Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 17

Iosafat împărat al lui Iuda

1. Şi Iosafat*, fiul său, a împărăţit în locul său şi s-a întărit împotriva lui Israel.

2. Şi a aşezat oştire în toate cetăţile întărite ale lui Iuda şi a pus străji în ţara* lui Iuda şi în cetăţile* lui Efraim, pe care le luase Asa, tatăl său.

3. Şi Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în căile dintâi ale lui David, tatăl său, şi n-a căutat pe baali;

4. ci L-a căutat pe Dumnezeul tatălui său şi a umblat în poruncile Sale, şi nu după faptele* lui Israel.

5. De aceea, Domnul a întărit împărăţia în mâna lui şi tot Iuda a adus daruri* lui Iosafat şi a avut avere* şi onoare din belşug.

6. Şi inima lui s-a întăritLit. „s-a înălţat“ în căile Domnului: şi a îndepărtat* chiar şi înălţimile şi aşerele din Iuda.

7. Şi în al treilea an al împărăţiei sale a trimis pe căpeteniile sale: pe Ben-Hail şi pe Obadia şi pe Zaharia şi pe Netaneel şi pe Mica, să-i înveţe* pe oameni în cetăţile lui Iuda;

8. şi cu ei pe leviţi: pe Şemaia şi pe Netania şi pe Zebadia şi pe Asael şi pe Şemiramot şi pe Ionatan şi pe Adonia şi pe Tobia şi pe Tob-Adonia, leviţii; şi cu ei pe Elişama şi pe Ioram, preoţii.

9. Şi-i învăţau* pe oameni în Iuda şi aveau cu ei cartea legii Domnului; şi au mers prin toate cetăţile lui Iuda şi i învăţau în popor.

10. Şi groaza* Domnului era peste toate împărăţiile ţărilor care erau împrejurul lui Iuda, şi nu s au luptat cu Iosafat.

11. Şi unii dintre filisteni au adus* lui Iosafat daruri şi un tribut în argintSau „o greutate de argint“. Şi arabii i-au adus oi: şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi.

12. Şi Iosafat s-a făcut tot mai mare; şi a construit fortăreţe în Iuda şi cetăţi pentru provizii.

13. Şi a avut multe lucrăriSau „averi“ în cetăţile lui Iuda; şi oameni de război, bărbaţi viteji, în Ierusalim.

14. Şi aceasta este împărţirea lor după casele lor părinteşti. Din Iuda, căpetenii peste mii: căpetenia Adna şi cu el trei sute de mii de bărbaţi viteji.

15. Şi după elLit. „la mâna lui“ era căpetenia Iohanan şi cu el două sute optzeci de mii.

16. Şi după el era Amasia, fiul lui Zicri, care se oferise* de bunăvoie Domnului, şi cu el două sute de mii de bărbaţi viteji.

17. Şi din Beniamin: Eliada, bărbat viteaz, şi cu el două sute de mii de bărbaţi înarmaţi cu arc şi cu scut.

18. Şi după el Iozabad, şi cu el o sută optzeci de mii gata de război.

19. Aceştia erau cei care slujeau împăratului, în afară de aceia* pe care îi pusese împăratul în cetăţile întărite, prin tot Iuda.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)