşezat în cetăţile pentru care şi pe lângă împărat, în Ierusalim.

26. Şi el stăpânea* peste toţi împăraţii, de la râu* până în ţara filistenilor şi până la hotarul Egiptului.

27. Şi în Ierusalim împăratul* a făcut argintul ca pietrele, şi cedrii ca sicomorii care sunt din abundenţă în vale.

28. Şi îi aduceau cai lui Solomon din* Egipt şi din toate ţările.

Moartea lui Solomon

29. Şi celelalte* fapte ale lui Solomon, cele dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt scrise în cuvintele profetului Natan, şi în profeţia lui Ahiia* şilonitul, şi în viziunile lui Ido*, văzătorul, despre Ieroboam, fiul lui Nebat?

30. Şi Solomon a împărăţit* în Ierusalim peste tot Israelul patruzeci de ani.

31. Apoi Solomon a adormit cu părinţii săi şi l-au înmormântat în cetatea lui David, tatăl său. Şi Roboam, fiul său, a împărăţit în locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)