Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 3

Construirea templului

1. Şi Solomon a început* construirea casei Domnului la Ierusalim*, pe muntele MoriaArătat de Domnul, unde Se arătaseSau „care i s-a arătat“ Domnul tatălui său David, în locul pe care-l pregătise David în aria lui Ornan* iebusitul.

2. Şi a început să construiască în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al împărăţiei sale.

3. Şi acestea au fost temeliile* lui Solomon pentru construirea casei lui Dumnezeu: lungimea în coţi, după măsura dintâi, era de şaizeci de coţi, şi lăţimea de douăzeci de coţi.

4. Şi pridvorul* care era înainte – lungimea lui era după lăţimea casei, de douăzeci de coţi, şi înălţimea, o sută douăzeci de coţiUnele ms. „douăzeci de coţi“. Şi a acoperit-o pe dinăuntru cu aur curat.

5. Şi casa* cea mareSfânta a îmbrăcat-o cu lemn de chiparos, pe care l-a acoperit cu aur fin şi a pus peste el palmieri şi lanţuri.

6. Şi a îmbrăcat casa cu pietre scumpe, ca ornament; şi aurul era aur din ParvaimSau „din ţara de aur“.

7. Şi a îmbrăcat* cu aur casa, grinzile, pragurile şi pereţii ei şi uşile ei şi a sculptat* heruvimi pe pereţi.

8. Şi a făcut casa* Sfânta Sfintelor: lungimea ei, după lăţimea casei, douăzeci de coţi, şi lăţimea ei, douăzeci de coţi; şi a îmbrăcat-o cu aur fin, şase sute de talanţiAproximativ 21 tone de aur.

9. Şi greutatea cuielor era de cincizeci de sicli de aur. Şi a îmbrăcat cu aur camerele* de sus.

10. Şi în casa* Sfânta Sfintelor a făcut doi heruvimi, lucrare sculptată; şi i-au îmbrăcat cu aur.

11. Şi aripile heruvimilor erau de douăzeci de coţi lungime; o aripă a unuia, de cinci coţi, atingea peretele casei, şi cealaltă aripă de cinci coţi atingea aripa celuilalt heruvim.

12. Şi aripa celuilalt heruvim, de cinci coţi, atingea peretele casei şi aripa cealaltă de cinci coţi se lipea de aripa celuilalt heruvim.

13. Aripile acestor heruvimi se întindeau douăzeci de coţi: şi stăteau pe picioarele lor şi feţele lor erau spre casă.

14. Şi a făcut perdeaua* de material albastru şi de purpură şi de stacojiu şi de in subţire şi a făcut heruvimi pe ea.

Cei doi stâlpi de aramă

15. Şi a mai făcut înaintea casei doi* stâlpi înalţi de treizeci şi cinci de coţi, şi capitelul care era pe capătul de sus al fiecăruia dintre ei era de cinci coţi.

16. Şi a făcut lanţuri ca în partea din spateSau „ca un colier“ şi le-a pus pe capătul de sus al stâlpilor; şi a făcut o sută de rodii* şi le-a pus pe lanţuri.

17. Şi a aşezat stâlpii înaintea templului, unul la dreapta şi unul la stânga; şi a pus numele* celui din dreapta IachinEl va întări şi numele celui din stânga BoazÎn El este putere.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)