Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 21

Ioram, împărat al lui Iuda

1. Şi Iosafat a adormit* cu părinţii săi şi a fost înmormântat cu părinţii săi, în cetatea lui David. Şi Ioram, fiul său, a împărăţit în locul său.

2. Şi avea fraţi, fii ai lui Iosafat: Azaria şi Iehiel şi Zaharia şi Azaria şi Micael şi Şefatia; toţi aceştia erau fiii lui Iosafat, împăratul lui Israel.

3. Şi tatăl lor le dăduse daruri multe de argint şi de aur şi de lucruri scumpe, în afară de cetăţi întărite în Iuda; dar împărăţia a dat-o lui Ioram, pentru că el era întâiul-născut.

4. Şi Ioram s-a ridicat peste împărăţia tatălui său şi s-a întăritLit. „s-a înălţat“ şi a ucis cu sabia pe toţi fraţii săi şi chiar şi dintre căpeteniile lui Israel.

5. Ioram era în vârstă de treizeci şi doi* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit opt ani în Ierusalim.

6. Şi a umblat în calea împăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, pentru că fiica* lui Ahab îi era soţie; şi a făcut rău în ochii Domnului.

7. Dar Domnul n-a vrut să distrugă casa lui David, pentru legământul* pe care-l făcuse cu David şi după cum zisese că îi va da o lumină, lui şi fiilor* lui, în toate zilele.

8. În zilele lui, Edomul* s-a răsculat de sub mâna lui Iuda şi şi-au pus un împărat peste ei.

9. Şi Ioram a plecat împotriva lor cu căpeteniile sale, şi cu toate carele sale; şi s-a ridicat noaptea şi i-a bătut pe edomiţii care-l înconjuraseră şi pe căpeteniile carelor.

10. Şi Edomul s-a răsculat de sub mâna lui Iuda până în ziua aceasta.

Şi Libna s-a răsculat în acelaşi timp de sub mâna lui, pentru că părăsise pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi.

11. Şi a făcut înălţimi pe munţii lui Iuda şi a făcut pe locuitorii Ierusalimului să curvească* şi a amăgit pe Iuda.

12. Şi i-a venit o scrisoare de la profetul Ilie, zicând: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: «Pentru că n-ai umblat în căile lui Iosafat, tatăl tău, şi în căile lui Asa, împăratul lui Iuda,

13. ci ai umblat* în căile împăraţilor lui Israel şi ai făcut pe Iuda şi pe locuitorii Ierusalimului să curvească* după* curviile casei lui Ahab şi ai ucis* pe fraţii tăi, casa tatălui tău, care erau mai buni decât tine,

14. iată, Domnul va lovi cu o mare plagă pe poporul tău şi pe fiii tăi şi pe soţiile tale şi toată averea ta;

15. şi pe tine însuţi, cu o boală greaLit. „multe boli“, cu o boală de măruntaie*, până când, din cauza bolii, îţi vor ieşi măruntaiele afară din tine, zi după ziSau „din când în când““.

16. Şi Domnul a stârnit* împotriva lui Ioram duhul filistenilor şi al arabilor*, care erau lângă etiopieniLit. „erau la mâna etiopienilor“.

17. Şi s-au suit împotriva lui Iuda şi au năvălit asupra lui şi au luat cu ei toată averea care se afla în casa împăratului, şi pe fiii* lui, şi pe soţiile lui, încât nu i-a rămas nici un fiu, în afară de Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi.

18. Şi, după toate acestea, Domnul l-a lovit în măruntaiele* sale cu o boală incurabilă.

19. Şi a fost aşa: din zi în ziSau „din când în când“ şi pe timpul când se sfârşea anul al doilea, i-au ieşit măruntaiele afară, din cauza bolii, şi a murit în suferinţeSau „boli“ cumplite. Şi poporul său nu i-a făcut ardere ca arderea pentru părinţii* săi.

20. El era în vârstă de treizeci şi doi de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit opt ani la Ierusalim. Şi a muritLit. „s-a dus“ fără* să fi fost regretatLit. „dorit“ şi l-au înmormântat în cetatea lui David, dar nu* în mormintele împăraţilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)