Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 15

Cuvântul lui Dumnezeu către Asa

1. Şi Duhul* lui Dumnezeu a fost peste Azaria, fiul lui Oded.

2. Şi el a ieşit înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu* voi când sunteţi cu El; şi, dacă-L veţi căuta*, El va fi găsit de voi; dar, dacă-L veţi părăsi*, El vă va părăsi.

3. Şi multe* zile Israel a fost fără adevăratul Dumnezeu şi fără un preot învăţător* şi fără lege*.

4. Dar, în strâmtorarea* lor, s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel şi L-au căutat şi El a fost găsit de ei.

5. Şi, în acele timpuri*, nu era pace pentru cel care ieşea şi pentru cel care intra, ci erau mari tulburări între toţi locuitorii ţărilor.

6. Şi o naţiune* era sfărâmată de altă naţiune şi o cetate de altă cetate; pentru că Dumnezeu îi tulbura cu tot felul de strâmtorări.

7. Dar voi, fiţi tari, şi să nu vă slăbească mâinile, pentru că este o răsplătire pentru lucrul vostru“.

Râvna lui Asa

8. Şi, când a auzit Asa aceste cuvinte şi profeţia lui OdedSau „Azaria, fiul lui Oded“, profetul, s-a îmbărbătat şi a îndepărtat urâciunile din toată ţara lui Iuda şi din Beniamin şi din cetăţile* pe care le luase din ţinutul muntos al lui Efraim şi a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului.

9. Şi a adunat pe tot Iuda şi Beniamin, şi cu ei pe străinii* din Efraim şi din Manase şi din Simeon; pentru că mulţi din Israel trecuseră la el când au văzut că Domnul Dumnezeul său era cu el.

10. Şi s-au adunat la Ierusalim în luna a treia a anului al cincisprezecelea al împărăţiei lui Asa.

11. Şi au jertfit Domnului în ziua aceea din prada* pe care o aduseseră: şapte sute de boi şi şapte mii de oi.

12. Şi au intrat în legământ*, ca să-L caute pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor cu toată inima lor şi cu tot sufletul lor

13. şi ca oricine nu L-ar căuta* pe Domnul Dumnezeul lui Israel să fie omorât*, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie.

14. Şi au jurat Domnului cu glas tare şi cu strigăt de bucurie şi cu trâmbiţe şi cu cornuri.

15. Şi tot Iuda s-a bucurat de jurământ: pentru că juraseră cu toată inima lor şi L-au căutat* cu toată dorinţa lor; şi El a fost găsit de ei. Şi Domnul le-a dat odihnă* de jur-împrejur.

16. Şi chiar pe Maaca*, mamaSau „bunica“ lui, Asa, împăratul, a îndepărtat-o, ca să nu fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Aşerei; şi Asa i-a tăiat idolul şi l-a sfărâmat şi l-a ars în Valea Chedronului.

17. Dar înălţimile* n-au fost îndepărtate din Israel; totuşi inima lui Asa a fost în totul pentru Domnul în toate zilele sale.

18. Şi a adus în casa lui Dumnezeu lucrurile pe care le închinase tatăl său şi lucrurile pe care le închinase el însuşi: argint şi aur şi vase.

19. Şi n-a fost nici un război până în al treizeci şi cincilea an al împărăţiei lui Asa.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)