Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 22

Ahazia, împărat al lui Iuda

1. Şi locuitorii Ierusalimului au făcut împărat în locul său pe AhaziaIoahaz (Cap. 21.17)*, fiul său cel mai tânăr, pentru că ceata care venise cu arabii* în tabără îi ucisese pe toţi cei mai mari în vârstă. Şi Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, a împărăţit.

2. Ahazia era în vârstă de patruzeci şi doiSau „douăzeci şi doi“ (vezi 2Împ. 8.26)* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit un an la Ierusalim. Şi numele mamei lui era Atalia*, fiica lui Omri.

3. Şi el a umblat în căile casei lui Ahab, pentru că mama lui îi era sfătuitoare la facerea răului.

4. Şi a făcut rău în ochii Domnului, ca şi casa lui Ahab, pentru că ei erau sfătuitorii lui după moartea tatălui său, spre pieirea* lui.

5. El a umblat după sfatul lor şi a mers cu Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la luptă împotriva lui Hazael, împăratul SirieiEbr. „Aram“, la Ramot-Galaad; şi sirienii* l-au rănit pe Ioram.

6. Şi s-a întors* să se vindece în Izreel de rănile pe care i le făcuseră la Rama când se lupta cu Hazael, împăratul SirieiEbr. „Aram“.

Şi Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, a coborât în Izreel ca să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, pentru că era bolnav.

7. Şi pieirea lui Ahazia a fost de la* Dumnezeu, întrucât a venit la Ioram: căci, cum a venit, a ieşit* cu Ioram împotriva lui Iehu, fiul lui Nimşi, pe care îl unsese* Domnul spre a nimici casa lui Ahab.

8. Şi a fost aşa: când a făcut Iehu judecată asupra casei lui Ahab, a găsit* pe căpeteniile lui Iuda şi pe fiii fraţilor lui Ahazia, care slujeau lui Ahazia, şi i-a ucis.

9. Şi a căutat* pe Ahazia; şi l-au prins (pentru că se ascunsese în Samaria) şi l-au adus la Iehu şi l au ucis; şi l-au înmormântat, pentru că au zis: „El este fiul lui Iosafat*, care a căutat* pe Domnul cu toată inima sa“. Şi în casa lui Ahazia n-a fost nici unul care să poată lua împărăţia.

Atalia, împărăteasă a lui Iuda

10. Şi când a văzut* Atalia, mama lui Ahazia, că fiul ei a murit, s-a ridicat şi a nimicit toată sămânţa împărătească a casei lui Iuda.

11. Dar Ioşabeat, fiica împăratului, a luat pe Ioas*, fiul lui Ahazia, şi l-a furat din mijlocul fiilor împăratului, care au fost omorâţi, şi l-a pus, pe el şi pe doica lui, în camera paturilor. Şi Ioşabeat, fiica împăratului Ioram, soţia preotului Iehoiada (pentru că era sora lui Ahazia), l-a ascuns dinaintea Ataliei, astfel că ea nu l-a omorât.

12. Şi el a fost ascuns cu ei în casa lui Dumnezeu şase ani. Şi Atalia a împărăţit peste ţară.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)