Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 23

Ioas făcut împărat

1. Şi, în anul al şaptelea*, Iehoiada* s-a întăritSau „a prins curaj“ şi a făcut legământ cu căpeteniile peste sute, Azaria fiul lui Ieroham, şi Ismael fiul lui Iohanan, şi Azaria fiul lui Obed*, Maaseia fiul lui Adaia, şi Elişafat fiul lui Zicri.

2. Şi au mers prin Iuda şi au adunat pe leviţii din toate cetăţile lui Iuda şi pe capii* părinteşti ai lui Israel şi au venit la Ierusalim.

3. Şi toată adunarea a făcut legământ cu împăratul în casa lui Dumnezeu. Şi le a zis: „Iată, fiul împăratului va împărăţi, cum a zis* Domnul despre fiii lui David.

4. Acesta este lucrul pe care-l veţi face: o treime din voi, care intră* de pază în sabat, dintre preoţi şi dintre leviţi, să fie uşieri;

5. şi o treime să fie la casa împăratului; şi o treime la Poarta TemelieiSau „la Poarta Iesod“; şi tot poporul să fie în curţile casei Domnului.

6. Şi nimeni să nu intre în casa Domnului, decât preoţii şi aceia dintre leviţi care fac* slujba; ei să intre, pentru că sunt sfinţi. Dar tot poporul să păzească cele de păzit ale Domnului.

7. Şi leviţii să înconjoare pe împărat de jur-împrejur, fiecare cu armele sale în mână; şi cel care va intra în casă să fie omorât; şi voi să fiţi cu împăratul când intră şi când iese“.

8. Şi leviţii şi tot Iuda au făcut după toate câte poruncise preotul Iehoiada; şi fiecare şi-a luat oamenii lui, pe cei care urmau să intre de pază în sabat cu cei care urmau să iasă în sabat, pentru că preotul Iehoiada nu dăduse drumul cetelor*.

9. Şi preotul Iehoiada a dat căpeteniilor peste sute suliţele şi scuturile mari şi scuturile* mici ale împăratului David, care erau în casa lui Dumnezeu.

10. Şi a pus tot poporul, pe fiecare cu suliţa sa în mână, de la latura dreaptă a casei până la latura stângă a casei, spre altar şi spre casă, de jur-împrejur, lângă împărat.

11. Şi l-au scos pe fiul împăratului şi i-au pus coroana* şi i-au dat mărturia* şi l-au făcut împărat. Şi Iehoiada şi fiii săi l-au uns şi au zis: „Trăiască* împăratul!“

12. Şi Atalia a auzit* glasul poporului care alerga şi lăuda pe împărat şi a venit la popor în casa Domnului.

13. Şi s-a uitat şi, iată, împăratul stătea lângă stâlpul său la intrare şi căpeteniile şi trâmbiţaşii lângă împărat; şi tot poporul ţării se bucura şi suna din trâmbiţe; şi cântăreţii, cu instrumente muzicale, conduceau cântarea* de laudă. Şi Atalia şi-a sfâşiat hainele şi a strigat: „Trădare*! Trădare!“

14. Şi preotul Iehoiada a scos pe căpeteniile peste sute, care erau puse peste oştire, şi le-a zis: „Scoateţi-o din rânduri şi cel care o va urma să fie ucis cu sabia“. Pentru că preotul a zis: „Să n-o ucideţi în casa Domnului“.

15. Şi i-au făcut locSau „au pus mâinile pe ea“ şi a mers prin intrarea Porţii* Cailor la casa împăratului: şi au omorât-o acolo.

16. Şi Iehoiada a făcut un legământ* între sine şi tot poporul şi împărat, că vor fi poporul Domnului.

17. Şi tot poporul a intrat în casa lui Baal şi au dărâmat-o şi au sfărâmat altarele lui şi chipurile lui şi l-au ucis* pe Matan, preotul lui Baal, înaintea altarelor.

18. Şi Iehoiada a rânduit slujbele casei Domnului sub mâna preoţilor, leviţilor, pe care îi pusese* David în cete peste casa Domnului, ca să aducă arderile de-tot ale Domnului, cum este scris în legea* lui Moise, cu bucurie şi cu cântări, după rânduiala lui David.

19. Şi a pus pe uşieri* la porţile casei Domnului, ca să nu intre nici un om necurat prin vreun lucru.

20. Şi a luat pe căpeteniile* peste sute şi pe mai-marii şi pe conducătorii poporului şi pe tot poporul ţării şi a coborât pe împărat din casa Domnului şi au mers prin Poarta de Sus la casa împăratului şi au aşezat pe împărat pe tronul împărăţiei.

21. Şi tot poporul ţării s-a bucurat şi cetatea era liniştită; şi pe Atalia o omorâseră cu sabia.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)